Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

ČESKÉ HOKEJOVÉ AKCIE STÁLE PADAJÍ

ZAMYŠLENÍ NAD MOŽNÝMI VÝCHODISKY ZE SOUČASNÉ KRIZE

ČESKÉ HOKEJOVÉ AKCIE STÁLE PADAJÍ

      Proběhl každoroční draft osmnáctiletých hráčů do NHL s očekávaným výsledkem. První kola se opět obešla bez české účasti a stejně jako v minulém roce zaznělo v dalším průběhu pouze třikrát české jméno.  Až na úplné výjimky  odborníci nepolemizují nad otázkou, zda se jedná o momentální propad zaviněný souběhem okolností nebo tady jde o trvalejší charakter našich problémů s hokejovou mládeží. Dnes už výsledkem draftu nejsme překvapeni , jiný  ani nebyl očekáván.  Pro úplnost uvedu známé údaje počtu draftovaných čs. hráčů v posledních letech, které ale velmi výmluvně a výstižně zachycují současnou situaci i cestu , jak jsme k dnešnímu stavu směřovali. Rok 2008 ( 3 hráči), 2007 (5), 2006 (8), 2005 (13), 2004 (21), 2003 (18), 2002 (26), 2001 (31 hráčů).

      Jak vidno, postupně a trvale klesá zájem o naše mladé hráče v NHL, klesá celkový počet čs. hráčů v NHL , vytrácíme se ze statistik nejlepší světové ligy o individuálních trofejích nemluvě. Také evropští scouti týmů NHL začínají ztrácet půdu pod nohama. Např. Jiří Hrdina tentokrát po mnoha letech ani neodcestoval na draft.  Nedávno hojně diskutovaný proces odchodů velkého počtu našich mladých hráčů do zámořských juniorských soutěží se začíná řešit pro nás tím nejméně příjemným způsobem. Klesá totiž zájem už i o naše juniorské hráče, kteří dokáží stále hůře obstát v konfrontaci s těmi domácími, americkými nebo kanadskými. Srozumitelně řečeno, z bohatě prostřeného stolu Národní Hokejové Ligy se v následujících letech budou směrem k české vlajce kutálet jenom drobečky. Hokejové sebevědomí dostává další těžké rány.
      Jako vzor by našemu hokeji mohl posloužit švédský příklad. Švédové měli před několika roky také problémy s mládeží a výkonností mládežnických reprezentačních výběrů v mezinárodním srovnání. Provedli analýzu a následné změny. Jednou z těch zásadních byl ústup od kolektivního pojetí a jejího rozpracovávání a rozvíjení. Místo toho byl daleko větší důraz při tréninkovém procesu kladen na rozvoj individuálních činností a dovedností . Změny švédské koncepce přinášejí hmatatelné ovoce v podobě medailí na všech úrovních a v neposlední řadě také výběrem 25 švédských hráčů při letošním draftu. Švédové jsou dnes skutečně v práci s mládeží hodně nahoře a nám by vůbec neuškodilo podívat se na jejich současnou metodiku  velmi pozorně.
     

 DNEŠNÍ SITUACE NABÍZÍ NĚKOLIK ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ

1.   Tím prvním je přístup, který se pravděpodobně odehrává v naší dnešní hokejové oficiální přípravě mladých hráčů, ať už tím rozumíme svazové nebo klubové procesy. Dal by se pojmenovat smířením se s nezadržitelným ústupem ze slávy a bez radikálních změn pokračováním v zažitých stereotypech. Na řeči čísel, nízkých počtech mladých kvalitních hráčů i mezinárodních výsledcích na všech úrovních musí být i slepému jasné, že náš současný systém nefunguje. Hráči, kteří dostali náš hokej až na světový vrchol na přelomu tisíciletí byli narozeni a jako žáčci vychováváni v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Za mořem hokejoví stratégové před ne tak dlouhou dobou  velmi správně usoudili, že pokud vycestují do světa a seznámí se s prvky jiných úspěšných hokejových škol, zapracují tyto poznatky společně s vlastními a osvědčenými do své tréninkové a organizační praxe, podaří se vytvořit  nový-lepší model přípravy mladých hokejistů. Potom musí vzhledem k drtivé početní hráčské převaze a celkově bohatě propracovanému systému a neporovnatelně rozvinutějšímu zázemí a infrastruktuře zákonitě v dalších letech vládnout světovému hokeji. A to se také dnes děje.
Naši současnou většinovou hokejovou praxi - přípravu mladých hokejistů v klubech, ve které budeme obtížně hledat za poslední roky progresivní moderní posuny směrem někam,  tedy skutečně musíme brát jako rezignaci na výraznější ambice do budoucna. Bez ohledu na důvody proč tomu tak je.
      
2. Určitým individuálním řešením v naší současné situaci  může být vysoce propracovaná nadstavbová aktivita výchovy a rozvoje mladých hráčů v rodinách nebo malých kolektivech, kde jim mohou být dlouhodobě zajišťovány a poskytovány všestranně rozvíjející aktivity daleko překračující rámec naší standardní hokejové výchovy mládeže. Je to sice momentálně nejspolehlivější cesta, ale její nevýhodou je, že se jedná o model velice drahý a metodicky roztříštěný. Konečně, nejvýraznější sportovní osobnosti naší  hokejové historie postupovaly v mládí podobným způsobem a pod jejich úspěchy jsou někdy podepsáni vedle klubů na prvním místě jejich rodiče. Velkou výhodou tohoto způsobu je určitá možnost vychovat konkurenceschopné hráče bez stoprocentní závislosti na kvalitě práce s mládeží v klubech.
3. Sofistikovanějším řešením našich problémů by bylo přesvědčení sekce mládeže při ČSLH o nutnosti revolučních změn v našem tréninkovém, organizačním i herním procesu. Pokud by se to v krátkém čase nepodařilo, mohla by vzniknout centra figurující pod soukromou či klubovou vlajkou, kde by části hráčů byla umožněna kvalitnější a náročnější tréninková příprava a náročnější herní konfrontace. Jednalo by se o vytvoření třetího stupně v mládežnickém hokeji. Tedy o systém, který by mohl okamžitě nastartovat proces obrody našeho hokeje. Jakási smíšená a skromná podoba tohoto systému začíná fungovat v omezeném počtu v kategorii osmých tříd (Jarní liga). Proti podobné aktivitě pana Hese v kategorii třetích tříd svaz ostře vystoupil. Z tohoto poznatku lze usuzovat, že oficiálně ČSLH podobné snahy nejen že nehodlá podporovat, ale naopak prozatím využívá svého vlivu k potlačení těchto aktivit. Proto se jako jediná cesta jeví spoléhání na vlastní síly, pokud chce někdo udělat něco pro své děti nad rámec nefungujícího výchovného systému.
4. Dalším řešením by byl vznik mládežnických hokejových center při existujících nebo nově vzniklých klubech, která by byla z velké části financována úspěšnými hokejovými internacionály, kteří by tímto způsobem měli v úmyslu nadále smysluplně působit při rozvoji našeho hokeje a jeho lepší budoucnosti. Mohlo by se jednat také o skupiny podnikatelů ochotných investovat v této sféře společně s pomocí z městských pokladen. Tato centra by disponovala kompletním sportovním zázemím , ubytovacími, stravovacími a školními kapacitami, skupinou kvalitních trenérů, vychovatelů a dalších servisních pracovníků.

     Někteří se možná usmívají nad podobnými vizemi, ale situace není zas tak beznadějná, jak by se mohlo zdát. Před několika roky jsem stál u možnosti zrodu podobného centra v našem městě - které se nepodařilo uskutečnit, přestože existoval investor projektu. Další  pokus (Černé Kočky - moravská aktivita skupiny rodičů dělat věci lépe)skončil rovněž neúspěchem. V první řadě z důvodu izolace těchto jednorázových aktivit. Jakmile by však vzniklo více podobných center ve stejné kategorii i čase, šance na úspěch a opravdový posun vzhůru by byla neporovnatelně vyšší.
      Pozoruji v poslední době změnu v uvažování části podnikatelů a managerů ochotných vložit část svých prostředků do smysluplných sportovních projektů. Podpora mládeži se dostává daleko více do módy než podpora dospělým profesionálním týmům, lépe se vykazuje, lépe je přijímána veřejností. Pokud budu konkrétní, mohu potvrdit, že úspěšní podnikatelé dávají přednost výrazné podpoře třeba i jednotlivým nadějným mladým hokejistům před podporou místních hokejových profesionálních týmů dospělých, protože to prostě správně cítí jako daleko smysluplnější činnost s možností ovlivnění budoucnosti konkrétního sportu.  Je to jistě lepší počin, než sypání peněž do rozpočtů nižších hokejových lig, které se sice teší zájmu místních příznivců ale vlastní budoucnost našeho hokeje už nikterak ovlivnit nedokáží. To je velká bolest. Mnohdy přestárlí a vysloužilí sportovci v populárních kolektivních sportech vyčerpají na své platy veškerý sponzorský potenciál v konkrétním místě bez jekéhokoliv efektu pro rozvoj hokeje. V těchto případech se peníze pro mládež hledají velmi těžko. A mládež, to je budoucnost hokeje. Je to zdroj příštích úspěchů nebo také budoucího úpadku . 

     * Současná situace v našem hokeji i jeho perspektiva má jistě také pozitivní řešení, ale bez obětavosti, nadšení a trpělivé a tvrdé práce většího počtu lidí pro naše děti to nepůjde. 
     * Období žákovského hokeje je zapotřebí brát daleko odpovědněji, s většími investicemi a úsilím. Současný přístup, kdy je veškerý zájem a pozornost soustředěna až na dorostenecký věk, je jednou z příčin špatné situace. Pro dosažení vysoké  úrovně hráčů zralých pro draft je velmi důležité, jaké penzum trénovanosti, návyků, schopností a dovedností si s sebou hráči přinášejí z předškolního a žákovského období do dorosteneckého věku. A právě v tomto ohledu dochází v naší současné hokejové škole k největším chybám.

     * V prvé řadě je nutno zmenit fylozofii a skladbu  hokejové přípravy v žákovských kategoriích. Nadšení na několika málo místech v republice, které často naráží na nepochopení nebo i otevřený odpor hokejových činovníků, nemůže v takto omezené míře přinést masovější pozitivní změny.

     * Náši žáci  potřebují konfrontaci s nejlepšími protějšky z Ruska, Švédska a především ze zámoří. Bohužel, hokejový svaz v tomto ohledu v posledních letech nic nepodniká, nic nedoporučuje a k podobným cestám se staví někdy i negativně. Další skupina lidí organizuje tyto aktivity v první řadě s ohledem na svůj vlastní finanční a jiný prospěch. Toto chování už náš  hokej zřejmě déle neunese. Není možné ve všech sférách z hokeje jako celku pouze brát a profitovat na mnohdy finančně velmi vyčerpaných rodičích mladých hráčů, ale musí dojít k nárůstu příležitostí a akcí, které budou  zaměřeny v první řadě ke skutečnému rozvoji naší hokejové mládeže.

 

           

      

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

SportovecVM.jpg

Reklama