Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů, Články a komentáře

MLADÝ HOKEJISTA - SPONZOROVÁNÍ

Jedná se o téma, o jehož prezentaci jsem byl požádám od spuštění těchto webových stránek nejčastěji. Velký počet rodičů tato problematika velmi zajímá, protože správně cítí, že je to určitá možnost, jak „přežít“ vše kolem výchovy a nároků mladého hokejisty. Většinou nevědí jak na to. V našem případě takto pracujeme už několik roků. Určitě nemohu zastávat roli fundovaného rádce, ale v praxi jsem zřejmě v tomto ohledu dál něž velká většina rodičů malých hokejistů. Věřím, že může být užitečné podělit se s vámi o to málo informací k tomuto důležitému tématu, které jsem prozatím shromáždil.

V našem případě stál na počátku telefon s mým přítelem ve Francii, který tam v úplně jiném sportu připravoval svého syna na sportovní dráhu a se kterým dodnes velmi živě komunikuji. Právě jsem se mu svěřoval, že se snažím u Pavla sázet na sportovní všestrannost a jak je nesmírně obtížné kupovat do všech sportů solidní sportovní vybavení, kterému syn neustále odrůstá. Na jedné straně mi tato cesta připadala finančně neúnosná, na druhé straně jsem ji viděl jako jedinou správnou. On mě naslouchal a potom se zeptal : „ A nechtěl by ses obrátit na nějaké sponzory ?“ Musel jsem se v duchu usmát a řekl jsem, že už vidím, jak čtyřletému klukovi, který se pokouší pod vedením otce sportovat, je ochoten nějaký podnikatel pomáhat. 
  Kamarád se také pousmál a povídá mi. „Dnes jsem tady u nás na Riviéře obědval se dvěma podnikateli z tvého města. A víš o čem jsme se většinu času bavili ?“ Polovinu času jsme se bavili o tobě a o Pavlovi. Obdivovali , co všechno ve svém věku umí a mluvili o tvé práci s velikým uznáním!“ Samozřejmě jsem se zeptal, s kým mluvil. Řekl mi jména a já jsem bohužel zjistil, že je neznám. A na to kamarád povídá. „Vidíš, a v tom to právě je. Ty sice neznáš ty lidi, ale oni velice dobře znají tebe. Mají svoje děcka, a nebyli by schopni se jim takto obětovat. Ale tvoje práce je hodně zajímá a sledují, jestli to takhle vydržíte a jak se Vám povede dál. Myslíš, že by tě tito lidé odmítli, kdybys je požádal o pomoc ? Uvědom si, že nejsi žádný žebrák na rohu, ale naopak, že už s tak malým děckem máš výsledky, které hodně lidí obdivuje. Možná by ses divil, ale tihle lidé by někdy dali peníze mnohem raději na něco takového, o co se pokoušíš ty s Pavlem, než aby sponzorovali různé zájmové týmy ve vašem městě, které jsou z hlediska sportovní perspektivy úplně bezvýznamné. Navíc mohou mít pochybnosti, kde a za co se ty peníze nakonec utratí. Nebo je provozují dospělí lidé pro zábavu a to už by si snad měli platit celé sami. Možná si ani neuvědomuješ, jaký potenciál už je ve vaší dosavadní práci. Možná je to dvě stě tisíc ročně, možná půl milionu. Pomohlo by ti ročně půl milionu ?“
  To už jsem se docela bavil a odpovídám. Kamaráde, kdybych měl půl milionu, tak bych Pavlovi mohl za 150 tisíc koupit špičkové vybavení téměř do všech sportů na celý rok, a já bych se se vším všudy mohl věnovat jenom jemu. Dělat mu trenéra všech sportů, managera, lékaře, maséra, taxikáře, psychologa, učitele angličtiny a všech dalších předmětů. Mohl bych se mu věnovat způsobem, který by mu poskytoval velkou výhodu a šance na konečný úspěch by se výrazně zvýšila.
  „No vidíš,“ odpovídá kamarád. V tom to je. Lidé buďto mají hromadu peněz, ale nemohou nebo nechtějí se podobně věnovat svým dětem. Někteří by naopak chtěli a dovedli to, ale nemohou, protože nemají peníze. Přeci nenecháš všechno padnout jenom kvůli penězům !“
 
  Po tomto rozhovoru uběhl nějaký čas. Získal jsem pro náš projekt dobrého člověka - podnikatele, který od útlého věku podporuje naši práci. Jedná se o nezanedbatelnou každoroční pomoc. A věřte, že pro nás rodiče je to i obrovská psychická pomoc. To vědomí, že někdo nezávislý si vyhodnotí vaši práci tak, že ji je ochoten takovým způsobem podporovat.

  V době, kdy obě moje dcery hrály závodně tenis a já jsem provozoval Tenisovou školu, jsem jednou sezval všechny rodiče asi 20 dětí, které jsem trénoval tenis. Udělal jsem jim takovou malou informační přednášku o možnosti získat peníze či jinou podporu pro jejich děti. Vyzval jsem je , aby vzali nejlepší výsledky svých dětí a oslovili své zaměstnavatele, známé, příbuzné, další podnikatel s prosbou o pomoc na jejich tenisové dráze. Akce byla překvapivě velmi úspěšná. 70% dětí získalo na základě tohoto impulsu sponzoring, kolem 10% mělo natolik bohaté rodiče, že nic takového nepotřebovali. Zbývajících 20% bylo neúspěšných nebo v tomto směru nebyli schopni či ochotni nic vykonat. Někteří museli část získaných prostředků od sponzorů utratit za sportovní vybavení a vzpomínám si, jak se radili, zda mají koupit dítěti dvě Adidas teplákové soupravy nebo troje značkové tenisové boty. Řešili tedy příjemné záležitosti, které by se jich bez pomoci sponzorů vůbec nedotkly. 
 
  Také s Pavlem jsem se dostal před odjezdem do Kanady do situace, kdy křivka finančních nákladů za veškeré sportovní vybavení, cestování a vše spojené se sportováním syna vyšplhalo do takových výšin, které se staly vlastními silami neřešitelné. Vznikla složitá situace. Celý život připravujete a motivujete dítě, aby tvrdě pracovalo a bylo dobré a aby se dostalo třeba i s různými výběry na mezinárodní měření sil, a když by se tam dostalo, můžete stát před otázkou, jak mu říct, že jet nemůže, protože na to už skutečně nejsou peníze.

  Tehdy jsem si znovu vzpomněl na svého přítele a náš rozhovor a rozhodl se oslovit několik podnikatelů, o kterých jsem měl velmi pozitivní mínění, své příbuzné a dokonce i Radu města, zda by nepomohli. A světe div se, moje úspěšnost byla více než 80%. Získal jsem peníze nejen na cestu do Kanady, ale i na další dva zahraniční turnaje a na náklady na zbytek sezóny. Dokonce i městská rada souhlasila s finančním darem na cestu do Kanady. To byl neuvěřitelný šok pro mnoho lidí ve městě, protože to byl jeden z prvních případů, kdy se takto vedení našeho města ke sportovci, malému chlapci, zachovalo. Ve dvou případech mi dokonce podnikatelé nabídli finanční pomoc bez toho, že bych je o to sám požádal. Díky tomu všemu jsem se po určitý čas mohl pustit do všech naplánovaných sportovních akcí a soustředit se jen na vše související se sportovní přípravou, regenerací, doplňkovou výživou a další nezbytné činnosti.

  Ale to asi všichni víte , že s pomocí od přátel, rodiny a sponzorů jsou možnosti běžné rodiny držet šikovné dítě ve vrcholovém sportu úplně jiné než bez této pomoci. Co je tedy nejprve nutné udělat k tomu, abyste mohli o takovou pomoc někoho požádat ?

  Na začátku bychom si měli sednout k počítači a dát si práci se sepsáním základních parametrů našeho projektu sportovní přípravy. Je třeba pojmenovat nějaký obecný cíl v budoucnosti. Co bychom chtěli s dítětem dosáhnout. U nás se to „moc nenosí, ale bez pojmenování cíle se v tomto případě nepohneme dál. V hokeji může být cílem dostat se do NHL, dále do KHL a dalších evropských lig, a také do extraligy. Na nižší stupně asi nebudeme pomýšlet, protože finanční ani společenské návratnosti našich ambicí a investic bychom se v tomto případě nedočkali. Pokud razíme heslo, aby syn hrál hokej pro zábavu, netrápil se s trénováním navíc a dělal jen co ho baví a když ho to zrovna baví, potom nemůžeme předstoupit před někoho s nějakými požadavky.
  Dobře, shodli jsme se se svým potomkem, s partnerem a vůbec všichni v rodině , že máme vysoké cíle.  
  Potom musíme rozhodnout, zda máme možnost, znalosti, zkušenost, vůli a spoustu dalších předpokladů těchto cílů dosáhnout. Pokud si i na tuto otázku můžeme odpovědět kladně, jsme už hodně daleko. Přesto ale ještě nemáme nic hmatatelného v rukou. Tento potenciál už stačí na to začít vážně pracovat na naplnění velkých cílů vlastními silami, ale nikoho zvenčí to ještě nepřesvědčí. 
  To další, co potřebujeme, jsou úspěchy a výsledky. Pouze ty dávají předchozím předpokladům váhu a zajímavost. Pokud máte tenistu, který je v osmi letech do třetího místa v republice, máte už skutečně co nabídnout. V hokeji je to složitější, jedná se o kolektivní sport. Pro někoho to může být těžko představitelné, ale i tady je reálné, že pokud dosahuje dítě v hokeji vynikající výkonnost, a jsou způsoby a statistiky, jak to dokázat, může být pro sponzory zajímavé.

  S jednou věcí ale musíme počítat. Etapu od začátků po eventuální první vynikající výsledky musíme dokázat zvládnout většinou sami vlastními silami.

  Předpokládejme tedy, že jsme nějaký čas tvrdě pracovali a máme v rukou první nadějné výsledky. Co s tím dál ? Další kroky jsou pouze na rodičích a na jejich manažerských schopnostech. Je třeba dát dohromady materiál, na kterém budou prezentovány blízké i konečné sportovní cíle Vašeho dítěte, již dosažené výsledky, fotografie, výstřižky z novin, videozáznamy. Nějaký ucelený materiál, který se dá fyzicky prezentovat, odeslat E-mailem nebo předat na disku CD. S tímto materiálem musíme oslovit lidi, kteří nám mohou nějakým způsobem pomoci, kteří mají pozitivní vztah ke sportu a při honbě za seberealizací, mocí a bohatstvím neztratili dobrosrdečnost a cit pomáhat tam, kde to má nějaký smysl. 
  Pravděpodobně se nebudeme moci obrátit na kohokoliv z mateřského klubu trenérem počínaje, protože tito lidé se snaží v lepším případě získat peníze pro klub a konkrétní tým. Pro jednotlivce by asi pochopení neměli díky jakési obdobě střetu zájmů. Nemůžete se obrátit na skauty klubů, protože podporovat hokejisty v dětském ani pozdějším věku není určitě tím, čím by se zabývali. Agenti hráčů už by k této činnosti mohli mít blíž, ale budou se zajímat až o hráče blížící se dorosteneckému věku a jejich pomoc může být tak na úrovni nějaké hokejky nebo výstroje, ale určitě ne výraznější finanční podpora. Musíme si uvědomit, že tito lidé se hokejem a získáváním nadějných hokejistů živí a nebudou se pouštět do nejistých dlouhodobých investic malých dětí. 

  Kde je tedy největší šance získat pomoc. Především mezi blízkými i vzdálenějšími příbuznými. Ti mají možnost získat hodně informací o perspektivě malého hráče i vážnosti, s jakou je připravován na svůj sport. Pokud je v tomto okruhu někdo, kdo má dostatečné finanční možnosti i ochotu vzít nějakou část financování přípravy na sebe, podařil se udělat velmi důležitý krok v kariéře hráče a zajištění jeho přípravy. 

  Další možností je požádat o pomoc představitele města. To v případě, že se nejedná o anonymní velké město. Dovolím si soudit, že čím menší město, tím větší šance na úspěch. Určitou možností je, pokud se Vám daří prezentovat úspěchy vašeho dítěte společně s městem, kde žijete a pokud je na obzoru nějaká náročná a atraktivní zahraniční akce, která si vyžaduje vysoké finanční náklady. V tomto případě může být vaše snaha o pokrytí části nákladů na tuto cestu korunována úspěchem s šancí minimálně 50 %. Samozřejmě záleží na lidech, kteří sedí na radnici a jejich vztahu k vám osobně a ke sportu obecně. Ale ani tato cesta neřeší nutnost získat výraznější dlouhodobější pomoc. 

  Nezbývá tedy nic jiného, než se obrátit na úspěšné podnikatele, silné firmy , které jsou v rukou vyzrálých osobností se vztahem ke sportu. Tito lidé mohou být poskytovateli výraznější a také dlouhodobější pomoci, která z pohledu financování celého projektu přípravy mladého sportovce může být důležitá, významná nebo rozhodující. Dobrá práce v této oblasti se může později ukázat jako jeden z rozhodujících činitelů v procesu přípravy mladého hráče, která velkou měrou přispěla k úspěchu či neúspěchu dlouholeté snahy o výchovu hokejisty.

  Když se tedy podaří přesvědčit o smysluplnosti naší práce několik vhodných lidí, představuje to velkou úlevu a také možnost zakoupit více a kvalitnějšího vybavení, možnost přihlásit hráče i na ty nejnáročnější akce a turnaje, zvýšit jeho zkušenosti. Tato skutečnost dále představuje i velkou morální podporu hlavně pro rodiče, ale znamená to i určitý závazek k lidem, kteří pomohli nebo dokonce pravidelně výrazně pomáhají a podílejí se na pokrytí vysokých nákladů na mladého hokejisty. Podle mého názoru je férové s nimi nějakým způsobem udržovat kontakt, informovat je průběžně o úspěších, starostech i problémech , konzultovat důležitá rozhodnutí.

  Forma sponzorství může mít mnoho podob. Můžete pro hráče dostat čisté peníze bez jakéhokoliv dokladu a dalšího daňového zatížení. Někteří podnikatelé Vám třeba i nabídnou finanční pomoc, ale současně vyžadují i doklad o přijetí tak, aby si tyto peníze mohli dát do nákladů. V tom případě záleží na našich konkrétních možnostech, zda to takto můžeme uskutečnit v souladu s čs. finančním právem. 
  Sponzorská pomoc může mít formu nejrůznějšího naturálního plnění podle předmětu činnosti poskytovatele. Od ovoce, zeleniny, masa, benzínu, hokejové i jiné sportovní výstroje, stravenek, permanentek na lyžařské vleky, do posiloven, tělocvičen, sportovních hal, plaveckých bazénů až po obutí a oblečení. Cokoli.

MOTIVACE SPONZORŮ

  Není toho mnoho, co můžeme zpětně sponzorům nabídnout, ale něco přece. Předpokládám, že na prvním místě pro ně je dobrý pocit, že pomohli někomu, kdo si to za svoji práci zaslouží. Že mohou podpořit rozvoj sportovce, který jednoho dne může přerůst význam města a je bude hřát pocit, že v nejtěžších dobách byli tomuto procesu nápomocni. Při podpoře místních oddílů a spolků často nemohou mít podobný pocit, nehledě na často neadresné a nepřehledné nakládání se sponzorskými penězi ve sportovních oddílech způsobem, který by si poskytovatelé určitě nepřáli.
  Někteří mohou uvítat své zviditelnění prezentací loga své firmy společně s malým hokejistou způsobem podle domluvy mezi oběma stranami od reklamy na sportovním vybavení počínaje po umístění loga na webových stránkách konče. Pokud malý sportovec dosahuje dobrých výsledků, je dobré je prezentovat i pomocí sdělovacích prostředků. I to je sdělení přátelům a sponzorům, že obrazně řečeno „vsadili na správného koně“. Určitě je dobré uvedení sponzorů ve sdělovacích prostředcích společně se sportovcem, pokud to např. redaktoři umožní.
  Pamatujte, že pokračování už získaného sponzorského vztahu závisí na plnění nabídky, seriózním jednání a pozitivních zkušenostech. Toto je poučka pro management hokejových klubů z příruček pro hokejové trenéry, ale de facto platí i pro jednotlivé mladé hokejisty a jejich sponzorské vztahy. Pouze management klubu nahrazují rodiče nebo další příbuzní a tým reprezentuje sportovec.
   
  Proč vlastně potřebujeme jako ambiciózní rodiče a manažeři svých synů sponzorskou pomoc ? Především proto, že dnes nemáme možnost umístit talentované malé hokejisty do takových špičkových klubů, jakými jsou v Rusku CSKA Moskva a Dinamo Moskva, nebo spousta hokejových „líhní“ v Kanadě. Pokud by bylo možné dát dítě do podobného klubu, kde by většinu nákladů hradil klub, kde hráči trénují 2x denně na ledě a 2x denně mimo led pod vedením špičkových trenérů s velkou kvalitou, intenzitou a konkurencí, potom by bylo zbytečné oslovovat sponzory. Bylo by možné být normálně zaměstnaní a tuto práci nechat na hokejových centrech. 
  Ale v situaci, kdy nám hokejové země unikají díky fungování takovýchto center a u nás se stále nic podobného neděje, je podle mého názoru nutné nahrazovat vše vlastními silami, což někdy může vyústit až v celodenní uvázání jednoho z rodičů k této činnosti. Je jasné, že v tom případě není možné normálně chodit do práce nebo provozovat firmu a sponzorská pomoc a spolupráce může být záchranných řešením pro zkvalitnění mnoha individuálních příprav rostoucích mladých hokejistů v současných čs. podmínkách.

  Jak už bylo mnohokrát zdůrazněno, s ohledem na naši historii a tradici sehrál lední hokej důležitou úlohu v minulosti přesahující rámec pouze jednoho kolektivního sportu. Pokud si máme udržet nějakou šanci na pokračování této tradice v budoucnu, musí existovat obětaví a zvídaví rodiče schopní jakékoliv oběti pro své sportující děti a současně také uvědomělí podnikatelé, kteří budou ochotni talentované hráče individuálně podpořit do té doby, než vzniknou obdobná komplexní špičková centra, jako je tomu v zahraničí. V tom jsme už zaspali a svět nás předbíhá. Ale možná i rozpracování role rodiče, jak je postupně rozebírána na těchto i jiných podobných stránkách, může vykrystalizovat v jakousi překlenovací českou cestu rozvoje talentovaných hokejistů, která také přinese své ovoce v podobě produkce kvalitních hráčů budoucnosti.

ZÁVĚREM:

  Jako rodiče dítěte nemůžeme nabízet stejné produkty jako hokejové kluby. Nemůžeme prodat televizní práva, reklamní plochy na ledě, mantinelech, na tribunách, na stadionech na dresech hráčů. Zato máme možnost nabídnout adresnou podporu pro hráče, který má v některých případech zjevnou perspektivu. Prostředky mohou být vynaloženy cíleně a efektivně. A přiznejme si i tu skutečnost, že úspěšní podnikatelé mají většinou také cit na lidi a pro dobrou investici. Může je lákat poskytnout pomoc v začátcích sportovcům, kteří mohou být jednou středem pozornosti. Dobře ví, že na jejich pomoc a na nejtěžší dobu se nezapomíná. Tato investice pro ně může mít v budoucnu vysokou společenskou návratnost. Vědí dobře, že je nejistá, ale řekněte, co máte v dnešním světě jisté. A naděje je nádherná věc. V tomto případě může spojit jak sportující děti, jejich rodiče i úspěšné podnikatele na jednu pomyslnou loď, kdy si všichni zúčastnění bez rozdílu přejí připlout jednoho dne do pomyslného cíle zvaného „sportovní úspěch“.

  A ještě jedna věc. Nenechte se odradit prvním nezdarem při oslovení podnikatele s žádostí o pomoc. Každé odmítnutí bolí, ale děláte to pro svoje děti a budete pro ně muset ještě v životě udělat mnohem víc. Využijte odmítnutí jako motivaci, přetavte úder ve výhodu. Při dílčích úspěších vašeho dítěte zažijete o to větší uspokojení. Ale více vám přeji štěstí na dobré lidi, kteří pomohou. Nikdy nezapomenu, jak jsem po první neúspěchu začal váhat a navštívil jsem neznámého člověka v neznámé firmě. Moc jsem si nevěřil, ale vysoukal jsem ze sebe několik vět a dotázal se , zda by mi mohl pomoci. A najednou zazněla překvapující a jednoznačná odpověď :“… myslím, že bych vám určitě mohl pomoci !“… skoro jsem tomu nevěřil a když jsem za několik okamžiků slyšel i částku, kterou mi na tento účel může poskytnout, skoro mě tím omráčil. Chtělo se mi křičet radostí, protože najednou se věci dostaly do jiného světla, pohled na ostatní lidi. Vše se změnilo. 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, - odpovědět
Dobrý den pane Zacho, mohu se Vás zeptat,kolik bylo Pavlovi let, když jste tohle řešili. Děkuji
, sponzorování odpovědět
Je skvělé, pokud jste takto uspěl. My jsme oslovili (době kdy naši kluci šli na mistrovství ČR) v této věci potenciálního sponzora a podotýkám ,že nešlo o podnikatele, ale o poměrně velký podnik. A dopadli jsme, jak se říká \"jak sedláci u Chlumce\" ! Tento podnik \"děti\" nezajímají. Raději sponzorují vydávání \"neznámých CD\" nebo filmy. Máme přijít až bude mít chlapec nastartováno třeba do zámoří. Dnes by to možná šlo, ale zkrátka nejsme žebráci a proto - ať si své peníze nechají.
odpověděl(a)
Úplně Vám rozumím, je to opravdu těžké, klepat na dveře a požádat o pomoc pro své dítě. Člověku by se chtělo otočit se a jít pryč. A každý neúspěch zraňuje. Ale možná jste se nemuseli nechat odradit jedním neúspěchem. Lidé v podnikatelské sféře mají své nálady, jako všichni ostatní, záleží na načasování, na tom, jak se které firmě zrovna daří, na jakou osobnost narazíte, jakou mají předchozí zkušenost . Existují sobci i lidé skutečně vstřícní, kteří, když mohou a mají pocit, že mohou pomoci dobré věci, tak Vám tu pomoc skutečně poskytnou. Člověk musí myslet především na to že to dělá pro dobro, perspektivu a naději svých dětí nebo jiných dětí. Je to možná jedna z nejtěžších věcí, ale pokud máte nějaký plán, nějakou vizi, pokud dítě dlouhodobě a tvrdě pracuje a chce něco dokázat, potom jako rodiče máte povinnost pokusit se o všechno možné, co může pomoci. A u vrcholově provozovaného hokeje je třeba tolika peněz, že to samotná jedna rodina s průměrnými příjmy prostě nemůže utáhnout. Věřte mi a pokuste se oslovit ještě několik podnikatelů ve vašem okolí. Držím palce !
, to snad ne odpovědět
Tak ty seš opravdu totální magor.Podnikatelé tě sponzorují dokonce dřív než je oslovíš a na fr.Riviéře tě znají a propírají tvé úspěchy dřív než jsi začal vůbec něco dělat.Jseš ty, tvůj syn, bůh a pak už jenom V.Klaus...Je mi tě moc a moc líto co přijde až se jednou z toho snu probudíš psychopate.
odpověděl(a)
Jose. Proč, když je to taková hloupost, tady brouzdáš po všech článcích, anonymně se krčíš za keřem a urážíš. Jestli jsi alespoň něco vzdáleného chlapovi, tak se mi ozvi na kontakty, které jsou k dispozici, a můžeme diskutovat. Ale to se asi nestane, že ? Hrdino !
odpověděl(a)
Ve všem souhlasím s Josem opravdu,první jsou Zachovi a pak dlouho nic a pak snad bůh,měl jsem možnost se setkat s p.ZACHOU a stačilo mi to abych pochopil co je to zač,normální člověk to vycítí,i na Kometě Brno ho znají a stačí co o něm vyprávějí.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

IMG_0082.JPG

Reklama