Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

Knihovna Klubu Kamevéda - "KKK"

Doplnění seznamu knížek k zapůjčení

 

Doplnění seznamu knižních titulů k zapůjčení doplněno dne 27.1.2018

 

KKK - Knihovna Klubu Kamevéda

 

Přicházíme s další službou členům klubu. Její zajímavost spočívá kromě jiného v tom, že někdo před vámi se zkušenostmi s výchovou knihu přečetl a vyhodnotil ji jako zajímavou, přínosnou nebo něčím důležitou i pro ostatní rodiče. V naší knihovně hodláme ukládat pouze knihy, z jejichž obsahu lze pro výchovnou praxi nebo pro vytváření své vlastní výchovné filozofie něco prakticky použít. "KKK" slouží od prosince 2017 členům Klubu jako další podrobnější zdroj informací. Některé zvlášť zajímavé knihy nám posloužily jako základní zdroj pro články na webu Univerzity rodičovství www.kameveda.com, jedná se o jakýsi výtah základních myšlenek a informací z obsahu knihy protkaných poznámkami a souvislostmi. Pro zájemce, kteří si chtějí přečíst celý text, pak slouží právě vznikající knihovna "KKK".

 

BUDOUCNOST

V příštím roce ještě připravujeme půjčovnu zajímavých článků vystřižených z tištěných deníků a z dalšího periodického tisku, dále také videotéku zajímavých nebo motivačních filmů určených pro děti a mladé studenty, umělce nebo sportovce. To vše samozřejmě pro členy Klubu Kamevéda.

http://www.kameveda.com/cs/podminky-registrace/107-podminky-a-registrace

"KKK" je určena pro samostudium jednotlivých problematik v rámci univerzity rodičovství Kamevéda, k čerpání zajímavých a důležitých informací využitelných pro zkvalitnění celkového systému péče o dítě a o jeho maximální rozvoj.

ZAČÁTEK

V současné době jsme teprve na začátku, začínáme nakupovat hodnotné publikace. Postupem času hodláme vybudovat knihovnu, která bude mít velké množství vybraných knižních titulů zajímavých pro rodiče, pedagogy a trenéry, kteří se vážně a aktivně zabývají rozvojem dětí, případně se na takovou činnost systematicky připravují.

Půjčování knížek probíhá bezplatně ve lhůtě 20 dnů. Lze si je vyzvednout osobně v sídle Spolku Kamevéda z.s., nebo si je můžete nechat zaslat. Před uplynutím lhůty od převzetí knih od České pošty  je třeba knihu opět vložit do obálky a odeslat zpět na adresu Klubu Kamevéda, případně na adresu dalšího zájemce o zapůjčení knížky, jehož adresa vám může být sdělena e-mailem či jiným způsobem.

V rámci KKK bychom Vám chtěli zprostředkovat co nejsnadnější přístup k těm informacím, které jsou z hlediska výchovy, péče o děti, o jejich zdraví a rozvoj dovedností důležité a přinášejí využitelné informace pro vlastní praxi rodiče, trenéra či pedagoga v oblasti péče, rozvoje a výchovy dítěte.

HODNOTA KNIHY

Pro usnadnění orientace jsme si dovolili knihy podle kvality, zajímavosti a pravděpodobného přínosu pro praktické využití orientačně ohodnotit podle stupnice od 0 do 10, přičemž hodnocení 10 je nejlepší (např. hodnocení H 9.5 je mimořádně vysoké hodnocení knihy). Uvítáme také vaše vlastní hodnocení, které nám můžete zasílat, abychom mohli hodnocení aktualizovat a upravovat podle vašeho mínění.

Uvítáme od Vás také případné dary kvalitních knížek nebo doporučení těch knižních titulů, které se vám v praxi osvědčily a které už nebudete potřebovat. Přáli bychom si, aby vám knihovna KKK ušetřila čas, který využijete se svými dětmi při jejich rozvoji.

Věříme, že tuto naši myšlenku uvítáte a budete ji patřičně využívat.

 

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ "KKK"

- knihovna slouží pouze členům Klubu Kamevéda

- půjčování knih je bezplatné, je třeba pouze na vlastní náklady uhradit poštovné (doporučená zásilka) při vrácení knihy, případně je možné knihu zapůjčit i vrátit osobně

- k zapůjčení je třeba zaslání e-mailu na adresu kameveda@kameveda.com, uvedení telefonu a kompletní aktuální adresy člena klubu, název požadované knihy a jméno autora

- lze žádat o zapůjčení maximálně 2 ks knih pro jednu zápůjčku

- zápůjční doba činí 20 dnů ode dne, kdy byla kniha doručena na příslušnou pobočku pošty

- v případě nevrácení knihy v termínu bez předchozí dohody nebudou už další knihy členovi klubu zapůjčeny

- pokud člen klubu nevrátí knihu ani ve lhůtě 40 dnů od zápůjčky, bude mu zrušen statut člena Klubu Kamevéda

- pokud člen klubu nekomunikuje déle než 60 dnů, bude mu účtována smluvní pokuta za každou nevrácenou knihu ve výši 1000 Kč.

 

KNIHY JAKO SKRIPTA

Knihy představují studijní materiál, ve kterém mohou být některé pasáže předchozími čtenáři podtrženy nebo označeny. Věříme, že to nebude na závadu a že tím i další čtenáři budou upozorněni na místa, která ostatní zaujala. Je ale nutné provádět poznámky citlivě tak, aby nebyla narušena čitelnost textu.

Každý žadatel o zapůjčení knihy tímto prohlašuje, že je obeznámen s podmínkami fungování KKK, souhlasí s nimi a je ochoten se dobrovolně těmto pravidlům bez výhrad podřídit.

 

Zapůjčené knihy vracejte na adresu:

Spolek Kamevéda z.s., Jižní 3, 59401 Velké Meziříčí,

případně vám bude včas sdělena adresa následujícího zájemce, kam bude nutné knihu poslat

Doporučení: Podle ISBN je možné knihu vyhledat také v dalších knihovnách.

 

PROBLEMATIKA

1. FILOZOFIE VÝCHOVY A ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE

2. METODIKA VÝUKY DOVEDNOSTÍ

3. ŽIVOTOPISY ÚSPĚŠNÝCH

4. VÝŽIVA

5. ZDRAVÍ

6. PÉČE O DÍTĚ

7. KNIHY V ANGLIČTINĚ

 

SEZNAM TITULŮ K ZAPŮJČENÍ

zde budeme neustále aktualizovat obsah knihovny "KKK"

 

1. FILOZOFIE VÝCHOVY A ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE

- Amy Chuová, Bojová píseň TYGŘÍ MATKY aneb Jak jsem své děti učila vítězit, 2016,  ISBN: 978-80-87950-31-9, (H 9.4)

- Daniel Coyle, Tajemství talentu. Výjimečným se člověk nerodí. Výjimečným se člověk stává. Tato kniha vám prozradí jak. Tajemství myelinu. 2009, ISBN: 987-80-7263-962-5, (H 9.7)

- John Medina, Pravidla mozku dítěte. Nejnovější vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí. Pro rodiče dětí od narození do 5 let. 2011, ISBN: 978-80251-3619-5, (H 9.6)

- Paul Tough, Jak mít úspěšné dítě. Proč je odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence. 2014 ISBN:978-80-266-0180-7  (H 6.6)

- David Epstein, Sportovní gen. Hledání maximálních sportovních výkonů a limitů lidské výkonnosti. Vliv genetiky na výsledky, osobní příběhy světových špiček - Usain Bolt, Caster Semenya, Michael Phelps..,   2014, ISBN: 978-80-264-0560-3, (H 8.2)

- Heidi Grant Halvorsová, Ph. D., Jak na úspěch, Dosáhněte svých cílů 2012  ISBN:978-80-7306-491-4, (H 5.3)

- David Gruber, Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte. Kniha je určena pro rodiče dětí od tří let do zletilosti.  2013 ISBN: 978-80-85624-98-4 (H 6.8)

- John Medina, Pravidla mozku. Nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole. 2012 ISBN: 978-80-265-0015-5 (H 6.8)

- Pat Riley, Cesta k vítězství, Taktický plán pro hráče jakéhokoliv týmu, v každé životní situaci nejen na hřišti, ale i v podnikání, doma, v osobním životě. 1996, ISBN: 80-85975-21-1, (H 7.2)

- Andrew Fuller, Šťastné a úspěšné dítě. Jak vychovat génia. 2016 ISBN: 978-80-7549-175-6 (H 7.5)

- Christina Berndtová, ODOLNOST, Nepřízeň osudu lze překonat, 2015, ISBN: 978-80-7306-771-7, (H 6.1)

- Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Slepičí polévka pro otce a syna, 2009, (H 5.2)

- George H. Orvin, Dospívání - Kniha pro rodiče, 2001, ISBN: 80-247-0124-3, (H 5.4)

- W. Timothy Gallwey, Tajemství vysoké pracovní výkonnosti (v práci a ve sportu), 2004, ISBN: 80-7261-115-1, (H 5.2)

- Robert Slater, 31 Tajemství úspěchu Jacka Welche, muže, který změnil General Electric. Přeloženo z amer. opriginálu Get Better or Get Beaten! 1999, ISBN: 80-7261-000-7, (H 7.7)

- Wolfgang Krüger, Vedení týmů. Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým, 2005, ISBN: 80-247-0780-2, (H 5.2)

- John Whitmore, Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2004, ISBN: 978-80-7261-101-0, (H 5.3)

- Vladimír Jelínek, Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů. Praktický návod na dosažení emoční rovnováhy. 2013, ISBN: 978-80-247-4609-8

- Marc A. Pletzer, Emoční inteligence. Jak ji rozvíjet a využívat. 2016, ISBN: 978-80-247-3057-8, (H 5.6)

- Gill Hasson, Emoční inteligence. Jak zvládat a řídit své emoce. 2015, ISBN: 978-80-247-9921-6, (H 5.4)

- Dale Carnegie, Jak se zbavit starostí a začít žít. Kniha může změnit život tím, že vede k vybudování duševního postoje, který vede k pocitu sebejistoty a štěstí. Učí čitatele jak získávat přátele a působit na lidi. 1993, ISBN: 80-85609-32-0, (H 7.3)

- Dale Carnegie, Úspěch jsi ty aneb několik nezištných rad, jak se stát oblíbeným a bohatým. 1992, ISBN: 80-85220-56-3, (H 6.4)

- Katharina Bäcker-Braun, Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let, 2014, ISBN: 978-80-247-4798-9, (H 7.3)

- Jeho svatost Dalajláma, Cesta ke štěstí, průvodce dobrým životem, napsal Howard C. Cutler, M.D., 1999, ISBN: 80-7205-713-8, (H 5.1)

- Svatava Maria Kabošová, Marian Jelínek, Skrytá cesta k vítězství, utajené zákulisí sportu. 2003 ISBN: 80-7281-160-6, (H 2.7)

- Ulrich Sinn, Kult, sport a slavnost v antice. 2003, ISBN: 80-86328-20-1, (H 3.3)

- David J. Schwartz, Myslete velkoryse, budete mít úspěch. 1993, ISBN: 80-85634-25-2, (H 4.4)

- Tomáš Perič, Sportovní příprava dětí, 2004, ISBN: 80-247-0683-0, (H 2.8)

- Doc. PhDr. Bohumil Svoboda, CSc., Sportovní výchova mládeže, 1980, (H 2.1)

 

2. METODIKA VÝUKY DOVEDNOSTÍ

- Michael Howe, Harriet Griffey, Dejte svému dítěti lepší start do života. Jak povzbudit u dětí chuť k poznávání a učení, 1997, ISBN:80-902286-0-7, (H 4.7)

- Oldřich Maška, TENIS pro každého, (kvalitní učebnice pro rodiče a trenéry tenisu podle české tenisové školy) 1995, ISBN: 80-85194-98-8, (H 7.9)

- Josef Dovalil a kolektiv, Výkon a trénink ve sportu, 2002, (teoretické odborné dílo s menším přínosem pro přímou rodičovskou praxi) ISBN: 978-80-7033-928-2, (H 3.5)

- Věra Millerová, Jaroslav Hlína, Aleš Kaplan, Vladimír Korbel, Běhy na krátké tratě, Trénink disciplín - ATLETIKA, 2001, ISBN:80-7033-570-X, (H 5.2)

- Terry Laughlin, PLAVÁNÍ, autor popisuje revoluční metodu, díky níž může každý plavat rychleji a ladněji, 2013, ISBN: 978-80-204-3142-4, (H 6.5)  

- Karel Duspiva, Josef Šaman, Vzpírání, o základní technice, vhodné nejen pro vzpěrače, ale i pro sportovce využívající prvky silového tréninku, 1983, (H 6.5)

- Zatsiorsky, V.M. & Kraemer, W.J., Silový trénink. Praxe a věda, 2014, ISBN:978-80-204-3261-2, (H 5.6)

- Hans-Georg Willmann, Silná vůle, jak dosáhnout svých cílů. 2016, ISBN: 978-80-7306-816-5, (H 5.3)

- Jaromír Pytlík, Hokejové bruslení, trendy ve výuce techniky, 2015, ISBN: 978-80-247-5742-1, (H 7.2)

- Zdeněk Pavliš, Tomáš Perič, Školení trenérů ledního hokeje, určeno jako zákl. učebnice pro trenéry hokeje: anatomie, fyziologie, první pomoc, biomechanika, pedagogika, psychologie, sportovní trénink. 1995, ISBN: 80-900063-8-8, (H 3.9)

- Peter Scholl, TENIS - Průvodce sportem, metodická pomůcka, přeloženo z německého originálu "Richtig Tennis", 2000, ISBN: 80-7232-169-2, (H 5.3)

- Luděk Bukač, Koučování hokejové mládeže, 2012, (H 6.4)

- Zdeněk Pavliš a col., Příručka pro trenéry ledního hokeje, I. část, Přípravka 1. - 3. třída, ČSLH 1998, (H 5.2)

- Josef Dovalil a kol., SPORTOVNÍ TRÉNINK (Lexikon základních pojmů) Univerzita Karlova Praha. 1992. ISBN: 80-7066-555-6 (H 4.0)

 

 

3. ŽIVOTOPISY ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

- Roger Federer a jeho příběh, napsal René Stauffer, (TENIS) 2009, ISBN: 978-80-89311-11-8, (H 7.0)

- Richard Williams, Černá a bílá, napsal Bart Davis, Memoáry otce tenisových legend Sereny a Venus Williamsových, Neuvěřitelný příběh člověka, který nikdy neuhnul stranou. Jedna z nejhodnotnějších knih určených pro rodiče podporující své děti v průběhu jejich kariéry. R. Williams uskutečnil záměry, které jsou zřejmě mimo horizont odhodlání i chápání drtivé většiny dnešních rodičů i odborníků na výchovu. 2014, ISBN: 978-80-7505-018-2, (H 9.7)

- Tiger Woods, napsal Hank Haney, Můj žák Tiger Woods, The Big Miss - Velká ztráta, (GOLF) 2013, ISBN:978-80-253-1800-3 (H 6.8)

- Steffi Grafová, napsala Sue Heady pod názvem "Steffi", (TENIS) 1996, ISBN: 80-86004-14-7, (H 7.2)

- Boris Becker, napsali Robert Lübenhoff a Helmut Sorge, HRÁČ, (TENIS) 2004, ISBN: 80-7249-199-7, (H 7.1)

- Martina Hingisová aneb krása hry, napsal Etienne Barilier, (TENIS) 1997, ISBN: (H 6.1)

- Petra Kvitová, Petr Jaroš, Královna Petra. 2011. ISBN: 978-80-904662-6-5. (H 4.9)

- Jan Jaroš, Hvězdy NHL 2018 + Češi a Slováci v NHL, (HOKEJ) EGMONT 2017, ISBN: 978-80-252-4114

- Jana Novotná "...a teď už jen vyhrát Wimbledon, napsal Eduard Svítivý, 1998, (TENIS) ISBN: 80-86187-14-4, (H 4.9)

- Helena Suková, zpracoval Pavel Čírtek, Helena Suková o sobě, o posedlosti a vztazích. 1998, (TENIS) (H 5.4)

- Helena Suková, napsal František Kreuz, Cesta za bílým snem, (TENIS) 1990, ISBN: 80-7033-047-3, (H 5.1)

- Ivan Lendl, napsal Mark Hodgkinson, Muž kterému vyhrál Wimbledon až Andy Murray, 2014, (TENIS) ISBN:978-80-87588-48-2 (H 6.3)

- Ivan Lendl, napsal Lubomír Man, Jak vyhrát pomerančovou mísu, cesta k tenisovým výšinám (TENIS) 1995, ISBN: 80-85819-26-0, (H 6.8)

- Jaromír Henyš, napsal Pavel Bárta, Hokejový agent vypovídá, (HOKEJ) 2008, ISBN: 978-80-87004-24-1, (H 8.1)

- Věra Čáslavská - Odložilová, Cesta na Olymp, (GYMNASTIKA) 1972, (H 6.9)

- Jan Železný aneb anatomie oštěpaře, napsal Pavel Vitouš, (ATLETIKA) 1994, ISBN 80-205-0396-X (H 7.3)

- Ivo Viktor, Můj dres číslo 1, Vlasta Tafelová, 1997, (FOTBAL) (H 4.6)

- Milan Baroš, napsal Petr Svěcený, 2005 (FOTBAL) ISBN:80-86864-45-6, (H 5.5)

- Victoria & David Beckham, napsal Andrew Morton, Příběhy slavných, 2007 (FOTBAL + SHOWBYZNYS) ISBN:978-80-00-02066-2, (H 4.1)

- Dominik Hašek, napsal Robert Záruba, Chytám svůj život. 1999 (HOKEJ), ISBN: 80-902282-1-6, (H 7.1)

- Dominik Hašek, napsal Karel Knap, 1998 (HOKEJ) ISBN: 80-86054-37-3, (H 6.0)

- Dynastie Holíků, napsal Jaroslav Kirchner, 2006, (HOKEJ + TENIS) ISBN: 978-80-87004-03-6, (H 6.5)

- Robert Reichel, Kapitán zlaté generace, napsal Karel Knap, 2010 (HOKEJ) ISBN: 978-80-252-1366-7 (H 6.2)

- Ivan Hlinka, Můj táta byl... (HOKEJ) 2006, ISBN: 80-903686-4-6 (H 5.2)

- Vladimír Růžička, napsal Jaroslav Kirchner, Vladimír Růžička, příběh hokejové legendy, (HOKEJ) 2003, ISBN: 80-903305-1-7, (H 5.1)

- David Výborný, Slavný otec a syn, napsal Jaroslav Kircher, (HOKEJ) 2007, ISBN: 978-80-87004-18-0, (H 4.3)

- Roman Šebrle, pod názvem "Zlatý Roman" napsal Pavel Cmíral, jedná se o jakousi motivační pohádku pro děti protkanou výkony A fakty o nejlepším českém desetibojaři historie, a také obsahuje  básničky, fotky a ilustrace pro děti. 2005, (ATLETIKA) ISBN: 80-903610-0-5, (H 3.9)

- Petr Bílek, Obsluhoval jsem zlatou generaci (vypovídá masér a hospodář českého hokejového národního týmu), 2013 (HOKEJ) ISBN: 978-80-7388-835-0 (H 3.5)

- Pavel Loněk, Obsluhoval jsem hokejového krále, (HOKEJ) 2008, ISBN: 80-86899-34-3, (H 3.2)

 

4. VÝŽIVA

- Joel Fuhrman, M.D., SUPERIMUNITA, žádné očkování, žádné léky, žádné absence, a vaše tělo bude nedobytná pevnost, 2011  ISBN: 978-80-7252-501-0  (H 9.1)

- Hermann Geesing, Trénink imunity, podpořte obranyschopnost svého organismu, 2008, ISBN: 978-80-7360-549-0, (H 6.7)

- Lisa Turnerová, Jídla, která léčí. Nutraceutický průvodce zdravou výživou. 2008. ISBN: 978-80-7309-572-7, (H 7.5)

- Nancy Clarková, Sportovní výživa, pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonnostní trénink, 2000, ISBN:80-247-9047-5, (H 4.9)

- Jiří Janča, CO NÁM CHYBÍ, kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle, 1992, ISBN: 80-900176-2-2, (H 6.3)

- Patrizia Pfister, Odkyselení těla aneb Dokonalý pramen mládí a štíhlosti. Rovnováha kyselých a zásaditých látek v těle jako předpoklad pro zdravý a mimořádně dlouhý život. 2006. ISBN: 978-80-8111-039-9, (H 6.9)

- Caroline Wheather, DŽUSY PRO ZDRAVÍ, 1994, ISBN: 80-85885-21-2, (H 5.2)

- Bc. Eva Richtárová, Ing. Iveta Pallaiová, Léčivá moc ovoce a zeleniny, 2015, ISBN: 978-80-87389-34-8, (H 4.3)

- Gabriele Lehari, Bylinky * čerstvé * bohaté na vitaminy * zdravé. (H 2.8)

- Miroslav Kulfan, Jindřich Krejča, Nový atlas léčivých rostlin do kapsy. 2001, ISBN: 80-07-00261-8, (H 5.2)

 

5. ZDRAVÍ

- Louis J. Ignarro, Program Ano NO, oxid dusnatý - skutečný zachránce života, konec srdečním chorobám. Autor získal Nobelovu cenu za medicínu za objev zázračné molekuly oxidu dusnatého a její vliv na život a zdraví. 2005 ISBN: 80-7252-113-6 (H 9.3)

- Bob Flaws, Dětské zdraví - tradiční čínská medicína. Průvodce rodičů při péči a prevenci běžných dětských chorob, 2011 ISBN: 978-80-904775-3-7 (H 6.3)

- Jana Doležalová, Ivana Königsmarková, Hovory s porodní bábou. 2016 ISBN: 978-80-257-1796-7, (H 7.1)

- PhDr. Eva Lábusová, Alena Frydrychová, Průvodce porodnicemi České republiky. 2002. ISBN: 80-903087-0-8, (H 6.5)

- Dionýz Dugas, Zdravý život s babiččinými bylinkami. Léčivé rostliny na prevenci a léčbu podle lidové medicíny. 2004. (H 7.4)

- Dr. Dimiter Pamukov, Prof. Christo Achtardžiev, Prírodná lekáreň, o způsobech léčení chorob pomocí přírodních léčiv, slovenské znění, překlad z bulharského originálu, 1986, (H 4.9) 

- Jan Jarolímek, Zdravotní péče o sportovce, 1980,  (H 2.9)

- Katy Bowmanová, Celým tělem naboso. Zdárný přechod na minimalistickou obuv, DharmaGaia 2017

- Andreas Jell, Zdraví díky tachyomu, Kniha o základech užití tachyonizovaných produktů a terapie s jejich pomocí, 2015, ISBN: 978-80-7349-175-8, (H 4.2)

- MUDr. K. Pur, Nový lékařský rádce, 1135 stran, vydáno v roce 1941 početným kolektivem lékařů, navazuje na stejnojmenné dílo autorky M. Straníkové z roku 1930 a 1928, klasická rodinná encyklopedie z oblasti medicíny a zdraví, k zapůjčení pouze formou osobního převzetí a vrácení. (H 5.1)

 

6. PÉČE O DÍTĚ

- John Briley, 7 prvních let života rozhoduje. Nové poznatky o vývoji mozku a výchově dítěte. 1996. ISBN: 80-7178-109-6, (H 6.0)

- Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., Péče o dítě do tří let, 1976. (H 5.3)

- MUDr. Miroslav Matoušek, První rok dítěte. 1987 (H 4.7)

- Tracy Hogg, Melinda Blau, TAJEMSTVÍ KLIDNÉHO DÍTĚTE, Jak utišit miminko, napojit se na něj a správně s ním komunikovat již od narození, 2014, ISBN:978-80-264-0519--1, (H 6.5)

- Iva Dolínková, Cvičíme s kojenci a batolaty, 2006, ISBN: 80-7367-072-0, (H 7.0)

- Gabriele Zeis, Cvičíme s děťátkem. Masáže, hry, gymnastika a plavání pro kojence v 1. roce života. ISBN: 80-85830-74-4. (H 6.8)

- Julia Cameronová, Emma Livelyová, Umělcova cesta pro rodiče, Jak vychovávat kreativní děti, 2017, ISBN:978-80-7500-276-1, (H 5.8)

 

7. KNIHY V ANGLIČTINĚ

- Mike Johnston and Ryan Walter, Simply the Best. Insights and Strategies from Great Hockey Coaches. Printed in British Columbia, Canada 2004  (H 7.1)

- Peter Twist, Strength and Conditioning Coach Vancouver Canucks, Complete Conditioning for ICE HOCKEY, Foreword Pavel Bure, Human Kinetics 1996. (H 7.4)

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


, vdsvd odpovědět
ferragamo shoes
burberry outlet
ralph lauren
ralph lauren outlet
maglia calcio
hermes bags
michael kors outlet
timberland
fitflops
jordan 12
philipp plein
coach factory outlet
lebron 13
michael kors outlet clearance
superdry
nfl jerseys
ugg boots
adidas jeremy scott
ralph lauren
russell westbrook jersey
nike air max
bcbg
jordan 4
coach outlet
nike air max 1
mac cosmetics
longchamp handbags
jordan
curry jersey
pandora jewelry
nike free
snapback hats
prada handbags
nike air force 1
yoga pants
nike huarache
maglie calcio
ray ban sunglasses
true religion jeans
swarovski crystal
nike outlet
jordan
lululemon
christian louboutin outlet
omega watches
louboutin
fitflops
michael kors outlet
pasotti ombrelli
nike cortez
oakley sunglasses
nike outlet
soccer jerseys
vibram fivefingers
beats headphones
paul george shoes
supra shoes
jordan
moose knuckles jackets
nike flight bonafide
michael kors
true religion jeans
michael kors handbags
fila
polo ralph lauren
adidas yeezy
coach outlet
cartier bracelet
ray ban sunglasses
nicholas kirkwood shoes
prada outlet
spalding basketball
kate spade outlet
coach outlet online
canada goose
jordans
adidas outlet
timberland
ray ban sunglasses
nike shoes
mac makeup
harden vol 2
herve leger dresses
north face outlet
tory burch sandals
lebron 14
adidas flip flops
michael kors handbags
christian louboutin
pandora jewelry
marc jacobs
coach factory outlet
ysl sunglasses
ugg outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
nike presto
jordans
mikimoto jewelry
oakley sunglasses cheap
supreme clothing
chenyingying20180718vdsvsdv
, bfdbdf odpovědět
ferragamo shoes
burberry outlet
ralph lauren
ralph lauren outlet
maglia calcio
hermes bags
michael kors outlet
timberland
fitflops
jordan 12
philipp plein
coach factory outlet
lebron 13
michael kors outlet clearance
superdry
nfl jerseys
ugg boots
adidas jeremy scott
ralph lauren
russell westbrook jersey
nike air max
bcbg
jordan 4
coach outlet
nike air max 1
mac cosmetics
longchamp handbags
jordan
curry jersey
pandora jewelry
nike free
snapback hats
prada handbags
nike air force 1
yoga pants
nike huarache
maglie calcio
ray ban sunglasses
true religion jeans
swarovski crystal
nike outlet
jordan
lululemon
christian louboutin outlet
omega watches
louboutin
fitflops
michael kors outlet
pasotti ombrelli
nike cortez
oakley sunglasses
nike outlet
soccer jerseys
vibram fivefingers
beats headphones
paul george shoes
supra shoes
jordan
moose knuckles jackets
nike flight bonafide
michael kors
true religion jeans
michael kors handbags
fila
polo ralph lauren
adidas yeezy
coach outlet
cartier bracelet
ray ban sunglasses
nicholas kirkwood shoes
prada outlet
spalding basketball
kate spade outlet
coach outlet online
canada goose
jordans
adidas outlet
timberland
ray ban sunglasses
nike shoes
mac makeup
harden vol 2
herve leger dresses
north face outlet
tory burch sandals
lebron 14
adidas flip flops
michael kors handbags
christian louboutin
pandora jewelry
marc jacobs
coach factory outlet
ysl sunglasses
ugg outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
nike presto
jordans
mikimoto jewelry
oakley sunglasses cheap
supreme clothing
chenyingying20180718
, 2018 odpovědět
20180416 junda
kate spade outlet
air jordan pas cher
cheap jordans
coach outlet
ray ban sunglasses
swarovski crystal
michael kors uk
yeezy boost 350
swarovski outlet
oakley sunglasses
canada goose jackets
nike presto
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
burberry outlet
chrome hearts outlet
fitflops sale clearance
longchamp outlet
tory burch outlet
grizzlies jerseys
true religion jeans
trailblazers jerseys
wizards jerseys
manchester united jersey
dansko shoes
herve leger outlet
air max 90
knicks jerseys
michael kors outlet online
longchamp handbags
pandora charms
oakley sunglasses
new balance pas cher
salomon shoes
pandora outlet
burberry outlet
ugg outlet
ugg outlets
adidas outlet store
76ers jerseys
ralph lauren polo
canada goose jackets
true religion outlet
air max 90
coach factory outlet
jordan shoes
coach outlet
ray ban sunglasses
kate spade outlet
mulberry bags
kate spade outlet
pacers jerseys
football shirts
michael kors outlet
kobe 9
ferragamo outlet
nike shoes
tory burch outlet
michael kors outlet
mbt shoes
coach outlet
warriors jerseys
oakley sunglasses
nike trainers
chrome hearts outlet
kevin durant shoes
air max 1
spurs jerseys
polo outlet
air max uk
hermes outlet
nike store uk
kate spade outlet
cartier outlet
oakley sunglasses wholesale
hawks jerseys
ugg outlet
polo outlet
gucci outlet
oakley sunglasses
cheap mlb jerseys
pandora charms
michael kors outlet
cheap jordans
coach outlet online
fitflops outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo
longchamp pas cher
true religion jeans
polo outlet
air max 90
puma outlet
ugg boots clearance
nike pas cher
lacoste soldes
barbour outlet
suns jerseys
michael kors outlet
hermes outlet
nike air max
links of london
christian louboutin shoes
coach factory outlet
coach outlet
ferragamo shoes
moncler outlet
pandora outlet
nike factory outlet
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
mavericks jerseys
kate spade outlet
coach outlet online
michael kors outlet
burberry outlet
moncler outlet
ugg outlet
longchamp handbags
moncler jackets
pandora charms
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
polo outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
coach outlet canada
christian louboutin outlet
michael kors
adidas trainers
ray ban sunglasses
rolex watches
cheap jordans
tory burch outlet
ugg outlet
ferragamo shoes
nike pas cher
oakley sunglasses
coach outlet store online
swarovski outlet
michael kors
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet online
reebok trainers
denver broncos jerseys
air max 2017
louboutin shoes
cheap football shirts
pandora jewelry
fitflops sale clearance
true religion jeans
michael kors outlet
longchamp handbags
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
air force 1
nike shoes
cheap jordans
nike shoes
chicago blackhawks jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
true religion jeans
coach outlet online
canada goose jackets
fitflops sale clearance
heat jerseys
canada goose jackets
longchamp handbags
michael kors handbags
celtics jerseys
true religion jeans
canada goose jackets
ed hardy clothing
nets jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap snapbacks
ralph lauren pas cher
soccer jerseys
michael kors handbags
true religion jeans
true religion outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
ralph lauren polo
longchamp outlet
coach outlet
fitflops
cheap jerseys
michael kors outlet
barcelona jersey
ugg outlet
ysl outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
air jordan shoes
coach outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
ugg outlet
supra shoes
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
asics shoes
cheap nhl jerseys
uggs outlet
prada sunglasses
chelsea jersey
kobe bryant shoes
adidas nmd
canada goose jackets
real madrid jersey
ray ban sunglasses
coach outlet
coach handbags
canada goose outlet
polo ralph lauren
michael kors bags
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
hornets jerseys
tods outlet
pandora charms
new balance pas cher
lakers jerseys
tory burch outlet
longchamp solde
mcm outlet
polo ralph lauren
air huarache
ralph lauren polo shirts
ferragamo outlet
mulberry handbags
bulls jerseys
jordan shoes
nhl jerseys
[url=http://...
odpověděl(a)
mt20180713
[b]fitflops sale clearance[/b]
[b]adidas nmd shoes[/b]
[b]louis vuitton handbags[/b]
[b]discount oakley sunglasses[/b]
[b]kobe shoes[/b]
[b]hermes outlet[/b]
[b]timberland boots[/b]
[b]swarovski outlet[/b]
[b]converse shoes[/b]
[b]canada goose outlet[/b]
[b]philipp plein outlet[/b]
[b]nike zoom[/b]
[b]michael kors outlet clearance[/b]
[b]birkenstock sandals[/b]
[b]michael kors outlet online[/b]
[b]jordans[/b]
[b]jordans[/b]
[b]ray ban sunglasses[/b]
[b]michael kors handbags[/b]
[b]nike air foamposite[/b]
[b]valentino shoes[/b]
[b]adidas yeezy boost[/b]
[b]nike shoes[/b]
[b]nike air force 1[/b]
[b]nike outlet[/b]
[b]michael kors outlet canada[/b]
[b]ralph lauren uk[/b]
[b]nike air max[/b]
[b]longchamp outlet[/b]
[b]coach outlet online[/b]
[b]timberland boots[/b]
[b]cheap nfl jerseys[/b]
[b]coach factory outlet[/b]
[b]michael kors outlet clearance[/b]
[b]michael kors handbags[/b]
[b]pandora jewelry outlet[/b]
[b]michael kors outlet[/b]
[b]supra shoes[/b]
[b]asics outlet[/b]
[b]cheap ray bans[/b]
[b]kate spade bags[/b]
[b]uggs outlet[/b]
[b]kate spade handbags[/b]
[b]nike air more money[/b]
[b]michael kors outlet[/b]
[b]ralph lauren sale clearance[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]kate spade handbag[/b]
[b]polo ralph lauren outlet[/b]
[b]adidas outlet[/b]
[b]adidas shoes[/b]
[b]kate spade[/b]
[b]fitflops[/b]
[b]nike shoes[/b]
[b]birkenstock shoes[/b]
[b]pandora jewelry official site[/b]
[b]cheap jordans[/b]
[b]moncler outlet[/b]
[b]air max 2017[/b]
[b]longchamp handbags[/b]
[b]cheap jordan shoes[/b]
[b]nike air max[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]cheap nba jerseys[/b]
[b]kate spade outlet[/b]
[b]coach factorty outlet[/b]
[b]christian louboutin outlet[/b]
[b]nike outlet[/b]
[b]kate spade handbags[/b]
[b]cartier outlet[/b]
[b]pandora jewelry[/b]
[b]uggs[/b]
[b]uggs outlet[/b]
[b]uggs[/b]
[b]air max 2019[/b]
[b]michael kors outlet online[/b]
[b]pandora outlet[/b]
[b]coach factory outlet[/b]
[b]kate spade outlet[/b]
[b]coach outlet store online clearances[/b]
[b]yeezy boost 350[/b]
[b]oakley sunglasses[/b]
[b]coach outlet online[/b]
[b]pandora jewelry[/b]
[b]coach factory outlet[/b]
[b]salvatore ferragamo shoes[/b]
[b]christian louboutin outlet[/b]
[b]adidas campus[/b]
[b]air jordan shoes[/b]
[b]polo ralph lauren outlet online[/b]
[b]ralph lauren sale[/b]
[b]yeezy boost[/b]
[b]cheap ray ban sunglasses[/b]
[b]coach factory outlet online[/b]
[b]salvatore ferragamo shoes[/b]
[b]nike shoes[/b]
[b]coach canada[/b]
[b]coach outlet[/b]
[b]gucci outlet[/b]
mt20180713
odpověděl(a)
ferragamo shoes
burberry outlet
ralph lauren
ralph lauren outlet
maglia calcio
hermes bags
michael kors outlet
timberland
fitflops
jordan 12
philipp plein
coach factory outlet
lebron 13
michael kors outlet clearance
superdry
nfl jerseys
ugg boots
adidas jeremy scott
ralph lauren
russell westbrook jersey
nike air max
bcbg
jordan 4
coach outlet
nike air max 1
mac cosmetics
longchamp handbags
jordan
curry jersey
pandora jewelry
nike free
snapback hats
prada handbags
nike air force 1
yoga pants
nike huarache
maglie calcio
ray ban sunglasses
true religion jeans
swarovski crystal
nike outlet
jordan
lululemon
christian louboutin outlet
omega watches
louboutin
fitflops
michael kors outlet
pasotti ombrelli
nike cortez
oakley sunglasses
nike outlet
soccer jerseys
vibram fivefingers
beats headphones
paul george shoes
supra shoes
jordan
moose knuckles jackets
nike flight bonafide
michael kors
true religion jeans
michael kors handbags
fila
polo ralph lauren
adidas yeezy
coach outlet
cartier bracelet
ray ban sunglasses
nicholas kirkwood shoes
prada outlet
spalding basketball
kate spade outlet
coach outlet online
canada goose
jordans
adidas outlet
timberland
ray ban sunglasses
nike shoes
mac makeup
harden vol 2
herve leger dresses
north face outlet
tory burch sandals
lebron 14
adidas flip flops
michael kors handbags
christian louboutin
pandora jewelry
marc jacobs
coach factory outlet
ysl sunglasses
ugg outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
nike presto
jordans
mikimoto jewelry
oakley sunglasses cheap
supreme clothing
chenyingying20180718

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Agados2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

alkra_camp_09_04.jpg

Reklama