Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů, Články a komentáře

Arnold Schwarzenegger a Charles Gaines

Arnold Schwarzenegger a Charles Gaines Buď fit s Arnoldem Pohyb, zdravá výživa a hry pro děti do 6ti let.

  Jednoho dne v roce 1997 jsem zabrousil do jednoho brněnského knihkupectví, kde mě zaujala nenápadná knížka s nápadným autorem, díky kterému jsem si jí všimnul. Mohu říci bohu díky, protože jsem ji jedním dechem přečetl a v dalších letech se k ní mnohokrát vracel. A mnoho věcí se synem jsem udělal v duchu této knihy. Pokud máte potomka ve věku do pěti roků, mohu její přečtení vřele doporučit.

  Existuje velmi malá skupina mimořádně nadaných, cílevědomých a pracovitých osobností, kteří během svého života dosáhli úspěch a uznání v několika profesích. Arnold je vynikající ukázkou takové osobnosti. Jako kluk chodící do šesté, sedmé třídy si pamatuji , jak získal titul Mr. Universe v kulturistice. Pro nás kluky byl obrovským vzorem a byl sportovcem, který svůj sport posunul do jiných sfér než byl před ním. Při vstupu na filmové plátno byli mnozí škarohlídi skeptičtí, ale on se opět stal jednou z nejobsazovanějších filmových megastar své doby a postoupil opět o stupeň výš v celosvětovém měřítku. Potom vstoupil do politiky jako předseda Prezidentovy rady pro tělovýchovu a sporty, kde se snažil změnit k lepšímu fyzickou úroveň americké mládeže. Tato kniha je z této doby. Později se stal guvernérem nejvlivnějšího amerického státu , slunné Kalifornie.

  Protože není možné prezentovat celou publikaci, dovolte mi uvedení alespoň hlavních myšlenek a statí, pro vaši představu pro ty z vás , kteří toto téma jako rodiče považujete za zajímavé. Kniha může být hodně inspirující pro rodiče dětí do pěti let, ale se zájmem si ji mohou přečíst všichni současní nebo budoucí rodiče malých dětí. Přestože se věnuje situaci panující v USA, téměř vše z ní je aktuální i u nás ve staré dobré Evropě.

Nyní dovolte uvedení několika myšlenek a závěrů :

„…jeden z nejvážnějších a nejnaléhavějších problémů, jemuž je Amerika vystavena, je neustálý úpadek tělesné zdatnosti dětí. 64% z nich nesplňuje ani minimální zdatnostní průměr. Podle Harvard Scool of Public Health bylo už před 20 lety obézních 54% dětí ve věku 5-17 let a situace se stále zhoršuje. Už dvouleté děti vysedávají v průměru 22 hodin týdně u televize, 28% dětí trpí vysokým krevním tlakem, 70% dětí konzumuje příliš tučnou stravu.
  Dnešní mládež je z formy. Miliony lidí mohou očekávat v brzkém věku vážná onemocnění a kratší život vzhledem k nevhodné výživě a nedostatku pohybu. Miliony dětí jsou invalidní už v pubertálním věku, protože jejich rodiče neudělali nic pro to, aby je v útlém mládí přivedli na cestu k celoživotní zdatnosti. Tuto cestu je možno nastoupit v okamžiku, kdy se dítě narodí.
  Mnozí rodiče nevědí, že mohou vykonat velký kus práce v prvních pěti letech života dítěte, aby mu umožnili zdařilý start k fyzickému zdraví. Proč ? Protože zdatné děti jsou zdravější a šťastnější, lépe spí, rychleji se zotavují z nemocí a poranění a zůstávají proti nim odolnější, mají větší vytrvalost, dokáží se lépe poprat s tělesnými a psychickými krizemi, lépe se pohybují a daleko víc se z pohybu těší, jsou duševně bystřejší, snáze se soustřeďují a lépe prospívají v teoretických předmětech.

  „Při mé práci ve funkci předsedy Prezidentovy rady pro tělovýchovu a sporty se mě často rodiče ptali, proč je tak důležité, aby děti, zvláště pak malé, byly tělesně zdatné ?
Moje odpověď byla jednoduchá : protože na tom závisí délka a kvalita života vašeho potomka.  
  Dovolte, abych na oplátku položil otázku já vám. Kdyby existovala věc, kterou byste mohli opatřit svému dítěti, abyste je učinili zdravějším, šťastnějším a lépe vybaveným na střet se životem, než by bylo bez oné věci, neprodali byste vše, co máte, neudělali byste vše, co musíte, abyste tu věc pro ně získali ? A vidíte: takový dar existuje – fyzická zdatnost. Myslím, že je to nejcennější a nejvýznamnější dar, jaký svému dítěti můžete věnovat.

DOBRÁ, ARNOLDE, CO TEDY MÁME DĚLAT ? Utváření fyzického zdraví vašeho dítěte se tak trochu podobá stavbě domu. Se základy je třeba začít hned po narození vašeho dítěte a dokončit je, když dítě dosáhne pěti let.. První poschodí se pak buduje mezi šestým až desátým rokem…..“ „…Má-li dům stát pevně a trvale, nelze začít se stavbou poschodí, pokud pod ním nemáte dobrý základ.“

„Fyzická zdatnost dítěte je záležitostí rodiny. Nejlepší je učinit z cvičení, tělesné aktivity a zdravého jídla běžnou a nepostradatelnou součást rodinného života od chvíle, kdy novorozeně přijde na svět. Podle průzkumu Neopomene Institute je prokázáno, že jeden z nejdůležitějších faktorů pro zapojení do cvičení je doba, kterou rodiče stráví při cvičení spolu s dítětem. Vím, že máte spoustu práce. Tu mám i já. Nicméně každý den si naleznu minimálně 30 minut, abych si pohrál a zacvičil se svými dvěma dcerami. Nadto je náš rodinný tělocvik úžasná zábava, která vám od narození dítěte napořád poskytuje jedinečnou příležitost, abyste si vypěstovali hlubší vztah ke svým ratolestem po celé jejich dětství.

Dětský psychiatr Paul Gabriel tvrdí: „ Nejlepší způsob, jak motivovat vaše dítě, aby si vypěstovalo zdatnost, je udržet si vlastní kondici. Hlavní příčina, proč jsou děti „z formy“ tkví v tom, že postrádají vzor. Co děláte, nebo zanedbáváte, se u vašich dětí určitě projeví. Je takřka nemožné přesvědčit mladého člověka, aby nekouřil a nepil, když vy sami tomu holdujete. Stejné je to s fyzickou kondicí.

„Moje hlavní tři zásady znějí:

- od narození vytvářet doma v rodině pro dítě prostředí, v němž se cvičení, společná tělesná aktivita a vhodná strava stávají nepostradatelnou součástí každodenního života
- provádějte tělesnou činnost, cvičte a hrajte si se svými dětmi od jejich narození po celé dětství
- jděte vstříc osobním příkladem, staňte se svému dítěti vzorem v uplatňování blahodárného celoživotního vlivu fyzických aktivit


Moje čtvrtá rada pak je : UDĚLEJTE Z CVIČENÍ ZÁBAVU

  Koneckonců je faktem, že utužování vašeho těla a jeho zdravá výživa jsou potěšením – snad největším, jaké existuje. Avšak musíte najít způsob, jak tohle potěšení dětem vštípit. Přestaňte jim tvrdit, že mají cvičit, poněvadž je to „pro ně dobré“. To nefunguje. Zato funguje, když od samého počátku uděláte z rodinných hrátek a cvičení záležitost plnou nápadů a radosti. Počínejte si tak, a vaše děti si je zamilují, místo aby od nich utíkaly.

  Prvních pět let lidského života je vzácným a nevratným obdobím, ve kterém jsou děti nejvnímavější, periodou, v níž získávají či nezískávají základní modely pohybových schopností, které budou dítěti sloužit (nebo chybět) po celou jeho existenci.

  Motivovat dítě k osvojování dovedností a k experimentování s nimi v různých, stále složitějších kombinacích, je přímým výsledkem množství, druhu a kvality podnětů, jichž se dítěti dostává od rodičů. To pro rodiče představuje velmi důležité ponaučení.
Dítě nabývá daleko více prvotních motorických dovedností během prvních dvou let života než kdykoliv později. Mnoho pediatrů se dokonce domnívá, že všechny pohybové dovednosti, jež může kterýkoliv člověk získat, se osvojují do 10 let věku. Podle nich jsou pohybové dovednosti nabyté po desátém roce už pouze modifikacemi a novými kombinacemi primárních dovedností, jež jedinec získal předtím. To znamená, že čím komplexněji a účinněji je dítě stimulováno během prvních let života, tím vyšší je počet složitých motorických schopností, jež lidské mládě dále rozvine (v mezích svých vrozených genetických schopností).

  Autor knihy „Sportovní talent“, zakladatel lakeplacidské Výzkumné laboratoře pro přípravu k olympijským hrám Dr. Bob Arnot, řekl: „Tvorba důkladné základny pro dítě v co nejrannějším věku představuje nejdůležitější postupový krok, jaký rodič může udělat, aby dlouhodobě zajistil zdraví a zvýšil komplexní fyzický potenciál svého dítěte.“

  Prof. Vern Seefeldt, šéf Sportovního ústavu pro mládež při Michiganské univerzitě, píše : „ Ohniskem dětské zdatnosti by se měl stát rozvoj pohybových schopností. Běh, hopsání, skoky, hody, chytání a kopání jsou abecedou pohybu. Zjistili jsme, že pokud děti tyto dovednosti mají, zdatnost a sporty se pro ně stanou druhou přirozeností. Spousta dětí prostě nezvládla pohyb a proto se zdráhají pohybovat. Pouze hrstka rodičů vyvíjí opravdové úsilí, aby u svých dětí podpořila rozvoj motorických dovedností zejména v době, kdy je tento rozvoj nejdůležitější. Právě čas mezi narozením a šestým rokem je oním obdobím, v němž by rodiče měli udělat všechno k podnícení tvorby trvalé, široké základny podstatných fyzických schopností. Takových, které některým umožní vyniknutí ve sportech.

  Arnoldova rada: „Vytvořte všude doma prostředí, které vaše dítě od samého narození nadchne pro smysluplný tělesný pohyb. Vytvořte z radosti z graciézního pohybu podstatnou součást rodinného života a vnukněte dítěti toto potěšení pomocí her, ba i převrácení bytu naruby. Neexistují žádná pravidla, záleží pouze na rodičovské intuici a představivosti. 
Udělejte vždycky z nabývání dovedností zábavu. Ať se vašim dětem nikdy nejeví jako práce !!!“

  V knize jsou uvedena obecná kriteria, co by dítě mělo zvládat od tří, sesti, devíti měsíců až po pět let. Dále velká kapitola o zdravé výživě pro dítě.

  Arnold zdůrazňuje, že ani vstup potomka do organizovaného sportu není důvodem k omezení domácího tréninku. Sympatickou součástí knihy jsou návody a nápady o tom co, s čím, jak a kde s dětmi procvičovat. Také příběhy z dětství z rakouských Alp mají svoje kouzlo a plyne z nich poučení.

  Arnold Schwarzenegger již dávno není pouhým symbolem neohroženého muže s mohutným svalstvem, ale také osobností, která se zapsala do povědomí světové veřejnosti svou cílevědomou snahou pomoci celou váhou své autority ke zdravé výchově dětí a mladých lidí. Jako předseda Prezidentovy rady pro tělovýchovu a sporty inicioval celou řadu ozdravných a vzdělávacích programů po Spojených státech, jež se v mnohých případech staly inspirací i pro mnohé zahraniční instituce. 

  Tyto a další podobné názorové směry stály na počátku také mé vlastní výchovné filozofie, kterou bude možná po přečtení těchto několika odkazů snadnější pochopit .

 

http://www.zacha-hokej.cz/Fotky2/Arnold.jpg
(pro zvětšení klikněte na fotku)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


, - odpovědět
S tim se samozrejme neda nic nez souhlasit. Jen bych z vlastni zkusenosti chtel dodat, ze ani kdyz rodic nema v tomto smeru moc fantazie a napadu, neni nic ztraceno. Deti jich maji na rozdavani, staci se jimi nechat inspirovat a udelat jim pro jejich napady partaky. Staci je nebrzdit, vytvorit jim podnetne prostredi a jejich napady pak uz v nas rozproudi dalsi asociace novych moznosti.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Prolog2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

Trebic.jpg

Reklama