Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

ALKRA, LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA

Roudnice nad Labem 17. července až 1. srpna 2009

4.ročník letní hokejové školy,  vybraní hráči ročníků narození 1995 až 1998 z klubů celé České republiky.

V předchozích třech letech mohli všichni hráči z Moravy jenom tiše závidět svým českým kolegům možnost trénovat ve skupině s nejvyspělejšími jedinci svého ročníku pod vedením skvělých trenérů. To už naštěstí od tohoto roku neplatí, protože do Roudnice byli pozváni také hráči odpovídající výkonnosti z těchto moravských klubů : Kometa Group, Kometa Úvoz, Jihlava, Třebíč, Žďár, Hodonín, Olomouc, Přerov, Šumperk, Havířov a Sareza Ostrava.

 Pro oslabené české mládežncké hokejové hnutí by nebylo dobré žádným komentářem na internetu ani jiným zůsobem podněcovat  řevnivost mezi trenéry nebo organizátory nerůznějších nadstavbových akcí pro mladé hokejisty. Každý, kdo je schopen cokoliv uskutečnit pro rozvoj našich hráčů zaslouží ocenění i poděkování . Kromě ALKRY funguje ve stejném čase množství hokejových kempů na dalších českých a moravských zimních stadionech, kde se stovky trenérů snaží v krátkém čase posunout své mladé svěřence o stupínek výš.

 Osobně ale nedokážu zakrýt své opravdové nadšení z prvních čtyřech dnů tohoto kepu. Začátek sice musel být posunut pro poruchu kompresoru o jeden den, což představovalo velkou nepříjemnost pro všechny bez vyjímky. Tímto ale neřešitelné problémy skončily a potenciál celé této skvělé myšlenky mohl být v dalších dnech plně rozvinut. Pokud jsem v posledních dnech měl možnost debatovat s několika zkušenými trenéry na téma vyjímečnosti kempu ALKRA, první otázka vždy zněla:

 V ČEM JE TENTO KEMP JINÝ ? V ČEM JE LEPŠÍ NEBO PROPRACOVANĚJŠÍ NEŽ TY OSTATNÍ ?

 V první řadě určuje úroveň konkrétního kempu úroveň hráčů. Jiní organizátoři se důsledně nezabývají kvalitou hráčů, kterým se několik dnů na ledě i suchu věnují. Proto se na nich sejdou jedinci, jejichž výkonnost a vyspělost obsahuje všechny stupně jakékoliv hodnotící stupnice. I ti nejzkušenější trenéři proto stojí před neřešitelným problémem, jak v takovém spektru individualit vytvořit kompaktní a kvalitní tréninkovou jednotku. Hledisko ekonomické, tedy naplnění kempu s minimálním ohledem na kvalitu hráčů, se mnohdy dostává na první místo. Často jsem s podivem sledoval, jak část rodičů třeba i velmi nadaných hráčů je s průběhem takového kempu spokojená. Dělá jim radost, že jejich dítko vyniká a že kemp potvrdil skutečnost, že jejich syn je talentovaný hokejista. Problémem našeho současného žákovského hokeje ale na jednom z prvních míst zůstává nedostatek kvalitní konfrontace. A to na týmové i na individuální úrovni.

 Na kempu ALKRA je pro hráče velmi obtížné vynikat. Kvalita vybraných účastníků v jednotlivých ročnících tomu velmi účinně brání. Proces výběru vhodných kandidátů pro akce ALKRY probíhá nepřetržitě celý rok a je do něj zapojováno více a více lidí. Ti tuto práci provádějí především proto, že se jim celý program zamlouvá a jsou přesvědčeni o prospěšnosti této činnosti pro mladé hráče i celý český hokej.

Přestože mnoho hráčů je zvyklých vynikat na tréninku i v zápasech v rámci svého klubu a své soutěže, tady se jim to daří i při enormní snaze mnohem méně. Prostě proto, že naráží na všech postech na podobně vyspělou konkurenci (přestože  proces výběru hráčů do jednotlivých kategorií není ještě zdaleka u konce a zmapování chybějících klubů a hráčů bude nelehkým úkolem dalších měsíců - je jistě možné, že z nepřítomných hráčů by bylo možné sestavit ještě další podobně silné a vyspělé týmy) . Díky této probíhající soutěži mezi hráči je vlastní dění na ledě na úrovni, kterou není možné na klubové bázi dosáhnout. V některých fázích tréninku dochází zákonitě k dosažení takové kvality průběhu prováděných cvičení, která způsobuje nadšení u trenérů, hráčů, přihlížejících rodičů i hokejových odborníků. Je to stav dosažení maximální možné kvality hry nebo cvičení jedinců určité věkové kategorie v našich zeměpisných podmínkách. Přitom samozřejmě platí pravidlo, že čím delší dobu jsou hráči podobným nárokům, podobné konfrontaci a pedagogickému vedení vystaveni, tím více a trvaleji se jejich vlastní komplexní hráčská úroveň rozvíjí.

Intenzita i kvantita rozvoje hráčů je nebývale vysoká. Hráči všech skupin v jednom dnu absolvují dvě hodinové tréninkové jednotky na ledě včetně hodinového střeleckého tréninku, dále suchou přípravu, tréninky spec. hokejových dovedností, hry, strečing, pobyt v solné jeskyni atd. 

 Berme dosažení této konfrontace talentovaných hráčů po dobu co největšího počtu dnů v roce jako dosažení jakéhosi prvního stupně. Druhý stupeň představuje porovnání sil těchto odpovědně vybraných a celoročně kontrolovaných, podporovaných a rozvíjených hráčů s vyspělou mezinárodní konkurencí. Třetím stupněm, ke kterému by toto a další snažení mělo směřovat , by bylo dosažení stavu, kdy tyto naše kolektivy i jednotlivci budou úspěšní v konfrontacích s výběry z dalších vyspělých hokejových zemí.

 Na kempu ALKRA je vedle odpovědného výběru mladých hokejistů pamatováno také na kvalitu a počet trenérů na ledě. Chlapci jsou pod dohledem a vedením bývalých hráčů NHL, mistrů světa, šéftrenérů a tenérů mládeže předních českých i zahraničních klubů. Počet trenérů na ledě při tréninkové jednotce je šest i více. Mimořádná pozornost je upřena na brankáře, kterým se rovněž věnuje neobvyklý počet renomovaných brankářských trenérů specialistů. Denně odchytají tři až tři a půl hodiny na ledě, ale díky dostatečnému počtu brankářů v tréninkové jednotce (5 až 7)a možnosti střídání nejsou „zataveni".Podle slov jednoho rodiče velmi nadaného brankáře, který sledoval pěčlivě dění na ledě po všechny čtyři dny, je s úrovní práce s brankáři nadšen a s ničím podobným se nesetkal prozatím nikdy ani na specializovaných kempech.

Velký počet trenérů umožňuje okamžité opravování chyb hráčů při cvičeních, předvedení či nabídnutí výhodnějších variant řešení konkrétních situací u golmanů, obránců i útočníků. Liknavý přístup stejně jako jiné než stoprocentní nasazení není u nikoho tolerováno už proto, že na hráče provádějící cvičení je upřeno více párů zkušených očí.

 Aleš Krátoška je ve svém přístupu k sobě, trenérům i hráčům velice náročný a celý průběh je velmi detailně a přesně naplánován. Denně je sestavován program každého hráče, každého trenéra. Plánování dalšího dne do dvou nebo tří hodin do rána není vyjímkou, spíše pravidlem. Složitost plánování je dána tím, že i při event. úbytku nebo naopak příjezdu jednotlivých hráčů v průběhu kempu je počet obránců i útočníků na všech tréninkových jednotkách stále stejný. Dosažení takového stavu je organizačně neuvěřitelně náročné a na většině jiných kempů se tyto počty tak striktně neřeší.

 Ze svého pohledu rodiče vidím velký přínos ALKRY ještě v jedné věci. Péče o hráče nekončí absolvováním jednoho kempu v červenci , vyinkasováním stanovené finanční částky a potom ročním nezájmem. Prioritou této hokejové společnosti je celoroční péče o vybrané hráče po hokejové stránce včetně doprovodného špičkového servisu péče a služeb. Tento přístup, který se principiálně velmi liší od ostatních podobných aktivit, dokázal už získat a připoutat množství talentovaných hráčů k ALKŘE v horizontu víceleté vzájemné spolupráce. Osobně jej hodnotím jako vyšší stupeň péče o hráče, jehož prvky se ještě objevují v některých aktivitách v Letňanech, kempech Luďka Bukače nebo nadstavbových programech Petra Jonáka v Plzni. Ale domnívám se, že celková koncepce ALKRY je v součásné fázi na naše poměry vysoce propracovaná a pro hráče i rodiče nesmírně přitažlivá.

Každá trenérská práce bude vždy radostnější a smysluplnější, když na ni bude následovat zpětná vazba. Když se trenér bude se svými svěřenci stále znovu setkávat a sledovat jejich růst hokejový i lidský. Způsob práce, kdy se budete týden věnovat hráčům z Chorvatska, Německa nebo opačného konce republiky a už je víc neuvidíte je skutečně proti tomu postaven čistě na korunovém principu bez možnosti zažít nějaké hlubší trenérské uspokojení ze své práce.

V posledních dnech se také více a více diskutuje zvláště mezi zainteresovanými trenéry o možnosti, která se vzhledem k zaměření činnosti ALKRY sama nabízí. Tou možností je sloužit jako instituce s podporou či alespoň tolerancí ČSLH, která s velkým časovým předstihem typuje perspektivní mladé hráče, sofistikovaným způsobem s nimi pracuje, rozvíjí jejich herní potenciál, poskytuje špičkový doprovodný servis a v permanentním tréninkovém a herním procesu shromažďuje dlouhodobě údaje o potenciálu jednotlivých hráčů. Tyto údaje by potom, kromě jiného, mohly sloužit k tvorbě nejmladších reprezentačních výběrů už pod hlavičkou Svazu. Tento stav by pouze korespondoval s praxí v jiných vyspělých hokejových zemích a svaz by podobný servis nestál ani korunu nákladů a ani hodinu práce svazového úředníka.

Také kluby tuto činnost ve velké většině podporují. Všude tam, kde trenéři pochopili, že účast na těchto akcích jejich  klubové dorůstající hokejové "šperky" nikterak neohrožuje (ALKRA prakticky klubům zdarma dále zhodnocuje jejich hráče a brzy může být oficiálně brána účast hráčů na tomto poli jako hodnotící kriterium  kvality  práce klubu a jeho trenérů s mládeží) a že nejsou nikam přetahováni existuje velký  zájem a podpora  účasti hráčů na ALKŘE, včetně účasti předních klubových  trenérů na akcích ALKRY. Když jsem měl možnost s těmito trenéry hovořit, je pro ně velmi zajímavé zjišťovat současné hraniční možnosti našich nejlepších hráčů v konkrétních kategoriích společně s porovnáváním několika přítomných hráčů z jejich mateřského klubu s ostatními vyspělými jedinci. Zjištění předností a naopak nedostatků svých svěřenců dokáže dobrý trenér využít ke své další práci v klubu, k případným korekcím skladby tréninku spolu se zaváděním nových cvičení a rozvíjením dalších dovedností. Jen skutečně vyjímeční trenéři s pokorou a lačností neustále přijímají nové informace a zkušenosti, které dokáží zpracovat a poskytnout dále svým svěřencům.

 Trenérům, pokud opět hovoříme o ALKŘE jako o jakési neoficiální práci s nejmladšími reprezentacemi, by se tento model zřejmě zamlouval. Hráčům a jejich rodičům by tento systém vyhovoval určitě. Pokud nad ním budeme hlouběji přemýšlet, dojde pravděpodobně každý zvlášť ke spoustě dalších důvodů podporujících názor, že činnost podobné instituce s touto náplní by mohl být velkým přínosem zvláště v situaci, ve které se náš hokej momentálně nachází.

 Podobný systém by naopak určitě nevyhovoval jednotlivcům či zájmovým skupinám, které mohou nerušeně těžit z určité „nepřehlednosti" v procesu výběru hráčů do „repre „. Ať už je způsob a kvalita výběru hráčů dlouhodobě kritizována oprávněně nebo ne, je logicky vzato nad síly jednoho, dvou nebo tří trenérů nominovaných mnohdy krátkodobě nebo i v průběhu probíhajících sezón Svazem do trenérských reprezentačních funkcí, aby mohli kvalitním scoutingem zvládnout v tak krátkém čase celou republiku. I pro trenéry s nejlepšími zkušenostmi a kontakty je zvládnutí tohoto úkolu v krátkém čase nemožné. 

Současní trenéři mládežnických reprezentací se nacházejí ve vcelku výhodné pozici. V situaci, kdy každý další neúspěch je pouze potvrzením existujícího stavu , prakticky nic neriskují. A vždy se může stát, že se občas shodou okolností ten jeden klíčový zápas podaří a trenér bude slavný. Pokud však bude existovat ALKRA či jiný podobný mechanizmus mnohaleté koncepční práce s nejschopnějšími adepty hokejového řemesla a trenéři svazových reprezentací se od těchto hráčů při nominacích výrazněji odchýlí a neuspějí, bude to průkazně mít pouze dvě vysvětlení . Zjištnost nebo nekompetentnost.

 Jistě, každý fungující model ,ALKRU nevyjímaje, může postupem času vlivem nejrůznějších příčin a vlivů zdegenerovat. Nikdo není „očkován" proti jevům, které se nacházejí všude kolem nás. Tato rizika jsou ale podle mého současného pozorování a zkušeností u ALKRY v její současné rozvíjející se podobě téměř zanedbatelná. Opuštění současného směru by bylo proti zájmům všech zainteresovaných stran a nemělo by žádnou logiku.

 Start kempu ALKRA jsem s napětím očekával, abych mohl porovnat vesměs pozitivní zkušenosti a názory mnoha rodičů hráčů z českých klubů z dřívějších let s vlastním pozorováním, kterému každý z nás nejvíce věří. Jsem velmi rád, že není nutné uvádět pouze katastrofické nebo jiné špatné zprávy. Nemusí stále jen pršet. Občas může také vysvitnout slunce jak na obloze, tak i nad perspektivou našeho žákovského hokeje. A jsem přesvědčen, že ALKRA s celým svým rozvíjejícím se komplexním programem péče o hráče takové záblesky skutečně přináší.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, chenyingying odpovědět
air max
barcelona jersey
nike free
mbt
adidas nmd outlet6
nike outlet store
mont blanc pens
jordan pas cher
malone souliers
christian louboutin shoes
vans outlet
michael kors
adidas superstar
fingerlings
nike dunks
asics shoes
tory burch shoes
true religion sale
nike shoes for women
nike factory
supreme new york
shoe carnival
philipp plein outlet
oakley sunglasses
breguet watches
nike factory
nike blazer
nike epic react
under armour shoes
nike shoes
jordans
oakley sunglasses
kate spade handbags
versace clothing
jordan xx9
jordan 3
kate spade purse
police sunglasses
tory burch
michael kors handbags
mizuno shoes
mbt
maui jim sunglasses
christian louboutin
puma fenty slides
timberland boots
ferragamo shoes
teva sandals
bottega veneta
nike tn
russell wilson jersey
nike free
michael kors outlet
ray ban sunglasses
snapback hats
nike air max
oakley vault
oakley sunglasses
ray ban
jordan shoes
ray ban sunglasses
harden vol 1
oakley sunglasses
nike kyrie 3
vans outlet
swarovski rings
nike shox
puma slides
stuart weitzman
coach outlet
lebron 15
russell westbrook shoes
nike air max 90
mishka clothing
michael kors bags
manchester united jersey
mlb jerseys
mulberry handbags
supra shoes
birkenstock shoes
skechers sandals
miu miu handbags
running shoes
baseball jersey
ray ban sunglasses
nike tennis
coach outlet
birkenstock sandals
coach outlet
coach outlet
rolex watches
red bottoms
dansko
woolrich jackets
coach factory outlet
tag heuer watches
links of london
nike air trainers
air jordan
manolo blahnik shoes
chenyingying20180718
, - odpovědět
mt20180713
[b]ugg boots on sale[/b]
[b]nike air max outlet[/b]
[b]tiffany and co[/b]
[b]cheap jordans[/b]
[b]fitflops[/b]
[b]polo ralph lauren outlet[/b]
[b]burberry outlet[/b]
[b]ray ban sunglasses[/b]
[b]oakley sunglasses[/b]
[b]michael kors outlet canada[/b]
[b]burberry outlet[/b]
[b]mulberry handbags[/b]
[b]cheap nfl jerseys[/b]
[b]kate spade handbags[/b]
[b]christian louboutin outlet[/b]
[b]louis vuitton outlet online[/b]
[b]pandora charms sale clearance[/b]
[b]coach factorty outlet[/b]
[b]oakley sunglasses[/b]
[b]rolex watches[/b]
[b]fitflops[/b]
[b]timberland boots[/b]
[b]jimmy choo outlet[/b]
[b]kate spade outlet[/b]
[b]dr martens[/b]
[b]pandora outlet[/b]
[b]nike air max axis[/b]
[b]nike outlet store[/b]
[b]coach outlet store[/b]
[b]nike air max 95[/b]
[b]canada goose sale[/b]
[b]michael kors outlet[/b]
[b]birkenstock shoes[/b]
[b]birkenstock sandals[/b]
[b]yeezy boost[/b]
[b]converse outlet store[/b]
[b]nike air max shoes[/b]
[b]pandora charms[/b]
[b]tory burch outlet[/b]
[b]red bottoms shoes[/b]
[b]jimmy choo[/b]
[b]kate spade outlet[/b]
[b]pandora[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]michael kors outlet clearance[/b]
[b]moncler outlet[/b]
[b]michael kors outlet[/b]
[b]nike epic react flyknit[/b]
[b]toms outlet[/b]
[b]yeezy 350 boost[/b]
[b]kate spade outlet store [/b]
[b]adidas yeezy boost[/b]
[b]air max 2018[/b]
[b]jordan shoes[/b]
[b]coach factory outlet[/b]
[b]canada goose jackets[/b]
[b]ralph lauren uk[/b]
[b]canada goose outlet[/b]
[b]timberland boots outlet[/b]
[b]moncler coats[/b]
[b]christian louboutin[/b]
[b]philipp plein shirt[/b]
[b]valentino shoes outlet[/b]
[b]yeezy boost[/b]
[b]mulberry uk[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]polo outlet store[/b]
[b]hermes birkin[/b]
[b]michael kors handbags[/b]
[b]christian louboutin[/b]
[b]coach outlet online[/b]
[b]lebron james shoes[/b]
[b]ralph lauren outlet[/b]
[b]michael kors outlet[/b]
[b]louis vuitton outlet[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]ugg outlet[/b]
[b]red bottoms[/b]
[b]christian louboutin[/b]
[b]adidas outlet[/b]
[b]ecco shoes[/b]
[b]adidas nmd[/b]
[b]nike store[/b]
[b]birkenstock outlet[/b]
[b]pandora charms sale clearance[/b]
[b]kate spade bags[/b]
[b]pandora store[/b]
[b]fitflops[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]air max 2018[/b]
[b]oakley sunglasses outlet[/b]
[b]valentino shoes[/b]
[b]prada outlet[/b]
[b]nike cortez[/b]
[b]polo ralph lauren outlet[/b]
[b]canada goose sale[/b]
[b]pandora jewelry[/b]
[b]nike outlet online[/b]
[b]supreme new york[/b]
[b]moncler jackets[/b]
mt20180713
, xiaozheng6666 odpovědět
2018-1-26 xiaozheng6666
uggs outlet
ferragamo shoes sale
christian louboutin shoes
mulberry bags
pandora outlet
lebron james shoes
asics shoes
cheap nfl jerseys
canada goose outlet store
fred perry clothing
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors official site
coach factory outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
nike trainers
michael kors outlet
coach outlet clearance
michael kors outlet clearance
true religion jeans
true religion outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
cheap mlb jerseys
nike shoes outlet
coach outlet
pandora outlet
ugg boots
mbt shoes
tory burch outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
polo ralph lauren
kate spade handbags
ugg outlet
fred perry polo
canada goose outlet store
canada goose outlet
kate spade handbags
cheap jordan shoes
fred perry outlet
nike shoes
mulberry sale
uggs canada
nike air max
pandora bracelet
pandora jewelry
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg boots clearance
moncler jackets
coach factory outlet
longchamp outlet
canada goose outlet
uggs canada
coach outlet
ugg boots clearance
canada goose outlet
ugg outlet online
mbt shoes clearance outlet
ugg outlet store
ugg,uggs,uggs canada
pandora charms sale clearance
michael kors handbags sale
polo ralph lauren
michael kors outlet online
fitflops sale
true religion outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
oakley sunglasses
ugg outlet
mont blanc outlet
pandora outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
ralph lauren
christian louboutin shoes
coach outlet store online
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ultra boosts
canada goose jackets
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose
coach outlet store online
michael kors outlet online
coach outlet
mulberry bags
coach outlet online
coach outlet online store
michael kors outlet
ralph lauren uk
ASDASDASDSAD
, - odpovědět
Byl jsem osloven, potažmo můj syn, že byl jako dobrý hráč vybrán na kemp ALKRA. Měl jsem z toho velkou radost a chtěl to klukovi umožnit i přesto, že termín částečně kolidoval s termínem jiného kempu. Po pár dnech jsem se dozvěděl, že byli osloveni i hráči, jejichž výkonnost je určitě více než diskutabilní. Samozřejmě jsem už tam kluka dát nechtěl. Snad se mi i ulevilo. Měl jsem po problému s termíny kempů. Ale řeknu Vám, začíná mi už různé vybírání do různých pseudovýběrů lézt na nervy. Klukovi už to začíná taky vrtat hlavou a to mě mrzí určitě nejvíc. Nevím jak dlouho mu ještě vydrží iluze, že záleží jen na něm kam to v hokeji dotáhne.
odpověděl(a)
Pokusme se tedy zobrazit realitu výběru hráčů do institutu ALKRA. Na jedné straně je logiská snaha Aleše krátošky a jeho rodícího se týmu mít ve své péči 20 nejlepších hráčů z republiky a tyto na svých akcích rozvíjet. Na druhé straně jsou tito nejlepší hráči rozeseti po celém našem území a měli by mít logicky zájem, stejně jako jejich rodiče, být do tohoto výběru vybráni a také se zúčastnit. Protože ale neexistuje žebříček hráčů, jako třeba v tenise, nikdy se zřejmě nepodaří těch skutečně dvacet nejlepších mít pohromadě. Může se o vašem synovi vědět, ale z nějakého důvodu nemůže přijet. To je asi váš případ. Potom jsou pozváni další hráči, o kterých se ví a z Prahy se může zdát rozdíl mezi nimi malý. Protože dokonalý přehled o hráčích mají jenom lidé z jednotlivých oblastí, rodiče a trenéři, kteří hráče z těchto klubů roky znají a mají jejich žebříček v hlavě. Ale ne každý je ochoten toto svoje hodnocení hráčů objektivně sdělit, každý má na jednotlivého hráče trochu jiný názor. Každý preferuje hráče určitého vzrůstu či vlastností. Jak jsem již v článku uvedl, vlastní pozorování hráčů bude probíhat až v nové sezóně. Aleš Krátoška ukončil svoji profesionální hráčskou kariéru a začne se tomuto úkolu maximálně věnovat, tvoří také tým spolupracovníků, kteří mu v tom budou pomáhat. Pokud si myslíte, že někteří hráči na kempu neměli být z výkonnostních důvodů, může to v jednotlivých případech být pravda. V každém případě si myslím, že každým dnem bude tento výběr kvalitnější, přehled o hráčích přesnější. Domnívám se, že je dobře, že se někdo o tyto výběry pokouší tímto způsobem a že se s vámi může takto komunikovat. Nebo myslíte, že někdo z oficiálních reprezentačních výběrů komunikuje s rodiči o tom, proč v nich jejich syn není ? Asi ne ! Vy jste na tom dobře, protože váš syn byl osloven, tedy se o něm už ví. Ale o mnoha hráčích patřících výkonnostně do výběrů ALKRA pan Krátoška ještě jistě nemůže vědět a podle jeho slov především tento stav chce změnit.
odpověděl(a)
Co dodat k přízvěkům, které se zde začínají množit. Jen snad hodně sil panu Krátoškovi, aby vydržel jít svoji cestou a vše dělal podle svého uvážení a svědomí. Můj syn na kempu byl, nikam jsem ho necpal, prostě jsem jednou dostal e.mail a byl jsem osloven zda bych měl zájem dát syna na kemp Alkra.
Musím říci, že na kempu se sešli hráči dá se říci se stejnou hráčskou vyzrálostí, ale co je pro mě hlavní, že se sešla parta kluků, kteří si užili pěkných pár dní prázdnin a při tom mohli dělat co je baví. Jak jste Pavle napsal , myslím si že by se u nás dalo klidně postavit 5 týmů Alkra a kluci by byli stejní. Myslím si že u 13 ti letých kluků se asi nepozná nejlepších 20 z ČR a hodnocení podle tabulek by to určitě nevyřešilo. A tak doteťka byl kritizován svaz za reprezentace od nejmladších až po A, kdo tam patří, kdo ne, proč tam je ten a ne ten. No a ted se bude diskutovat koho si pan Krátoška vzal a koho ne, že tamten je lepší a ten horší, že ten má tatínka a ten zase maminku.
Dle mého pan Krátoška nastavil směr a ukázal cestu. Aby jeho tým měl perspektivu a pomáhal vychovávat budoucí hráče, do tohoto týmu si samozřejmě bude vybírat ty nejlepší.To je vlastně i v jeho zájmu mít a pracovat s těmi nejlepšími, co by se mohli časem prosadit.
Tudy podle mě totiž vede cesta, soustředit nejlepší, konfrontovat je mezi sebou , vytvořit konkurenci.
Děkuji panu Krátoškovi za organizaci kempu a ještě jednou hodně sil a to hlavně až zprovozní fórum na svém nově vznikajícím webu.
, - odpovědět
oprava kontaktu: e-mail:zacha@unet.cz
, - odpovědět
Jen mě udivuje, kde jsou kluci z Vítkovic, nebo dvojnásobní mistři z Nového Jičína o těch se neví?? Pochybuji že by je někdo někam zval. Asi jsou špatní že je pan Krátoška nikam nevezme. 3
odpověděl(a)
Máte naprostou pravdu, že ve Vítkovicích, Novém Jičíně a dalších severomoravských klubech jsou hráči, kteří kriterium vysoké sportovní výkonnosti určitě splňují. Prozatím se ale zřejmě tyto hráče nepodařilo přesně vytypovat a získat kontakty na jejich rodiče, aby mohla být zahájena potřebná komunikace. Možná právě to je hlavní problém severní Moravy do doby, než začnou pracovat odborníci (scouting by měl údajně být prováděn ve všech regionech s nástupem nové sezóny) , kteří už sami konkrétní hráče osloví. Nemám žádný mandát od pana Krátošky dělat mu mluvčího nebo se za něj k těmto záležitostem vyjadřovat, ale je mi známo, že byli oslovení šéfové mládeže mnoha klubů s prosbou o kontakty na jejich přední hráče, ale že skutečně konkrétních údajů bylo touto cestou získáno jen málo.
Je mi jasné, že máte doma velmi dobrého hráče a proto se cítíte zklamáni, že vás nikdo neoslovil. Sám jsem tuto situaci zažil několikrát a přesně vím, jaké to je, když jsou do nejrůznějších výběrů nominování podle názoru rodiče jiní slabší hráči. Ale jsem přesvědčen, že postupem času bude výběr hráčů stále přesnější a dosáhne do velké většiny našich klubů. Stejně tak je nevyhnutelné, že s růstem prestiže ALKRY bude nervozita a nespokojenost narůstat. Pan Krátoška má v úmyslu pracovat se skupinou asi dvaceti předních hráčů jednotlivých ročníků. To znamená, že s každým novým hráčem bude na druhé straně nutné nepozvat na konkrétní akci jiného hráče, který se bude pohybovat na hranici výkonnosti. A v těchto chvílích budou napětí a emoce vždy pracovat.
V každém případě by nebylo od věci poslat konkrétní typ nebo názor na přední hráče s vašeho okolí, které jistě znáte nejlépe (e-mail:www.zacha-hokej.cz). To by mohlo celý proces urychlit. Není ale asi možné dopustit druhý extrém, aby se do procesu nominace pokoušeli zasahovat sami rodiče. Vedle těch rozumných existují někteří velmi nesoudní. V případě nominací bude konečné slovo vždy záležitostí pana Krátošky. A jeho prioritou bude práce pouze s těmi nejlepšími.
odpověděl(a)
Přesně to je ten problém jak píšete, jsem rodič jednoho podle mě /i trenérů/ z těch šikovných hokejistů. Ale nerad bych svého syna protěžoval vůči ostatním. Ale jestli máte zájem tak pár hokejistů ze Sev. Moravy r. 1996-97 znám a klidně vám seznam zašlu i s tel. čísly na rodiče.
odpověděl(a)
Rád bych vás tedy poprosil o předání těch informací. Nejedná se o žádné protěžování. ALKRA slouží také od toho, že musí prověřit větší množství hráčů na různých akcích. Reference jsou jedna věc, ale výkonnost stejně každý hráč musí ukázat na tréninku, při přípravných utkáních. Někteří hráči si pozici svými výkony vybudují, jiní třeba ještě budou muset přidat. Ale čím dříve se o těch skutečně dobrých hráčích bude vědět, tím v tomto směru lépe pro ně .
odpověděl(a)
tak jsem vám pár jmen poslal , snad došly 10
, - odpovědět
Zajímalo by mě jaký jsou kritéria pro tohle soustředění.Píšete,že byli pozváni hráči z Kometa Group, Kometa Úvoz, Jihlava, Třebíč, Žďár, Hodonín, Olomouc, Přerov, Šumperk, Havířov a Sareza Ostrava.Kdo ty hráče vybíral z těch klubů.Syn totiž hraje v jednom ze jmenovaných klubů a určitě má stejnou výkonnost jako hráči kteří tam na tom kempu byli.
odpověděl(a)
Kriteria výběru hráčů na kemp ALKRA stejně jako na všechny ostatní akce jsou jasně daná. Hráč musí mít vysokou sportovní výkonnost, musí být panu Krátoškovi doporučen, pan Krátoška toto doporučení zváží a rozhodne, zda hráče pozve na některou akci, a konečně hráč a jeho rodiče musí projevit ochotu se akce zúčastnit. Jak jsem v článku uvedl, výběr hráčů zvláště na Moravě je v začátcích a je možné, že Váš syn výkonnost má, ale Aleš Krátoška o něm ještě nebyl informován. Vaše upozornění, že syn má výkonnost a je členem jednoho z uvedených klubů, je bohužel velmi všeobecné. Doporučuji zaslat mi, např. e-mailem, kontakt a vše v něm upřesnit. Pokud mohu posoudit, tak Aleš Krátoška má opravdový zájem pracovat jen s těmi nejperspektivnějšími hráči. Pokud by k nim váš syn mohl patřit, může se zúčastnit jakékoliv další akce, na kterou bude nominován.
, - odpovědět
S Vaším názorem plně souhlasím, sice jsme se letos kempu u pana Krátošky nezúčastnili, ale kluk byl na zápasech u pana Hese z Letňan, projekt AAA. Mám stejné pocity, když se sejdou kluci, které to baví, na ledě to vypadá úplně jinak než v klubu, ale je to opět o tom že tam nejsou protekčáci jako v klubu, alespoň u nás je to jev velice častý a tomu trenér těžko může říct ať odejde, jenomže to je stále dokola a tak mi rodiče co víme, že to kluky baví, musíme hledat stále nějaké doplňkové aktivity, aby se kluk setkával s těmi nejlepšími a ne jako celou sezonu s těmi nejbohatšími, kteří jsou od mala vychovávaní, že za peníze lze pořídit vše.
odpověděl(a)
Situace v každém klubu a dále v každé jeho třídě je specifická, i když některé nešvary a problémy jsou často podobné. Je hodně důležité, že vznikají mimoklubové možnosti pro hráče, které hokej baví a chtějí se mu věnovat více, než je v některých klubech a kolektivech možné. ALKRA, projekt AAA, Challengery organizované panem Vojtíškem, Jarní liga přecházející v celoroční síť turnajů a další projekty sledují prvořadý cíl - zkvalitnit výchovu našich hráčů a lépe je připravit na domácí i mezinárodní soutěže.
, - odpovědět
S vaším názorem nezbývá než souhlasit. Nasazení kluků a trenéru je opravdu obrovské je radost se dívat na lidi, které práce baví. Je vidět, že všichni zůčastnění chtějí a ne že musí. Tohoto důkaz můj dotaz na syna, když jsem se ho zeptal, proč stejně nemaká na treninku v klubu, jeho odpověď:
" tati pan Krátoška říkal, že kdo nebude trénovat naplno, může si vzít klíče a odejít domu". No a jak jsem dál vypozoroval ze synova vyprávění to se asi nikomu nechce.
Takže poděkování nejen trenerům na ledě, ale i všem co se o kluky starají mimo a zítra naschle.
odpověděl(a)
Nasazení hráčů je skutečně mimořádně vysoké díky konkurenci, každý se chce ukázat a trenéři jdou v tomto směru příkladem. Snaží se ve čtyřech dnech dostat také ze sebe maximum. Aleš Krátoška nad celým tréninkem dohlíží a snaží se provokovat úsilí hráčů na maximum. Je radost se na to dívat a jsem vděčný všem těm, kteří dokáží takové prostředí pro růst mladých hokejistů vytvořit. Dvoudenní přestávka možná někdy někumu organizačně komplikuje trochu život, ale z čistě sportovního hlediska mi připadá velmi prospěšná. Kluci vydají tolik sil, že dva dny pauzy jsou tak akorát na doplnění hladiny svých energetických rezerv na další část kempu.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Agados2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

Ruzicka.jpg

Reklama