Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

Návrh KM ČSLH na změnu žákovských soutěží

Přináším text návrhu kromě tabulek a mapek, které nebylo technicky možné přenést do tohoto programu. Pro ilustraci a posouzení hokejové veřejnosti to ale zřejmě postačí.

 Jsme si vědomi, že žádný systém nezlepší mládežnický hokej sám o sobě. Musí nastat souběh přehledné, moderní metodiky a jejího důsledného dodržování, zlepšení práce s talenty mezi 15. a 18. rokem, kde nám svět nejvíce uniká v návaznosti na reprezentační výběry, a také nového systému soutěží.

•n  Komisi se podařilo nastartovat změny v soutěžích úspěšným vytvořením soutěže mladšího dorostu. Po loňských problémech letos dojde ke zúžení Extraligy juniorů na 18 týmů. Dalším střípkem do naší hokejové mozaiky je náš návrh organizace žákovských soutěží, který vám prezentujeme.

•n  Změna je to vpravdě revoluční, byť se pomalu ale jistě blíží k tomu, čím si tady mnozí prošli. V této prezentaci jsme se snažili vypíchnout všechny klady i zápory, najít případná slabá místa a dokonce zodpovědět všetečné i nepříjemné dotazy. Jak není dokonalý nikdo, tak ani tento návrh dokonalý není, ale myslíme si, že toto je jedna z možných cest, jak zlepšit žákovský hokej v české republice.

•n  Nový sportovní úsek svazu, který nedávno začal fungovat, tento návrh jednoznačně podporuje.

Současný stav:

•n  60 týmů v žákovské lize 5. - 8. tříd

•n  Sportovní třídy pozitivní pro využití ledové plochy

•n  Nevyrovnanost soutěží

•n  Problémy mládežnických reprezentací

•n  Úbytek hráčů

•n  Úbytek klubů na nejnižších úrovních

•n  Nízká konkurence, nutnost hrát s každým kdo má ruce a nohy

•n  Pro zachování žákovské ligy časté fixlování se soupiskami

•n  Pro zachování žákovské ligy slučování klubů, mnohdy na velkou vzdálenost

•n  Po sloučení nezbývá téměř žádný klub na krajské úrovni (viz JČ kraj)

•n  Časté dojíždění hráčů má vliv na jejich výkonnost na ledě i ve škole, odpadají-končí

•n  V soutěži nastupují proti sobě hráči v rozmezí 4 ročníků.

•n  Důsledek přecházení hráčů - kraj Praha nemá konkurenceschopný tým na ZODM ačkoliv má v ŽL 5 týmů

Úkoly nového uspořádání:

•n  Pokud možno se co nejvíce přiblížit evropskému trendu hrát na ročníky

•n  Zachovat sportovní třídy,kde bude zájem

•n  Najít jednoúrovňový systém

•n  Postupně zpětné osamostatnění sloučených klubů

•n  Pomoci malým klubům udržet zájem dětí o hokej

•n  Zvýšit počet kvalitních zápasů s rovnocennými soupeři

•n  Zachovat nebo snížit náklady na cestování

•n  V soutěži nastupují proti sobě hráči v rozmezí 3 ročníků (ve vyjímečných případech)

•n  Zamezení zániku klubů

•n  V sezóně 2011 - 2012 čistý ročník v kategorii 6.tříd a 8.tříd

•n  MŽ/SŽ - dvouročník od 1.1.XY - 31.12 XZ

•n  Spolu hrají a cestují 5/MŽ a 7/SŽ   - výsledky se sčítají

•n  Spolu hrají a cestují 6 a 8(pouze ročníkové týmy)   - výsledky se sčítají

•n  Výhody

•n  nebude se soutěž rozdělovat na lepší a horší kluby

•n  konfrontace všech týmů v ČR - vrcholy v MŽ(6.tř),SŽ(8.tř) - ročníková soutěž

•n  lepší týmy(ročníkové) budou hrát s týmy(MŽ,SŽ) dvouročníkové - větší vyrovnanost

•n  pravděpodobnost,že se z minimalizují předčasné odchody z menších klubů

•n  8 třída - ročníková - lepší připravenost na přechod do MD

•n  Skupiny se mohou v průběhu let rozšířit na 10 týmů(maximum) a systém zůstává stejný

•n  Nevýhody

•n  Menší týmy budou muset dřív na led = ekonomika, možné eliminovat pozdějším začátkem soutěží

•n  Menší týmy dle zvolené varianty druhé části - cestovní vzdálenosti = ekonomika

•n  V sezóně 2011 - 2012  ročníky - 1.1.1999 - 31.12.1998 v kategorii     a  1.1.2001 - 31.12.2000 v kategorii MŽ

•n  Hráč může nastoupit pouze v jedné věkové kategorii za svůj tým a pouze v jednou utkání daného hracího kola

•n  Ostaršení hráčů - 3 mladší hráči na utkání ( pouze o jeden ročník)

 

•n  Technické normy:

•n   

•n   

•n  V sezóně 2011 - 2012 čistý ročník - 1.1.1998 - 31.12.1998 (8.třída) a 1.1.2000 - 31.12.2000 (6.třída)

•n  Hráč může nastoupit pouze v jedné věkové kategorii za svůj tým a pouze v jednou utkání daného hracího kola

•n  Ostaršení hráčů - 3 mladší hráči na utkání ( pouze o jeden ročník)

•n  Pro účast v soutěžích 6 a 8 tříd nutnost předložit soupisku 15 + 2 bez mladších hráčů

 

•n  Kolik zaniklo v posledních dvou letech oddílů v žákovských soutěžích?

•n  V minulé sezóně bylo odhlášeno cca 12 týmů st.žáků(odchody do klubů ŽL) a spojilo se cca 9 klubů

•n  Proč nemá středočeský kraj všechny kluby koncentrované do jedné skupiny?

•n  V rámci problematiky celé České republiky je nejvýhodnější navrhované uspořádání skupin - vzhledem ke vzdálenostem i počtu mužstev v jednotlivých skupinách, bohužel nelze dodržet historické uspořádání z minulých let, kluby zůstávají členy svých KSLH

•n  Jaký je systém mládežnických soutěží ve vyspělých hokejových zemích?

•n  Řeší to regionálním rozdělením - Evropa ( stahování do center  po 15 roku), USA - univerzity, Canada - draft (15.let)

•n  Co když bude mít klub hráče jen pro jednu kategorii?

•n  Může hrát příslušnou soutěž MŽ/SŽ, eventuelně se vytvoří dvojice podobných týmů s pouze SŽ či MŽ

•n  Jak se budou rozdělovat sloučené kluby?

•n  Předpoklad je, že některé kluby postupně vrátí hráče do místa trvalého bydliště a budou hrát v zásadě stejnou soutěž MŽ/SŽ

•n  Co přineslo zúžení žákovské ligy v sezóně 2008/99

•n 

Otázky - Odpovědi

Spojování oddílů,migrace hráčů(ambice rodičů) z malých do velkých oddílů, rabování - zánik 40 týmů

 

•n   ČASOVÝ HARMONOGRAM

•n  Schválení sportovním úsekem ČSLH                          do   5.11.2010                     ANO                  NE

•n  Seznámení Poradního Výboru ČSLH                           do 15.11.2010                     ANO                  NE

•n  Seznámení prezentace VV ČSLH                                  do 02.12.2010                     ANO                  NE

•n  Připomínky klubů a zapracování do prezentace         do 30.11.2010                     ANO                  NE

•n  Finální verze ke schválení VV ČSLH                                 21.12.2010                      ANO                  NE  

  n

DOPORUČENÍ KM ČSLH:

ZRUŠIT přestupy a hostování  dětí do 14 let včetně - hráč má hrát v místě bydliště nVyjímečně lze povolit přestup JEDNOHO hráče do 8. třídy(ročníkové) v rámci regionu .Uvolnění jednoho hráče z klubu bez souhlasu ( po zaplacení tabulkové hodnoty),další odchod z klubu pouze po dohodě mezi kluby. nHráči, kteří byli na hostovaní v sezóně 2010/2011 budou mít přestupové okno od 1.4.2011 - 30.4.2011 na dohodu o přestupu nebo navracení do oddílu. npřestup do 14 let věku hráče posoudí na základě žádosti STK řídící soutěže  - stěhování,rodinné problémy atd. nv případě, že hráč odehraje pouze 30% soutěžních utkání může požádat komisi STK o hostování ale pouze v regionu (kraji). Hráč (rodiče a klub) musí doložit počet utkání STK na základě zápisu o utkání - BEZ NÁHRADY nminimálně 4x ročně zápasy výběrů krajů npři školení trenérů vysvětlovat a seznamovat odbornou veřejnost s tímto návrhem (po odsouhlasení orgány svazu) nUvažovat o volnu mezi vánočními svátky - 2-4 třída jeden víkend  v měsíci volno ,v letních měsících organizovat turnaje v basketu, atd nMistrovství republiky pouze v kategorii 8. tříd     

•n   

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, - odpovědět
Pane Hesi, díky za odpověď, je vidět, že aspoň někdo se v tom vyzná 2 5 3 (a nemyslím to nijak ironicky). Jinak souhlasím s "QUO", že to má přesně úskalí, o kterých se zmiňuje 6 V tom je tak trochu problém, že v menších městech to může svádět k menšímu vytížení hráčů mladšího ročníku, a to ve věku, kdy by hráči měli hrát a né sedět na střídačce. Né každý klub má tolik hráčů, aby byl schopen hrát soutěž ročníkově (bohužel to je holá realita!!!!). Narážím zejména na to, že řada klubů to ročníkově tzv. "nedá", ale v případě 2-ročníkového uspořádání bude mít trenér k dispozici 4-5 formací, a tady v případě zmiňovaného hraní na výsledky bude velký problém !!! Pokud někdo hrát na výsledky nebude, tak i hra na 4 formace mě osobně v tomto rozvojovém věku nepřijde moc vhodná 7 7 7
, - odpovědět
Pánové, připustím-li, že např. klub XY bude hrát ročníkovou soutěž 8.tříd (příští sezónu by se mělo jednat o ročník 98), co potom bude hrát ročník 99 (7.třída) ? "2-ročníkovou" soutěž SŽ ? A s jakým ročníkem, když 8. třída bude hrát např. zmíněnou ročníkovou soutěž ?!? Díky za odpověď, já v tom mám tak trochu guláš 5 7
odpověděl(a)
Napr. Kometa bude hrat: 01-5. trida, 00-6. trida, 99-7. trida a 98-8. trida. Ale Kamyk nad Vltavou bude hrat stejnou soutez, ale jen se dvema tymy: 01 a 00-5. trida a 99 a 98-7. trida.
odpověděl(a)
OK, teď už tomu konečně rozumím i já. Pochopím, že hraní proti týmům, kteří mají v sestavě hráče 98 může tým Komety 99 pozdvihnout. Jak ale pozdvihne hráče z Kamýku r.98, když budou nastupovat proti mladším soupeřům? Nemluvě o tom, že hráči Kamýku r.99 se v utkání na led moc nedostanou (když většina trenérů, svaz - nesvaz opravdu hraje na okamžité výsledky)
odpověděl(a)
Pro hrace Kamyku rocniku 98 je jiste lepsi hrat proti 99 Komety nez proti par hracum rocniku 98 Zduchovic. Asi tak bych to vysvetlil. Jeden rok bude hrat proti 98 Komety, druhy proti 99 Komety. A obava o 4-5 formaci je zbytecna, v takovem pripade mohou hrat na rocniky. Jsem si jist, ze po auditu registracek resp. aktivnich hracu budou ve vetsine klubu radi, kdyz daji dohromady deti na dva tymy ...
icon , PZ pro JD odpovědět
Jirko, tohle jsou velmi důležité informace. Moc bych tě prosil, abys je častěji prezentoval. Hlavně rizika některých častých cviků, špatně postavený trénink a další úskalí, které jsou pro tebe triviální záležitostí, ale trenéři a především někteří rodiče, o těchto úskalích nemají ani potuchy. Učebnice a další metodické prameny pro trenéry ledního hokeje nejsou někdy vůbec recenzovány a kontrolovány odborníky z tvé lékařské specializace. Takže každá taková zmínka může ušetřit mnoha mladým hokejistům velké zdravotní problémy, které jsou někdy možná zbytečné. Díky za toto upozornění a klidně se o podobných záležitostech více rozepiš.
, - odpovědět
Osobně bych se vždy přimlouval za třístupňový systém organizování mládežnických soutěží po zámořském vzoru, ve kterém si každý může najít svoji odpovídající úroveň, hrát vyrovnané a náročné zápasy bez toho, že by musel hrát proti podstatně starším hráčům.
Pokud by někdo prosadil u nás tento systém, jak je KM navrhován, bylo by rozumné zřídit dvě až tři hokejové akademie od šesté třídy a postupem času porovnávat oba systémy. Ukázalo by se, zda je o akademie zájem a zda v konkurenčním prostředí hokejového vrcholového centra vyrůstají lepší hráči nebo by je naopak dohnali a později překonali hráči vzešlí ze soutěží, jak jsou navrhovány – hráči „odpočatí“.
Ambiciózní rodiče by našli řešení, místo do zahraničí by třeba odešli do akademie. Každý systém bude přinášet určitou úmrtnost hráčů. Ale je tady jeden zásadní rozdíl. Zda odpadají nejslabší jedinci, kteří se nedokáží prosadit a kteří by dříve nebo později stejně skončili, nebo zda odejdou do zahraničí nebo k jiným sportům ti nejlepší. V současné době nám odcházejí elitní hráči do zámoří nebo Švédska už ve dvanácti nebo třinácti letech. Děje se to skoro každý týden. To je jasná známka nespokojenosti s naším současným systémem a velká škoda pro český mládežnický hokej.
Je třeba si uvědomit, že 99% dětí hrajících hokej s tímto stejně jednou skončí na závodní úrovni a budou se mu v lepším případě věnovat rekreačně. Upřímně řečeno, pokud se to má stát, tak čím dříve se tak stane, tím lépe pro dítě a jeho další zařazení do života. Systém by měl být posuzován podle toho, kolik vyprodukuje špičkových hráčů, kteří u hokeje zůstanou třeba po celý produktivní věk. Náš systém takové hráče zjevně přestal produkovat a navrhovaný systém by v tom, mírně řečeno, zlepšení nepřinesl. Naopak, třístupňový systém žákovských soutěží by umožňoval hrát hokej dětem pro radost z pohybu a pro zábavu, stejně jako těm s nejvyššími ambicemi.

Degradace soutěží, zápasy s obrovskými výkonnostními rozdíly,zákazy přestupů, nezájem o hráče a rodiče, kteří berou hokej vážně, to vše tedy mají být další mínusy našeho systému mládežnického hokeje ?
odpověděl(a)
Pavle, hrozive se mylis. vse beres jen ze sveho pohledu, pohledu plneho ambic. Vubec by nedochazelo k degradaci soutezi, proti stavajicim by se hraly lepsi zapasy, hraci by neprechazeli do vetsich tymu, Brno by najednou melo soupere, protoze by kluci nesli do Komety, ale hrali doma stejnou soutez. Tedy pokud budou mit doma dobreho trenera. atp. atp. atp. Ja jsem pro co nejkvalitnejsi pripravu od plenek, ale nejake akademii v zemi, kde mame smesnou zakladnu a z toho jeste 30% borcu uz davno nehraje a jen se zneuzivaji jejich registracky, vidim jako nerealnou a nevhodnou. Potrebujeme v prvni rade dve veci. Nalakat deti a dat jim dobrou pripravu. Lakat deti neumime nebo jim nemame co nabidnout a dobrou pripravu umi nabidnout horko tezko jeden trener z deseti ... Male deti trenuji v drtive vetsine tatove, ale proste nevedi jak, jak je proste kolikrat zazdi hned od malicka, nenavratne. A poslednim krokem jsou souteze. Jsou dve cesty. Extraliga od malicka a cesta rovna, ovsem nastavena tak, aby byla vhodna pro kazdeho. Prvni cesta je proste nerealna a prinesla by radu negativ, druhou beru klidne tak, jak je predstavena v navrhu. Mne se proste libi. Ted tu tukam na ipadu, ale klidne ti pozdeji poslu 10 duvodu, proc je tohle dobre reseni. Pro nase konciny!
odpověděl(a)
Mirku, vážím si tvých názorů a jsem rád, že zaznívají. Rozumím i pojetí diskutovaného návrhu. Nemám žádné osobní zájmy ani ambice prosazovat změny v návrhu, protože mého syna už se to týkat nebude. Jde mi jen o vlastní názor a hluboké přesvědčení, že ambiciózním hráčům a jejich rodičům je také nutné dopřát oázu, kde se budou schopni rozvíjet podle svých představ. Jak správně říkáš, opravdu dobře trénují malé děti jen na několika málo místech. Nemáme sílu a možnosti za několik let dostat špičkovou trenérskou kvalitu na všechna kluziště. To ale představuje smířit se s názorem, že to jinak není možné dělat, což určitě není pravda.
Mám ze všeho asi tento pocit. My tady budeme všichni spokojení v momentě, kdy budou mít všichni relativně stejné možnosti. Budeme třeba dělat věci špatně a pomalu, ale nebudeme si závidět. Jakmile by vzniklo nějaké centrum, ve kterém nejsme, už nám to vadí a jsme nespokojení.
Lidé zastávající názory na vhodnost mládežnických hokejových extraligových či vrcholových center nenahánějí násilím povinně všechny děti do těchto center. Ale ta by představovala velkou motivaci pracovat dobře. Proto bych se přimlouval, nedělejme zákazy a překážky těm, kteří jsou přesvědčeni o správnosti jiné cesty a dejme jim tu možnost. Někdy mám pocit, že vznikem dvou vrcholových center třeba od deseti let by se shroutil celý náš systém. Ale já bych více věřil tomu, že by to bylo právě naopak. Ale to bohužel nezjistíme, když tuto možnost nikdy nevyzkoušíme.
odpověděl(a)
Ale ja taky nejsem osobne proti tomu, aby se hokej delal na co mozna nejvyssi urovni. Jen se proste obavam, ze jakmile das dohromady takove centrum, nebudou mit ti hosi s kym hrat. Uz ted jsou problemem prestupy "za lepsim", ktere by novy system castecne eliminoval - pokud bude kvalita v priprave a podminkach. A Brno nebude mit najednou 20 super hracu, ale jen 10 a bude mit s kym hrat! Samozrejme existuje druhy model, jakesi extraligy od plenek, ktera by se mi take libila, ale na to jsme moc hloupi, abychom neco takoveho pochopili, nezavideli a umeli se s tim korektne vyporadat. Ja nejsem zastancem rovnostarstvi a uz vubec ne v prostredi tvrde driny, ale jsem presvedcen, a vyjadruji se jen k navrhu soutezi, ze tohle by pomohlo. Samozrejme prvnimi dvema kroky jsou kvalitni nabory a lepsi podminky a potazmo kvalita v priprave. A hokejove akademie bych delal po sezone. Kdo chce, at jde do akademie od dubna do cervna a do klubu nastoupi zase v srpnu. Tady bych videl prostor ... Sam bych rad jednu takovou usporadal ... Mej se! :)
odpověděl(a)
Ještě to zkusím jinak a přidám dva závažné důvody. Prvním je zdravotní hledisko. Hráči prodělají základní školu v malých klubech, kde se zrovna nepřetrhnou, nejsou ambice, v pohodě do 15 let. Potom přijdou do centra s obrovskou konkurencí a podle švédského vzoru budou trénovat 5 hodin denně na ledě. Mladý organismus se několik měsíců kroutí a potom podlehne fatálním zraněním. Takové nárazové "dardě" dokážou odolat jen vyjímky - viz statě o zraněních hráčů při přechodech do velkých klubů. Takto si zahrávat a riskovat je zbytečné. Druhým důvodem je vlastní pozorování různých vyspělých hráčů v okolí. Ti talentovaní se projevují už ve druhé třetí třídě, kulminují v rámci menšího klubu kolem čtvrté páté a potom nastá nezadržitelný výkonnostní sešup. Dříve obávaný hráč je najednou nezajímavý pro větší kluby, protože nekonkurenční prostředí se na něm už stihlo podepsat.
A konečně, tenisové prostředi má také svoji Olympii v podobě centra v Prostějově. MS pořádají už od 12 a 14 let ase synem jsem tam dojížděl od 7 let. Žádný problém. Samý reprezentační trenér, nejlepší děcka v ročnících na každém tréninku, kvalitní sparing, sledování našich špičkových hráčů při tréninku nebo zápasech. Kdyby tenkrát někdo přicházel s takovými návrhy, hráli bychom dnes tenis - se spoustou dalších to dopadlo podobně
odpověděl(a)
Velmi bych se přimlouval a svým způsobem i prosím o to, abychom z tak krásné týmové hry jako je hokej nedělali individuální sport či hru jako je tenis, lyžování, kraso či rychlobruslení. Jezdit do Prostějova např. z Ostravy a svým způsobem i z Brna či z Velkého Meziříčí na tréninky tenisu už v 7 letech je fakt za hranicí. Značně to diskriminuje ty děti, jejichž rodiče si to nemohou dovolit. A těch je naprostá většina. A dost je to otráví. I ty talentované a super talentované. Pak nám na mistrovství světa a přilehlého okolí ve 12 letech chybí, protože už v 7-8 letech jim došlo, že to asi není dobrý nápad. Přinejmenším, že je to mimo normu a že ten handicap v zázemí je strašně velký, takže to snad ani nemá cenu. Takto nám mizí děti ze sportu ponejvíce.
Co se týká „fatálních“ zranění při přechodu do „velkých klubů“ v 14-16 letech, tak ta nejsou způsobená nadměrnou zátěží, ale naprostým diletantstvím některých trenérů, kteří postupují podle hesla: „lidí na světě je jako sraček, hraje kdo přežije…….“. Jen tak mimochodem: všimli jste si někdy, jak chlapci trénují tzv. schody? Potíže s koleny nehledejte v pohybu a zátěži při cestě nahoru. Největší problémy a opotřebení vzniká cestou dolů, ze schodů. Všimněte si toho jak se v naprosté většině na pohyb dolů chlapci nesoustředí, někteří se u toho i baví, seskakují jak je napadne, resp. většinou nenapadne, ale ledabyle. Chudák čéška……… ..A nikdo je neopraví a nedohlídne na ně…..
, soupisky odpovědět
Tento bod je asi nereálný.
Pro účast v soutěžích 6 a 8 tříd nutnost předložit soupisku 15 + 2 bez mladších hráčů.
Proč,když podle návrhu lze až tři hráče na utkání postaršit..Je mnoho klubů včetně toho našeho,které prostě tolik hráčů nemají a s deseti hráči v pohodě utkání odehrají.Pro mnoho klubů je toto pravidlo likvidační.Navrhuji proto 10 + 2.
odpověděl(a)
10+2 je malo, nekdo omarodi, nekdo odjede na hory ... Prave pro tymy jako je ten Vas je tu varianta 6+8 vynechat a hrat 5+7. A postarsovani? 80% hracu, hrajici o rok vys jen devalvuje uroven souteze protoze nehraji za strasi kvuli vykonnosti, ale proto, ze nejsou deti. Kdepak, hezky audit registracek (vyhazet cerne duse), 15+2 a kdo nema, sup do 5+7. Neni to zadna ostuda ani nic min. Je to porad jedna soutez. Jen to chce trochu korektni pristup. Vsech.
odpověděl(a)
Podobné systémy je něco pro mě 10 : Mohl by mi někdo, kdo to narozdíl ode mně pochopil vysvětli pár věcí:
- pokud náš klub sestaví soupisku 15+2 v kat.8 tříd, ale má třeba jenom 10 dětí r.1999 - co s nimi?
- samostatné 7 (5) třídy neexistují?
- 8 třídy budou hrát společnou soutěž s týmy SŽ? Jak je to lépe připraví na přechod do MD, když budou hrát proti klubům sestávajících třeba z poloviny hráčů r.1999?
- v našem týmu 8 tř. máme v současnosti 3 hráče r.1996, kteří z různých důvodů (výška, váha, výkonnost) nehrají za MD. Nicméně mohou hrát na vyjímku za 8tř, jelikož ji navštěvují. Pokud by platil v současnosti navrhovaný systém tak za 8 si nezahrají a budou si hledat uplatnění na trhu dorostenců s přestupními podmínkami vztahujícími se na dorost?
Zákaz přestupů snad ano nebudu komentovat, pro plno hráčů to byla jediná šance, jak neskončit s hokejem třeba už v 7 třídě......
, autorizace textu odpovědět
Dobrý den pane Zacha
Nejdříve Vás musím upozornit, že jste s největší pravděpodobností porušil zákon. Hokejku byste asi neukradl, ale okopírovat elektronický obsah Vám, jak vidím, nečiní žádný problém a není to poprvé. Nebo máte souhlas autora? Divil bych se, kdybyste ho měl, protože se účastníci jednání o nových soutěžích dohodli, že nebudou do finálního schválení zveřejňovat v plném znění jeho obsah. Pak je otázka, kde jste ho vzal a kdo Vám dovolil zveřejnit obsah dokumentu?
Pokud nemáte souhlas, doporučuji Vám článek stáhnout.
odpověděl(a)
Pane VV - jste dost trapnej a hlavně - projděte si raději další weby. Pan Zacha zvěřejnil pouze něco z toho textu - mrkněte např. na toto (to je dokonce v originále): http://www.hctabor.euweb.cz/htm/start.htm
odpověděl(a)
Vážený VV. Snažím se už delší dobu, aby na těchto stránkách byly důležité informace o českém mládežnickém hokeji. Snažím se podle svých sil a nejlepšího svědomí působit pro dobro českého hokeje. Do rámce tohoto úsilí patří také upozorňování na nešvary a problémy, které hráčům, jejich rodičům i trenérů komplikují život. Tyto materiály mi byly zaslány z několika stran a na dalších místech jsem je viděl, diskutval o nich s mnoha lidmi. Rád bych se Vás dotázal, proč tedy měly být tyto materiály utajeny před hokejovou veřejností (o označení "přísně tajné" jsem nikde neviděl žádnou zmínku)? Měla být snad postavena před hotovou věc ve chvíli, kdy už by se s tím nedalo nic dělat? Nevěřím tomu, že by pan Lener a další trenéři dovolili, abychom se ubírali takovou cestou. Protože z hovorů s ním jsem měl pocit, že je velmi komunikativní člověk, který je schopen a ochoten naslouchat všem , od kterých zaznívají nějaké smysluplné názory nebo návrhy. Rád bych vyzval všechny, aby o návrhu diskutovali, vyjadřovali se k němu a aby bylo nakonej nalezeno nejlepší řešení pro český hokej. O to by nám všem mělo jít především. Zákonem bych v tomto ohledu nevyhrožoval. Nebo jste toho názoru, že český hokej má v poslední době málo afér a potřebuje nějakou další? Pojdmě raději společně působit pro českou mládež a netropme hlouposti !

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

alkra_camp_09_01.jpg

Reklama