Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

Evropská juniorská liga - EJL. Zárodky podobných projektů už v Evropě existují.

28.8.2017

S myšlenkou mezinárodní dorostenecké či juniorské soutěže přišli v minulosti už mnozí novátoři, některé soutěže dokonce fungují i dnes. Konkrétně mám na mysli například

Karpatian Junior Hockey League,

která dnes shromažďuje týmy z České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska.

CJHL probíhá formou čtyř třídenních turnajů během roku a prozatím představuje zajímavou konfrontaci navíc pro její účastníky nad rámec jejich fungování v národních soutěžích. Nicméně je to organizace, která by mohla spolupůsobit při založení EJL. To je jen otázkou dalšího vývoje a kvality týmů, které tyto soutěže dnes hrají. Ale to jsou vše záležitosti, které lze pozitivně ovlivňovat.

http://www.cjhl.eu/index.php

 

...........................................

21.8.2017

V současné době už existuje několik rodin, které výchovu svých dětí posunuly díky kvalitním informacím na vyšší úroveň, než byla kupříkladu praktikována Kamevéda v pojetí naší rodiny před patnácti nebo dvaceti roky. Jejich děti budou jednoho dne pravděpodobně disponovat i vyšším potenciálem, a to nejen sportovním. To je vývoj, který nejde zastavit.

Na jedné straně dnes vidíme degenerující většinovou dětskou populaci, na straně druhé obrovskou práci rodičů na potenciálu jejich dětí, která zřejmě v minulosti neměla obdoby. Už v útlém věku tří čtyř let těchto jedinců lze s jistotou tvrdit, je jejich výchova má takové parametry, že jejich limitní možnosti v dospělosti budou pro mnoho lidí až nepředstavitelné.

Také těmto dětem jsme povinni zajistit prostředí pro kvalitní rozvoj. Kupříkladu ČSLH odbyl Kamevédu tvrzením, že se jedná o směr, který nelze masově následovat, a proto se tím nehodlají zabývat ani tyto rodiny nějak podporovat. Tento postoj konec konců jen podtrhuje mnohé z toho, co se pod vedením lidí zastávajících tyto názory dnes v českém sportu děje.

Roky uvažuju spolu se stovkami dalších lidí kolem hokeje, kterým nejde o osobní prospěch ale o smysluplný rozvoj krásného národního sportu, co s tím? Zdá se, že ten propletenec nejde rozplést a že ta hádanka nemá praktické řešení. Rozhodovací pravomoci drží v rukou lidé, kteří existující problémy buďto vytvořili, spoluvytvořili, nebo minimálně nemají zájem něco změnit. Takže by se to mohlo jevit tak, že obyčejní lidé vlastně nemají nejmenší šanci změnit stav, který je neuspokojuje. Pokud se naše úvahy budou pohybovat pouze v prostoru obhospodařovaném sportovními svazy, tedy když budeme jen kritizovat tento stav bez jakéhokoliv mandátu působit na změny, potom je tomu skutečně tak a pouze zbytečné plýtváme časem.

Otázka ale zní, zda je to skutečně jediná varianta nějakého smysluplného budoucího vývoje?

Když jsem byl nedávno na dovolené a v pohodovém klidu bílého písku a šumícího moře si pohrával s myšlenkami, co by tak asi šlo s tím vším dělat, stále víc jsem se upínal k nutnosti rozvoje čehosi, co by se mohlo podobat  produktu, který ve světě juniorského hokeje nejlépe funguje.  CHL a dalším severoamerickým soutěžím.

Po návratu jsem jen tak pro klid v duši obvolal s touto myšlenkou pár lidí, kteří se kolem hokeje už dlouho motají a mají potřebný přehled. Souhlas s tímto směrem uvažování z jejich strany mě ani tolik nepřekvapil. Spíš zjištění, že někteří z nich v uplynulých dvou letech o něčem takovém nejen debatovali, ale dokonce už v tomto ohledu někam pokročili. Zmapovali převažující rizika i pozitiva, všechna pro a proti, vytvořili si rámcovou představu o podmínkách, za kterých by dostávalo smysl do něčeho takového jít. Takže jsme se dohodli, že budeme společně přemýšlet, tvořit a na podzim uskutečníme konferenci, kde bychom se v rámci přednesení návrhů a následné rozpravě mohli už zabývat několika konkrétními variantami.

Víc bych to nechtěl specifikovat, ale snad bych mohl tímto článkem upozornit ty z vás, kteří také uvažují podobně a mají možnost čímkoliv přispět, že bude možné minimálně na toto téma věcně diskutovat.

Pro vaši představu, o co by se mohlo jednat,  je tu jen několik bodů podávajících rámcovou charakteristiku projektu nejprve české, následně středoevropské, a nakonec snad i Evropské juniorské ligy.

 

Východiska projektu EJL

1. V ČR je dnes 18 týmů v ELJ, nadějní mladíci ale už hluboko před osmnáctými narozeninami odcházejí do elitní zámořské juniorské soutěže CHL, další do americké USHL, připravují se na univerzitní zámořský hokej neopouštěje pozdější vidinu NHL, směřují do Švédska, Finska, Rakouska či Švýcarska, protože všude tam mají lépe vybavená a fungující špičková centra výchovy mladých hokejistů. Zbývající mladíci s nějakým potenciálem se pokoušejí probít přes extraligu a ligu dospělých, což ze spousty důvodů není ideální varianta, protože zvlášť mentálně je svět dospělých jinde než u šestnácti či sedmnáctiletých mladíků, na což málokdo u nás bere zřetel. Takže osmnáct týmů v extralize juniorů není prostředím, kde by bylo možno vybrušovat diamanty pod potřebným tlakem a v kvalitní konkurenci. Tento systém postrádá jakýkoliv smysl, zaznívá to už dlouho ze všech stran, ale vedení hokeje je k tomuto zřetelně převažujícímu názoru odborné i laické veřejnosti naprosto hluché. Z tohoto důvodu se ani do budoucna náprava nejeví jako pravděpodobná a rodiče malých dětí se sportovními ambicemi nemohou vzhlížet k lidem vedoucím český hokej s nadějí, že jim do budoucna přece jenom vytvoří vstřícné a kvalitní prostředí pro jejich rozvoj.

2. Odchodem do zahraničí získávají české děti prostor pro dokonalé zvládnutí cizího jazyka a k etablování v rozvinutějším prostředí po materiální, lidské či etické stránce. Musí ale ve velmi mladém věku opustit svoje rodiče, což je otřes, který někdo nezvládne a ne každý je na tak drastický zásah do svého života zralý.  Projekt CHL by mohl přinést onu chybějící alternativu špičkového mládežnického sportu a konkurenčního prostředí k nám domů, takže dospívání našich talentovaných dětí u vlastních rodičů by se tak prodloužilo o několik let, což by bylo pro mnohé rodiny mnohem atraktivnější variantou i důvodem dát své děti na hokej.

3. Vstup hráče do některého z týmů EJL by nebyl vázán na žádné poplatky, přestupy ani tabulky, děti by v soutěži byly volné. O jejich pozicích v týmech by rozhodovalo výlučně sportovní hledisko.

4. EJL se může stát produktem, který by byl díky své kvalitě a filozofii fungování atraktivní i pro náročného sportovního fanouška. Předvádění kvalitní a rychlé hry mladých talentů hokeje by mohlo přivést diváky do ochozů stadionů, kde budou probíhat zápasy evropské juniorské ligy. Na konci celého vývoje by měla být špičková evropská juniorská liga, která by nejprve usilovala o dosažení ekonomické soběstačnosti, později by se stala výdělečným podnikem pro majitele klubů EJL. Příjmy ze vstupného  by představovalo jednu z hlavních složek příjmů klubu. K tomu by měl sloužit velice podobný model fungování, jako je tomu v zámoří. Hráči by obdrželi pouze kapesné, aby neměli peníze na žádné rizikové aktivity, museli by být ubytováni pouze ve vlastních nebo v pečovatelských rodinách, které by jim zajistily vše potřebné a odpovídaly za ně.  

5. Hráči by v klubech CHL byli správně vedeni, nutností by byl pozitivní vzhled, vystupování na veřejnosti, byli by vedeni ke každodenní péči o svoji fanouškovskou základnu. Pomoc na stavbách domů, návštěvy nemocnic, výuka a praxe v práci s médii, vstřícnost vůči fanouškům i potenciálním fanouškům, to vše bude na úrovni, která je dnes běžná v klubech CHL.

6. Je velký předpoklad, že talentovaní hráči, které si současné kluby chtějí pojistit tím, že tlačí je i jejich rodiče do podepsání nevýhodných smluv, dají přednost působení v EJL, kde po nich nic takového nebude žádáno.

7. Evropský skauting  NHL by jistě uvítal prostředí, kde by byli soustředěni talentovaní hráči s potenciálem pro NHL. Tyto hráče by bylo možno sledovat ve srovnatelných podmínkách jako má CHL. Dnes jsou naši mladí hráči roztroušeni po různých klubech, kde je jim mezi dospělými  přidělena velice rozdílná role, takže je nelze spravedlivě srovnávat. Mládežnické soutěže pak nejsou zajímavé téměř vůbec, protože v nich zůstávají pouze průměrní hráči. EJL by byla krokem, který by opět mohl přitáhnout pozornost na středoevropský led, hráči s potenciálem by ve svých týmech dostávali vůdčí role a bylo by možné sledovat, jak se jim daří tyto role plnit a zvyšovat svůj potenciál.

8. Hráči vyrůstající v EJL budou atraktivní pro NHL, ale i KHL, další evropské ligy či českou extraligu, protože jejich příchod do klubu nebude  svázán s placením tabulek nebo vyvazováním ze smluv, které dnes diskriminují Čechy oproti cizincům nejen v naší lize.

9. Liga nebude přijímat žádné omezení cizinců, bude otevřená pro každého, kdo svou sportovní kvalitou a přístupem zaujme trenéry a manažery natolik, že se rozhodnou je angažovat do svého týmu.

10. Studium. V rámci EJL bude vytvořen prostor pro možnost  středoškolského studia. Tato možnost však nebude povinností a bude zde stejně tak existovat prostor pro hráče, kteří se rozhodnou především pro studium cizích jazyků a pro maximální rozvoj svého sportovního potenciálu a dovedností, což je dnes nutnost k úspěšné kariéře profesionálního hokejisty. Příprava na toto povolání je považována za stejně hodnotnou a náročnou, jako pro jakékoliv jiné povolání. Kluby budou tyto hráče vzdělávat formou přednášek a seminářů, aby byli připraveni na úskalí jejich budoucího povolání, takže nebudou chybět lekce vaření a zdravé výživy, finanční gramotnosti a obezřetného hospodaření s financemi, regenerace a životosprávy, všeobecné lekce z občanského práva, sportovní psychologie a z dalších oborů, které dnešní moderní profesionální sport využívá.

11. V lize bude jednou z priorit studium jazyků, primárně angličtiny, ruštiny, němčiny nebo francouzštiny. Preferencemi těchto jazyků se kluby mohou od sebe lišit, takže hráči i rodiče mohou mít na výběr klub, který pro ně z osobních důvodů bude nejatraktivnější.

12. Kluby EJL nebudou navázány na kategorie dospělých, budou se snažit působit převážně v místech, kde bude mít EJL naději stát se sportem číslo jedna.

13. Na stejném principu mohou vznikat i týmy v nižších mládežnických kategoriích, kde se budou děti připravovat na svoje budoucí působení v EJL a v NHL.

14. Dlouho před spuštěním prvního ročníku EJL budeme vykonávat úsilí směřující k založení několika týmů v okolních státech, aby se vytvořila dostatečná konkurence kvalitních týmů nejen na našem území (Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Německo...)

....................................

Těchto několik údajů k tomuto tématu snad na úvod a pro představu stačí. Vše jistě chvíli potrvá a některé věci mohou být ve finále jinak. Věřím, že ty základní principy dávající projektu smysl se ale podaří zachovat.

EJL je budoucí nadějí pro české děti a pro celý český hokej.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


, Tabulky odpovědět
Dneska je v deníku Sport dvojstrana o hráčích bez angažmá. Uvádí se tam i tabulkové odstupné za hráče bez smlouvy. Je neuvěřitelné, že se s tím pořád nic neděje. Nechápu jednu věc. Proč to nikdo nedá k soudu. Přece existuje precedenc tzv.pravidlo Bosman. Ten soud by musel vyhrát. Takhle to každoročně ukončuje kariéry spoustě hráčů.
, myšlenka zajímavá odpovědět
ale celé my to vůbec nevychází ekonomicky.Kdo to bude platit?
Hotely,letadla,trenéry,staff,kdo bude platit ty rodiny a jak?Kolik by stála vstupenka?Vždyť i na extraligu stojí lístek tak 100 až 200 Kč a lidi brblají ,že je to moc...Navíc by to musela koupit nějaká televize.Vždyť i liga mistrů má obrovský finanční problémy...jestli to máte spočítané,tak klobouk dolů,ale já to takhle narychlo nejsem schopen dopočítat 1
Jak by se vybírali hráči do týmu?Draftem?Podle národnosti?
Od kolika let?A jak to zařídit,aby je oddíly pustili zadarmo,bez tabulkového odstupného?To jsem tam nikde nenašel...Ale kdyby se to povedlo,tak já bych na to chodil.. 1
icon odpověděl(a)
V této chvíli samozřejmě nic spočítáno není, věc se nachází ve fázi rokování, hledání partnerů, debat, námětů a polemik, ale zdá se, že i z vašich rad, doporučení a pohledů na tento projekt se postupně skládá něco, co by někdy do fáze realizace mohlo dospět. Vítám každou pomoc, donrou radu nebo nabídku pomoci či spoluúčasti, potvrzení zájmu, uvedení možného zdroje financování - prostě všechno, co může tuto myšlenku posunout dál. Tímto děkuji všem, kteří mi napsali nebo zatelefonovali svoje názory a rady. 1

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

DSC_0039.jpg

Reklama