Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

HOKEJ - KVĚTNOVÉ NÁMĚTY

JARNÍ LIGA....... REPREZENTAČNÍ MLÁDEŽNICKÉ VÝBĚRY - NOMINACE.......RITCH WINTER (TSC) A PŘÍPRAVA PROJEKTU PRO PERSPEKTIVNÍ ČS. HRÁČE

 

HOKEJ - KVĚTNOVÉ NÁMĚTY

 

JARNÍ LIGA

 

Množí se dotazy, které se týkají tzv. Jarní ligy. Protože tato myšlenka vznikla na tomto místě, cítím povinnost blíže vysvětlit situaci. Posílený tým Plzně je momentálně na turnaji v Rusku, ze kterého se vrátí 8. května.  Nejpozději do 10. května by tedy mohly být známy termíny  turnajů nebo turnaje, který by se měl uskutečnit nejdříve ve druhé polovině tohoto měsíce.  Z tábora pražských Letců zazněly názory, že by se mohl uskutečnit turnaj 8. i 7. třídy současně.  Bude se zřejmě jednat o akce jednodenní, za účasti Letců, na jejichž stadionech by se akce mohla uskutečnit, Plzně a Brna. Pokud by se závazně přihlásil čtvrtý tým, byl by turnaj asi dvoudenní.  Akce tedy zřejmě nebude mít ten charakter, že by týmy byly sestavovány z jednotlivých hráčů z mnoha klubů.  Určité posílení je možné, ale dotazy by bylo nutné směrovat na trenéry uvedených týmů. V Brně by měl být trenérem týmu Jan Nízner, v Praze pan Zavadil a v Plzni pan Jonák.  V Brně nebude dříve než kolem 10. května známo pojetí akce, protože s náběhem jarní přípravy se momentálně řeší organizační věci a kádrové naplnění osmé třídy. Tady se momentálně potýkáme s problémem nízkého počtu hráčů vzhledem k tomu, že část z nich se pokouší prosadit do sestavy extraligového ml. dorostu a nejsou ještě dořešeny přestupy těch, kteří v minulém roce byli v Kometě Group na hostování, stejně jako posuny hráčů z nižší třídy. Další informace k tomu přidám v několika dnech.

 

REPREZENTAČNÍ MLÁDEŽNICKÉ VÝBĚRY - NOMINACE

 

Stejně jako mnohým z Vás, ani mě neunikla vlna kritiky na vystoupení naší osmnáctky na mistrovství světa, na nominaci velmi mladého Davida Musila , stejně jako neúčast některých hráčů, kteří podle některých nominováni být měli.  Nemohu na tomto místě zaujímat názor k této konkrétní věci, protože  znám Davida Musila jako skromného a velmi pracovitého chlapce i hráče, ale prozatím nesleduji tuto věkovou kategorie a nemám tedy ponětí o tom, zda na osmnáctku herně měl nebo ne. Důvod, proč o tom hovořím, je jiný. Připadá mi, že chaty na některých frekventovaných webech jsou vlastně jedinou možností, jak může i ten nejposlednější táta, děda, maminka nebo jiný rodinný příslušník vyslovit svůj názor a upozornit na věci, které podle jejich názoru nejsou vpořádku.  A jistě byla a je spousta věcí i v nominacích  různých mládežnických reprezentací, které by se obtížně obhajovaly. Jinou možnost kritiky lidé „z venku" prakticky nemají. Články na oficiálním webu ČSLH čerpají z rozhovorů, reakcí a  názorů oficiálního vedení svazu, hráčů a trenérů. Stejně tak tisk a televize. V těchto médiích se tvoří oficiální hokejové veřejné mínění a tam se nikdo, kdo tam nepatří, nedostane. Nikdo jiný své názory  takto plošně prezentovat nemůže. Jistě mnozí namítnou, že je to tak správně. Svaz zastřešuje hokej v republice, nominuje trenéry a nese odpovědnost.  Nezbývá než souhlasit. Ale už na tomto místě mě napadá určitý nepoměr. Jakou má vlastně svaz zodpovědnost. Kolik vložil prostředků a práce do každého jednoho hráče ? Přitom někteří rodiče utratili za hokejovou výchovu svých dětí desítky, někteří stovky, a ti, kteří s odpuštěním „vymetli" po řadu let všechny dostupné domácí i zahraniční akce, i miliony korun za hokejový růst svých dětí. Jsou mezi nimi jistě takoví, na kterých tato investice  není vidět. Rozhodující je kvalita hráče a ne cesta a náklady, pomocí kterých byl hráč vychováván. Ale co když v některých případech budou trenéři vybírat hráče také podle jiných než herních kriterií. Jsou na ně nějaké páky ? Ze strany rodičů určitě ne. V tom je určitá nerovnováha. Možná by si určité místo k prezentaci názorů nebo kritiky - slušné, věcné a adresné, rodiče zasloužili. Možná by mohli založit nějakou rodičovskou asociaci a její zástupci by mohli být přítomni  na nominacích a důležitých jednáních svazu. Možná by dělali potíže, ale určitě by dokázali dobře pohlídat ty nejlepší podmínky pro hráče a smysluplný směr našeho juniorského hokeje. Nezainteresovaní funkcionáři by tento směr někdy v „mlze" mohli ztrácet a jistě jej také občas ztrácejí.  Jinak se každý z nás bude chovat, když si budete naprosto sebejistí a chránění před kritikou a budete mít všechny směry tak říkajíc ošetřeny. A zase jinak se budete chovat s vědomím, že budete vystaveni účinné kritice za každý chybný nebo nesystémový krok ve své práci.

 V současné době tomu tak není . Proto je na nás a na našem zvážení, zda by nebylo vhodnější místo hloupých urážek a jiných nesmyslů, kterými jsou někdy nejfrekventovanější chaty zahlceny, pěstovat si tato místa pro věcné výměny názorů jako malou protiváhu celé mediální mašinérie těch našich silnějších protějšků. Zdá se, že je to skutečně jedna z mála efektivních možností, jak okamžitě dostat zprávy a názory na celé naše území i za hranice. Všiml jsem si, že některé exponované osobnosti jsou velmi nevraživé k existenci podobných chatů. Jednak proto, že na nich byli někdy neprávem a sprostě uráženi, ale také proto, že je to dnes jediné medium, kterého se musí obávat v případech , že něco přeženou.

A to už se dostávám k události, která mě pro změnu naplnila optimismem. Jednalo se o:

 

RITCH WINTER  a společnost TSC

Aby se v celé věci hlavně lidé z Moravy zorientovali , uvedu několik základních údajů.  Už před třemi roky přišel pan Aleš Krátoška, český hokejový internacionál, se zajímavou myšlenkou. Začal pořádat kempy pro hráče. Oproti většině ostatních kempů, které u nás v létě probíhají, neměl na prvním místě na zřeteli jako hlavní cíl finanční zisk z těchto akcí. Naopak, pracoval pouze s hráči, které si vybral na základě jejich výkonnosti. Jeho hokejová škola není nikde veřejně prezentována, protože to nepotřebuje. Hráče vybírá sám nebo na doporučení vybraných lidí a dokáže jim připravit vynikající tréninkový program. A dělal to asi velmi dobře, protože jsem za uplynulý rok vyzpovídal hezkou řádku rodičů dětí, kteří na těchto kempech mohli být, dotazy k úrovni  Letní školy pana Krátošky. Nezaznamenal jsem jedinou negativní připomínku - pouze superlativy. Konfrontace výborných hráčů mezi sebou je už tak dobrá myšlenka. K tomu ještě velmi kvalitní tréninkový program a rázem jsou všichni spokojeni.

 V tomto roce se Aleš Krátoška rozhodl rozšířit a zkvalitnit svůj výběr i o oblast Moravy a o nejvýraznější hráče z tohoto teritoria. Hráči jsou soustředěni po ročnících a nebude jich více než 21 na ledě. Nebudu se na tomto místě zabývat podrobnostmi k tomuto tématu, ale přejdu k Ritchi Winterovi.

Toho práce a celý projekt pana Krátošky velmi zaujala. První jednání o možné spolupráci proběhla už loni na podzim během startu NHL mezi Tampou a Rangers v Praze.  Jednání dále pokračovala a vyústila v setkání s vybranou malou skupinou hráčů ročníků nar. 1994 až 1997 a jejich rodičů v Roudnici nad Labem dne 22. dubna 2009. Při této akci šlo o to prezentovat malou skupinu čs. TOP hráčů tohoto věku panu Winterovi, aby mohl zvážit, zda by bylo možné výrazněji se angažovat při usnadnění hráčského růstu některých našich mladých hokejových nadějí. Akce dopadla dobře a Ritech Winter byl s hráči velmi spokojen .

Pan Winter se při besedě s rodiči zmínil o období, kdy pro jeho společnost na našem území pracoval Jaroslav Henyš a představil pana Krátošku jako osobnost, která jej bude na našem území od nynějška zastupovat.

Hlavní náplní schůzky byla prezentace názorů, rad a apelací pana Wintera na nás rodiče, jak máme postupovat v dalších několika letech ve směru výchovy našich synů tak, aby z nich byli skutečně úspěšní hráči schopní prosazení i v NHL.

Zajímavé bylo, jak zhodnotil pan Winter dnešní a dřívější výkonnost českých mladých hráčů.  Podle jeho názoru bylo dříve před rokem 1989 hlavním problémem dostat naše špičkové hráče do Ameriky a vzpomněl na situace, kdy zařizoval emigrace některých našich hráčů z tehdejší Jugoslávie. Tehdy, podle jeho názoru, u nás děti několikrát víc a velmi tvrdě trénovaly, než třeba v Americe a v 18 letech měly odehráno daleko více utkání a také více odtrénováno. Naše tréninkové metody  představovaly v té době světovou špičku. Tehdy byl český hráč skutečně pojmem a velkým přínosem v každém týmu. Po roce 1990 se situace obrátila. Amerika se poučila, zavedla systém, dala peníze do mládeže, čerpala ze zkušeností ostatních  úspěšných hokejových zemí. Dnes se v Americe podle slov Ritche Wintera v oblasti mládeže trénuje, hraje a pracuje více a tvrději než v naší republice. Proto je dnes situace v juniorském hokeji i mezi dospělými taková, jaká je.

Ale abych se vrátil na samotný začátek. V diskusi zazněl kritický názor na určité praktiky v práci našeho svazu a způsobech výběru hráčů do mládežnických reprezentací, kdy ne vždy hraje hlavní roli výkonnostní hledisko. Pan Winter na tuto připomínku reagoval souhlasně s tím, že o tom ví, a že konečně všude se občas takové věci dějí, u nás možná trochu více a častěji. Současně doporučil, abychom se jako rodiče těmito věcmi nestresovali. Že pro mladého hráče není nezbytně důležité, aby prošel reprezentačními výběry, protože na našem území operuje velké množství agentů týmů NHL a je skoro nemožné, aby opravdu talentovaný jedinec v juniorské či dorostenecké kategorii unikl jejich pozornosti. Jako další pomoc v této oblasti představil svůj projekt, do kterého vloží peníze jednak své společnosti TSC, jednak by tam měly proudit také peníze z hráčské asociace NHL.  Podstatou projektu je vytvoření reprezentativního vzorku hráčů, podobně jak to už udělal pan Krátoška v naší republice. Stejně tak budou soustředění hráči z USA, Kanady a Slovenska. Tyto čtyři týmy budou mezi sebou různě konfrontovány, budou trénovat pod vedením zahraničních trenérů, budou trénovat a porovnávat se společně mezi sebou a budou hrát také proti sobě navzájem. Dostanou také možnost zahrát si proti hráčům NHL, aby poznali, co jim ještě do jejich výkonnosti chybí. 

V této souvislosti na nás vznesl pan Winter dotaz: „Domníváte se, že pokud bude někdo utrácet svůj čas a peníze rozvojem vybraných hráčů, že je bude vybírat podle známostí nebo podle jejich výkonnosti ?" Museli jsme uznat, že by nemělo smysl ve vlastním zájmu být v procesu výběru hráčů do těchto týmů neseriozní. Přitom pan Winter zdůraznil, že ze svého pohledu velmi preferuje u každého hráče nejen jeho herní kvalitu, ale také osobnost a charakter. Toto byla hlavní kriteria jeho práce a takto se jeho práce bude odvíjet i nadále K těmto údajům bylo ještě zdůrazněno, že na konfrontace  výběrů hráčů z uvedených zemí budou samozřejmě přizváni od určitých kategorií i další důležité osobnosti, scouti týmů NHL, a pod. Takto vybraní hráči budou tedy stejně „na očích" a budou mít podobnou možnost prezentovat svůj hokejový um jako oficiální reprezentační mládežnické týmy.

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

plakat.jpg

Reklama