Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

Jarní příprava na sezónu 2015/2016 - Pavel Zacha

* OBECNĚ O SUCHÉ PŘÍPRAVĚ V ČESKU - SUCHÁ PŘÍPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ - PERLIČKA Z TRÉNINKU

 

 

 

* Obecně o suché přípravě v Česku

* Pavel Zacha - pojetí suché přípravy před sezónou 2015/2016

* Perlička z tréninku

 

Byl tady dotaz na model předsezónní přípravy a možnost jeho zveřejnění. Mimo toho dostávám časté dotazy mimo toto fórum ze strany rodičů hráčů i trenérů k formě přípravy Pavla Zachy, přesných rozpisů, na co klademe hlavní důraz a pod.

Prozatím kompletní strukturu přípravy nebudu uvádět. Má to celou řadu důvodů. Určitě je možné se o tom pobavit na k tomuto tématu zaměřené přednášce, kterou mám v plánu v dalších měsících, případně bych tomu věnoval kapitolu v další knížce.

Dnes bych se chtěl zmínit o přípravě mladých hokejistů obecně mimo led.

Za úplně zásadní považuji rozhodnutí, zda hráč zvolí individuální nebo týmovou přípravu na sezónu. U nás často není na výběr, protože v Česku a v Evropě obecně má tradici týmová suchá příprava. Od přípravek po extraligu dospělých.

Posun v posledních letech je ten, že některé kluby angažují pro tento krátkodobý úkol specialisty na kondiční přípravu, kteří v tom lepším případě zůstávají u týmu po celou sezónu a sestavují plán tréninku týmu mimo led. Tento trend způsobil určitý kvalitativní posun v kondici hráčů, koncepci a kvalitě této činnosti.

Naopak v zámoří preferují individuální přípravu. Do Česka a Evropy obecně ji přinášejí elitní hráči ze zámoří. Ti také ve větších městech před určitou dobou provokovali poptávku po kvalitních kondičních trenérech, které měli zájem angažovat na dobu svého pobytu doma a jsou schopni je dobře zaplatit. Tyto trenéry potom často využívají jaksi mimo hlavní záběr po většinu roku také domácí dospělí i mladí hokejisté.

Vše v Česku naráží na problém, že hokejoví trenéři spatřuji v nezávislých kondičních trenérech nebezpečí pro svoji práci. Mají obavu, aby se majitelé klubů nerozhodli angažovat hokejové trenéry pouze po část roku a v době suché přípravy jim dát neplacené volno pro nepotřebnost. Proto se často snaží hráče, kteří je angažují, ve svých týmech likvidovat a vysílat tím ostatním dobře čitelný signál, že tudy cesta nevede.

Pokud si ale hráč osvojí individuální kondiční přípravu, už se jen nerad vrací k týmovému pojetí. Ještě může nastat vhodná kombinace obou způsobů, hlavně u mladých hráčů. Lze absolvovat přípravu s týmem (výhoda v udržování sociálních kontaktů v týmu a také fakt, že nezralí hráči se společně přinutí dělat víc než kdyby byli osamocení, což je ale individuální a platí to i obráceně, že někdy lenoši strhávají ostatní hráče k šizení tréninku)

a jako nadstavbu si přidávat individuálně. Případně si po dohodě s trenérem v klubu vybrat z týmových tréninků jen některé a zbytek provádět ve své vlastní režii (pokud je s ohledem na vyspělost trenéra taková dohoda možná).

Ale i v tomto případě představuje týmová příprava určitý zásah, narušuje celkovou koncepci, některé prvky z ní jsou často nesmyslné, nekoncepční nebo dokonce pro hráče škodlivé. Individuální příprava má hlavní výhodu v tom, že ji lze naprosto ideálně ušít na míru, přednosti, nedostatky a i zdravotní problémy hráče, na jeho ambice a důležité momenty v nadcházejícím období. A hlavně, lze reagovat na jeho aktuální stav a vše mu přizpůsobovat.

Proto je nutné si udělat rámcovou osnovu a rozvrstvení tréninku, dopředu si stanovit strategii a prostředky, které může hráč v určitém období a místě využít pro svůj rozvoj. Ale konkrétní náplň každého tréninku už je vždy nutné přizpůsobit aktuálnímu pocitu, mikrotraumatům, která má každý vrcholový sportovec prakticky neustále, počasí, dopadu předchozích fází tréninku i momentálnímu mentálnímu a psychickému stavu. Tohle lze velice citlivě učit mladého hráče od dětství. Za ideální stav považuji, když je sportovec natolik vzdělaný a informovaný o svých tréninkových možnostech a potřebách, že je schopen si tento trénink řídit sám podle znalostí, momentálního odhodlání a svých pocitů.

Je nutné neustále své tělo hlídat a vyhodnocovat pocity, tzn. přidávat nebo ubírat plynu.

Osobně jsem si takovou formu vlastní přípravy před léty vyzkoušel na sobě a momentálně se snažím ji aplikovat na syna, učit ho vše podstatné si vyhodnocovat a řídit sám.

 

Pavel Zacha - příprava jaro 2015

 

Ve hře byla celá řada možností. Absolvovat celou přípravu v Americe, absolvovat celou přípravu v Evropě, případně rozdělit na dvě části - tu první situovat do Česka a tu další do zámoří. A i v Česku bylo ve hře několik míst - Velké Meziříčí, Liberec, Praha...

Nakonec jsme se přiklonili k modelu suché přípravy po celý květen ve Velkém Meziříčí s dojížděním 3 x v týdnu na led do Prahy. Po odletu na Combine testy NHL do Buffala už vše přesunout do USA do Los Angeles, kde bude příprava vedena pod vedením specialistů na kondiční trénink na suchu a trénink individuální techniky i fyzické připravenosti na ledě (tento model byl již vyzkoušen před dvěma lety na stejném místě).

Do této přípravy budou potom zasahovat přípravné kempy v NHL, případně v CHL, jejichž termíny a náplň prozatím neznáme. Bude ale pohodlnější provádět všechny přesuny na Combine Tests NHL, Draft NHL a kempy NHL v rámci amerického kontinentu než absolvovat tolik přesunů z Evropy do Ameriky, potýkat se s časovými posuny a dalšími změnami.

Letos jsme po vzájemné debatě přistoupili k určité korekci přípravy z předchozích let. Vrátili jsme se k některým prvkům, které tvořili náplň tohoto období v mládí hráče. Snažil jsem se ustoupit v oblasti obecné kondice a vrátit se více k anticipaci, koordinaci, reakci a tvorbě komplexního "sportovního software." Celý systém tvoří zhruba dvanáct hlavních prvků, které se různě prolínají.

Obecně bych to nazval ústupem od tvorby hrubé síly i absolutní rychlosti a návratu k technice, šikovnosti, timingu a dovednostem. Jednalo se o určitou korekci, kterou jsem měl v hlavě po celou sezónu, když jsem hráče pozoroval při hře, přemýšlel a srovnával, co bylo dříve a jak fungoval v sezóně.

Přestože cílem je spolupůsobit při snaze sportovce naučit se sám tvořit trénink a sám trénovat, což se hodí hlavně v zámoří, je velice výhodné, pokud může mít s  sebou vždy nějaký doprovod, trenéra a tréninkového partnera. Je třeba připomínat jednotlivé prvky, hlídat časování, sportovní stravu a její správnou aplikaci, asistovat v posilovně, dělat partnera při míčových hrách, komunikovat, pomáhat, měřit časy, hecovat, dělat vtípky, motivovat, připravovat sportoviště, nosit věci, uklízet výstroj, činky...prostě být k ruce, aby vše běželo snáz a sportovec se mohl plně koncentrovat na svůj výkon s maximálním využitím potřebné asistence.

Pokud se týká zaměření k testům NHL, tak úplně stranou necháváme bench press, protože tato disciplína není pro hokejistu zásadní nebo nějak významně přínosná. Ostatní disciplíny děláme pouze okrajově a věnujeme jim asi 5% času z tréninku. Hlavně se díváme dál do sezóny na přípravné kempy a začátek sezóny.

Už v samotném zaměření testů zaslaném hráčům se uvádí, že Combine Testy NHL nejsou pojaty jako soutěž mezi hráči, ale jako prostředek k poznání a otestování hráčů po zdravotní, fyzické a osobnostní stránce.

Do fyzických testů jsou zařazeny měření parametrů hráče:

váha

výška

rozpětí paží

shyby, skok z místa, skok do výšky na speciální podložce, balanční cvičení, bench press, tři starty na 4,5 až 9 metrů.

NHL dále vyžaduje desetistránkový záznam zpracovaný hráčem i jeho osobním lékařem o jeho zdravotním stavu a zdravotní historii hráče.

Nejvíce času je potom věnováno separovaným pohovorům s hráči.

 

Perlička z našeho tréninku z dopoledne 19.5.2015

 

Část přípravy probíhá třikrát v týdnu na sportovním areálu u nové školy, kde je k dispozici basketbalové hřiště, fotbalový stadion s umělou trávou třetí generace a tartanová atletická dráha.

zaměření tréninku - hry a dynamika nohou

Vše máme od domu asi 100 metrů. Kromě her, jako je basketbal, fotbal, tenis nebo volejbal, případně sprinty do kopce v maximální délce 20 m nejsou součástí tréninku žádné běhy na dráze nad vzdálenost 10 metrů.

V žákovském věku jsme ale běhům od 400 metrů níže věnovali hodně času a tyto disciplíny společně s různými druhy skoků a hodů jsme neustále vyhodnocovali a pokoušeli se o rekordy. Pokud byly rekordy, následovaly i různé tehdy atraktivní odměny, aby byla motivace. A taky pro ujištění, že celá ta naše příprava má kvalitu a je schopná produkovat i velice hodnotné atletické výkony.

Pavel už v prvním týdnu na začátku letošní suché přípravy začal naléhat, že by si chtěl změřit skok do dálky nebo běh na 50 metrů, aby zjistil, jak se od té doby zlepšil. S tím jsem ale zásadně nesouhlasil, protože jsem za hlavní cíl prvního týdne považoval, aby se dobře adaptoval na současné nároky, aby si hlavně nenatáhl nějaký přitahovač, nezablokoval záda či cokoliv jiného, co by následně znehodnotilo nebo limitovalo další fáze přípravy.

Riziko úrazu v rámci letní přípravy, hlavně na jejím začátku, je u hokejistů poměrně vysoké, protože mají část svalstva ochablého a v nerovnováze k ostatnímu tělu, např. na noze jsou ve vrchní části nerovnoměrně vyvinuté partie ve srovnání se spodní částí nohy. Proto jsem chtěl hlavně citlivě uskutečnit adaptaci na nadcházející nároky a teprve později jít postupně do plné zátěže.

Provádění cvičení s intenzitou pouhých 70 - 80% maximálně v prvním období suchého tréninku by mělo být samozřejmostí.

(dříve, v žákovském věku, jsem aplikoval hned po slezení z ledu na jaře delší výlety pěšky, výklusy a pozvolný náběh přípravy, protože trenéři měli často tendenci razantně nastolit nové podmínky s přechodem ven - sprinty, skoky a hry, třeba fotbal, kdy se zase jedná o starty a změny směru, což velká část hráčů odnesla různě vážnými zraněními způsobenými příliš rychlým a necitlivým náběhem na jinou činnost)

Ve druhém týdnu už ale byl se svým požadavkem ještě dotěrnější a tak jsem nakonec ač nerad souhlasil se změřením času na 50 metrů. Jen tak v botaskách, bez bloků.

Čas 6.03 vteřiny mě velice mile překvapil. Ptal jsem se jak se cítí, zda jej něco tahá ve svalech, ale nic špatného se nedělo. Bylo teplo, bezvětří, po dešti.

Říkám, že ta padesátka nám moc neřekne, protože chlapi běhají hlavně vzdálenost 100 metrů. Dal bys i stovku? ptám se.

"Jo, klidně, jen chvilku počkej, až se vydýchám."

Když se vracel znovu na start, ještě jsem na ním volal, že kdyby jej kdekoliv píchlo, aby okamžitě zvolnil a nepokračoval. Uvažoval jsem nad tím, za kolik by to asi tak maximálně mohl dát.

Stovku hrozně dlouho neběžel, - vlastně celou zimu až do teď vůbec neběžel, takže nějaká adaptace na tu disciplínu, koordinace, technika, to všechno bude určitě v háji.

Nemá tretry ani startovací bloky.

Běží sám, takže souboj s někým - atmosféra závodu, to vše bude chybět.

Váží skoro sto kilo, nemá postavu šlachovitého atleta, spíš hokejového ranaře.

Současně ale vím, že start a vůbec nohy má hrozně rychlé. Nedrobí krůčky, takže to vypadá, že se fláká. Ale když s ním dělám starty, kopce a jiné závody, dostávám šíleně na zadek. Nejsem už nejmladší, ale kdysi jsem patřil ve hrách k extrémním rychlíkům. Takže to těžko nesu a při startech do kopce, které děláme společně, si dávám náskok pět šest metrů, aby se kolem mě přehnal alespoň o chvíli později.

Prý i v Sarnii měli pochybnosti, zda fachá na plno, ale potom dělali testy na dynamiku bruslení, a byl suverénně nejrychlejší nejen v klubu, ale také v rámci celé Ontario Hockey League.

Ale to bylo na bruslích - tohle je v botaskách na tartanu.

Typoval jsem střízlivě tak čas kolem 13.60. Představoval jsem si i čas kolem 12.50 jako maximum možného, ale to jsem považoval spíš za utopii.

Potom jsem odstartoval a viděl, jak běží čas na stopkách a jak se rychle blíží do cíle. Když jsem zmáčkl stopky po proběhnutí cílem, zíral jsem na čas 11.31 vteřin.

Nejprve mě napadlo, že jsem udělal chybu v měření, ale bylo mi jasné, že se o chybu nejedná. Stopky jsem zmáčkl naprosto přesně, v toleranci tak 0.1 desetina vteřiny při startu. A proběhnutí cílem umím po těch letech měřit naprosto přesně.

Ani vítr nepomohl, byl mírný boční poryvový protivítr, ale spíš bezvětří.

Bylo to něco nepochopitelného. Uvědomil jsem si zpětně, kolik času a dřiny mě stálo, než jsem se kdysi dopracoval na stejný čas. A potom další dva roky, než jsem dosáhl času 10.80.

Tohle se mi zdálo dost nefér - bez práce. Hlavou se mi honilo, že kdyby měl tretry, byly by to desetiny dolů, se startovními bloky a atmosférou závodu to samé.

Při troše tréninku, doplnění sprinterské techniky, sladění celkové koordinace by ten čas byl ještě úplně jinde. Určitě i dost pod 11 vteřin.

V tu chvíli mi došlo, že v atletice původně zamýšlená disciplína - desetiboj, by vůbec nebyla k zahození. Hlavní síla by byla v disku, kouli a oštěpu, ale zřejmě ani skoky a sprinty by nebyly slabinou. Ale tohle už se nikdy nedozvíme - prioritu dostal hokej.

Nelituje, je to největší zábava.

První na co jsem se ptal, jestli je s nohama všechno v pořádku. Naštěstí bylo, jen pálení ve svalech přetrvalo několik minut, než "laktátek" ustoupil.

Bylo to něco, co mě v posledním týdnu překvapilo a potěšilo. Jako bonus, který vůbec nečekáte. Už před léty jsme časy a centimetry přestali měřit. Zdálo se mi, že už to postrádá smysl.

Beru to jako další důkaz o tom, že v mládí lze udat směr a potom později, i když se něčemu už nevěnujete, lze na dobré základy velice dobře kdykoliv navázat.

Čas 11.31 není zázrak, není to světový rekord. Ale s ohledem na všechny okolnosti je to něco, čemu stále nemůžu uvěřit.

 

 

Pavel Zacha - aktuální údaje

 

Sarnia Sting/OHL

výška 192 cm

váha 97,5 kg

http://www.jacketscannon.com/2015/5/10/8581367/2015-nhl-draft-prospect-profile

 

.......................................................

následuje původní článek

Pavel Zacha se do 30. května, kdy odlétá do Buffala na Combine testy NHL, připravuje v Česku na svoji zlomovou hokejovou sezónu.

Letos jsme se vrátili k modelům přípravy na sezónu z předchozích letech s tím, že vše je šité individuálně na míru a nejedná se o týmovou, ale čistě individuální - velice komplexní přípravu. Základnu máme ve Velkém Meziříčí, ale třikrát týdně jsme kromě toho v Letňanech na ledě pod vedením Zbyňka Zavadila.

Základ tréninku je poměrně specifický na české poměry, jiný než je u nás zvykem trénovat, ale nechybí ani posilovna, kolo, hry nebo víkendový pobyt v lázních...

Jedná se opět o proces, který začíná ráno a končí večer. Je třeba zajistit nejen vše kolem tréninku a přesunů na sportoviště, ale i zajištění kvalitní stravy a sportovní stravy. Večer je nutno detailně naplánovat následující den...

Z tohoto důvodu omluvte omezenou frekvenci článků na webu.

Celý národ žije mistrovstvím světa v Praze, které je v médiích tak hojně komentováno, že přilévat další šálky vody do toho moře už by nemělo význam. I nám tento evropský svátek hokeje dokresluje celkovou přípravu, atmosféru a alespoň zápasy našeho týmu, plus týmů, které mají tradičně odvahu nominovat mladé hráče (Švýcarsko nebo USA),se snažíme v rámci rozvrhu alespoň z menší části sledovat.

6. června už Pavel Zacha odlétá do Los Angeles, kde se bude připravovat vlastně celé léto na ledě i suchu na  příští sezónu v režii Patrika Štefana. Vše bude v červnu ještě přerušeno akcemi s kluby NHL a Draftem NHL na Floridě. Lze očekávat i nováčkovské kempy NHL od července a snad hlavní kemp v klubu NHL, tohle jsou cíle naší přípravy probíhající v současné době. Z toho důvodu celková příprava nebude tak kompaktní a celistvá, jak by v ideálním případě mohla být.

.......................................

Omlouvám se všem, komu jsem snad včas nereagoval v minulých dnech na e-maily či jiné zprávy. Soustřeďuji se v této chvíli na jedinou činnost, nemám více kapacity. Budu se snažit vše postupem času dohnat a vyřídit. Díky za pochopení. PZ

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


, Odzbrojující .. odpovědět
Našel jsem si výsledky MČR dorostenců 2014. Vítěz měl 11,01. Určitě trénoval, žabař. Tu ironii si tady netrénovaný borec s 11,2 mohl dovolit.
Veliká omluva.
odpověděl(a)
omluva se přijímá. Je dobře, že jsou mezi námi stále slušní lidé, kteří dobře vědí kdy a jak se mají omluvit...
odpověděl(a)
Jen dovetek do dorostenecke kategorie v atletice spadaji i 17ti leti atleti..a neznam nikoho kdo by MČR v dorostencich vyhral v 15 letech s timhle casem.A Mojacu jeste k ty Jamajce,ty si myslis,ze kdybych treba ja odjel na 5 let na Jamajku,tam trenoval stejne jako Jamajcani jedl vsechno co oni...ze pobezim stovku pod 10 ?
odpověděl(a)
To nevím. Já jenom tvrdím, že atletika je ve světě slušný byznys a to že Jamajka vévodí světovým tabulkám, jako svého času závodníci USA, SSSR anebo NDR, jistě o něčem svědčí. Takže s těmi tvými geniálními předpoklady bych zrovna u Bolta brzdil...
Mě je úplně jedno jestli znáš někoho anebo neznáš, prostě jsem ten čas měl a tečka.
odpověděl(a)
Tož to jsem rád, že si rozumíme. Jinak je velká škoda, že ta věta bohužel neplatí pro všechny a to ani zdaleka. Jinak by se tady někteří museli uomlouvat.
Jakožto téměř analfabet v této otázce jenom přihodím do placu (snad to místní veličina překousne). Pokud vím, je to tuším pár let co vyšla studie, podle které mají Jamajčané jinou strukturu svalových vláken, či něco podobného. Divím se, že to vševěd nezná. Možná se není třeba ani ohánět NDR.
Tož asi byl někdo u časomíry trochu nalité, což..?
odpověděl(a)
K czfandovi se vubec vyjadrovat nebudu, to co napsal nema hlavu ani patu.A tobe Mojacu sem prece nikdy nenapsal, ze neverim, ze tomu, ze ti nekdo nekde zmacknul cas 11,2.Jen sem se ti snazil celou dobu naznacit, ze to mohlo byt nahony vzdaleno realite, pokud to nebylo mereno oficialni casomirou.A pokud jo jiste sve jmeno minimalne ve vasich krajskych tabulkach jeste najdes.Moc rychlejsich borcu urcite v historii toho kraje nebylo.Ja ho neznam tudiz to hledat nebudu.Nakonec ta pravda lezi stejne tam ne v kecech Mojaca nebo ronyho.
odpověděl(a)
rony: prvnímu odstavci rozumět nemůžeš. Na to jsi tady příliš krátce.
K tomu tématu. Nevím přesně, jestli je to ono, ale i tak..
http://www.menworld.cz/clanek/5-duvodu-proc-se-jamajskym-sprinterum-diva-zbytek-sveta-na-zada/
Ke zbytku nemám co dodat, protože já souhlasím 10
odpověděl(a)
To,ze kazdymu nepotrebuju lizt do zadku jeste neznamena,ze sem neslusnej.Najdi mi v mych diskuzich jedinou vulgaritu.A to,ze k tvym prispevkum na dany tema se nema cenu vyjadrovat si opet jen potvrdil odkazem na clanek v tomhle polobulvarnim magazinu,ktery zrejme povazujes za skvelej zdroj informaci ze sveta profesionalniho sportu.Mimoto,ze vlastne nerozporuje vubec nic z toho co jsem tady psal ja,tak ma pro me stejnou dulezitost, jako kdyby to psali treba ve Vlaste.. 3
odpověděl(a)
1) v předešlé reakci jsem nereagoval na tebe
2) v žádné předchozích jsem nereagoval na tebe
3) shrnu to, nikdy jsem nereagoval na tebe, ani jsem nerozporoval tvoje tvrzení
3) naprosto upřímně, měl by sis trochu poskočit
odpověděl(a)
Po cislu 3 nasleduje cislo 4(slovy čtyři).To je asi tak to posledni co Vam mam potrebu jeste sdelit 3 2 3
odpověděl(a)
No, aspoň, že jsi se dal trochu do kupy, sprintere 5
I když, nejsem si dle vyřčeného jist, že jsi pochopil, co se snažil básník říci. Spíš tak trochu furt mimo.
odpověděl(a)
Za sprintera se tady celou dobu povazoval jenom Mojac..ja urcite ne pokud si dobre cetl,ten k nemu jenom dle myho mel zhruba stejne daleko jako ty k Seifertovi,ty basniku.Tak nekdy zase cau a zkus pro pristi diskuze nabrat vic informaci z lepsich studijnich materialu.
odpověděl(a)
Beru, a ty se zas zkus zamyslet nad tím, co je komu adresováno a zamyslet se nad významem psaného textu. Pokud toho jsi schopen.
icon , - odpovědět
Nedá mi to a pokusím se odkrýt svoje uvažování, abyste mě pochopili. K tomu času asi tohle. Někoho napadne, jestli je to pravda. Psal jsem tady několik článků o tom, že se u nás v českém hokeji strašně lže. Od trenéra v Horní Plané po "Hrad." Spolupracovník našeho prvního a velice uznávaného agenta, pana Henyše, mi jednou vyprávěl cosi o morálním kodexu dobrého agenta:
Agent nesmí hráči nikdy zalhat. Jedině, kdy může trošičku zalhat , je případ, kdy mluví o jeho výšce a váze. Z hráče 185 cm může udělat hráče 188 cm a z 88 kg může udělat 90 kg. Tohle se toleruje, jinak nic.
Já s tím souhlasím, kromě té míry a váhy. Děti jsem měřil vždy v pokoji u futer, dodnes tam mají záznamy s datem a přesnou mírou na milimetr. Včetně vah uvádím 188, když je to 188, nebo teď 192, když jsem teď syna měřil přesně v osmnácti letech. Není to 195 ani 194 cm, je to prostě 192 měřeno vždy ráno po vyspání od momentu, kdy se poprvé postavil na nohy. Stejně tak teď uvádím váhu 97,5 kg, z jediného důvodu, že vážil 97,5 kg. Už zítra to může být o dvě kila míň nebo víc. Proč to píšu. Ty údaje jsou také o výchově. Kdybych něco přikrášloval, kluk by za mnou sám přišel, ať to opravím a nepíšu nesmysly. Bylo by to naprosto nevýchovné a ubohé. Vůbec nevím, proč bych to dělal? Neznám důvod, proč bych čtenáře měl tak hloupě mystifikovat.
Otázka časomíry je důležitá z hlediska objektivity údajů. Pochybnosti jsou vždy na místě, protože v Česku se s časy třeba na prověrkách občas švindluje. Když jsem v minulosti sledoval způsob měření časů v klubech, musel jsem se někdy trochu smát, to je fakt.
V Canadian Hockey League se měří digitálně na fotobuňky, což nelze ošidit, leda tak zkrátit vzdálenost, ale to tam prostě nedělají. Dříve jsem se několikrát snažil porovnávat svoje měření s různými formami elektronického měření, porovnávat odchylku, přicházet na to, kdy a jak může ta odchylka vzniknout. Mimochodem, kdesi mám ještě průkaz rozhodčího tenisu, volejbalu a také atletiky. V době pouze měření stopkami se čas vítěze měřil dvěma nebo třemi lidmi a ti se pak dohodli, kolik to na základě tří změřených časů skutečně bylo.
Ten čas jsem se snažil změřit maximálně objektivně, protože jinak by to pro nás nemělo žádný vypovídající smysl.
Elektronická časomíra obírá atlety o nějaké desetinky, ale pokud atlet reaguje na mávnutí rukou jako na impulz ke startu a v jednom okamžiku současně druhou rukou mačkáte stopky, mělo by to být hodně blízko objektivnímu času běhu. Dovolím si tvrdit, že rozdíl v použité časomíře na druhé straně vyváží výhoda treter a bloků a řekl bych, že reálně zaběhnutý čas byl skutečně velice blízko času 11.31. Mě to takto stačí a beru to jako fakt, který ale na sportovní kariéru nemá vůbec žádný vliv. Pouze jako jakási podružná informace. Je to výborný čas, ale žádný zázrak.
Ještě k těm časům. Za našeho působení v Brně v Komětě jsem se každé ráno v Rondu viděl s Norbertem Kochem, jeho syn Patrik je obránce ´96 a také člen slovenské hokejové mládežnické reprezentace. Jeho starší bratr byl a snad ještě je talentovaný atlet. Fascinoval mě tím, že v šestnácti letech měl stovku za 10.50, což jsem si blíže neověřoval, ale s ohledem na fakt, že už tehdy jezdil po závodech po celém světě a angažoval ruského trenéra, jsem věřil, že tomu tak je. Navíc stovka a dvoustovka nebyla jeho hlavní disciplínou, tou měl tehdy být trojskok a snad dálka (takže Koch v šestnácti 10.50 el. měřeno, Zacha v osmnácti 11.31 měřeno ručně, už to je rozdíl).
A k tomu času 10.30. Netvrdím, že každému stačí dřít a trénovat, aby toho času dosáhl. Pouze věřím tomu, že pokud konkrétní člověk naprosto bez tréninku určité disciplíny, její techniky a všeho, co si vyžaduje zaběhne v popsaných podmínkách takovýto ručně měřený čas, lze předpokládat, že by mohl i času o vteřinu lepšího s patřičným vybavením, tréninkem pod kvalitním trenérem a po zvládnutí techniky běhu v tretrách, v blocích a v závodní atmosféře při patřičné motivaci za nějaký čas dosáhnout. Je to ale čistě hypotetické a prozatím to nemáme v plánu. 1
odpověděl(a)
Celkem chapu jak to myslite presto si myslim,ze by vas syn v oficialnim zavode takhle z fleku byť tretrach ten cas nedal.A pokud jo tak by mi zavrel hubu velkym stylem.Mj.tahle diskuze by vubec nevznikla,kdyby ste napsal,ze treba Vas syn skocil treninkove do dalky 7metru,v tom pripade ikdyby to bylo mereno rucnim pasmem tech odchylek od realnyho vykonu uz moc neni.Pak uz by to bylo opravdu jen v rovine veris/neveris.Jak sam ale uznate v behu na 100m merenem rucne ten vykyv muze byt opravdu doceela velky.
, omluva a poděkování odpovědět
V prvé řadě bych chtěl poděkovat pánům Ronymu, realistovi a czfandovi s jakým odhodláním a fundovanými příspěvky dokázali vyvrátit moji hloupost a Pavla Zachu nekompromisně usvědčili ze lži.
Zejména pak odborný výklad na téma genetické předpoklady, bílá a červená vlákna a v neposlední řadě praktické používání stopek mi jasně ukázalo, kde patří moje současné praktické i teoretické znalosti. Proto bych se chtěl těmto myšlenkovým kapacitám omluvit a doznat se, že buďto já anebo kdokoliv z účastníků závodů té doby si musel můj čas na 100 metrů určitě vymyslet.
Takže pod tíhou neotřesitelných argumentů jsem šel do sebe a musel udělat rozhodnutí, že z důvodů vlastní hlouposti a nadutosti jsem určitě nemohl takovýto čas zaběhnout. Zřejmě vlastní osobní selhání, kdy jsem chtěl na tomto fóru jaksi lidsky i odborně uspět mě dohnalo k podobným úvahám a výmyslům. Ještě jednou velká omluva trenérovi atletiky, praktickému měřiči času a v neposlední řadě czfandovi, který dokáže i v Třinci myslet (taky).
odpověděl(a)
Ok zkusim uvest priklad..kdysi jako dorostenec a jako hokejista, podotykam, jsem na skolnich zavodech bezel cas na 100m 10,8 na skvare.Coz nektere atleticke trenery vyvedlo z miry natolik,ze mne prihlasili do MCR kraju,ktere se konalo na krasnem tartanovem stadionu v Jablonci a ja se vsim respektem od souperu k memu predeslemu vykonu jsem zabehl cas 11,71 elektronicky mereno a skoncil predposledni..pote jsem takovych zavodu absolvoval jeste par a lepe uz jsem nikdy nebezel.Tudiz bublina splaskla a nikdy by me nenapadlo se jakkoli chlubit casem 10,8 na 100m protoze samozrejme vim ze realite daleko vic odpovidal ten cas 11,71.Navic Mojacu o atletice taky neco malo vim,jelikoz moje sestra je byvala mistryne CR a mladeznicka reprezentantka.To jen pro pripad ze by se ti zase zdalo, ze je nekdo malo v obraze.
odpověděl(a)
Musím se smát:-)) Pavla uznávám,ze srdce mu přeji úspěch!! Schválně jsem si vyhledal čas,jaký běhají přední atleti v dané věkové kategorii a jestli to zaběhl tak tedy klobouk dolů a mohl by se z fleku stát pomalu nejlepším juniorem světa ve sprintu. Pro Vás Mojaci,měl by jste mít trošku více pokory a trošku méně arogance. Jestliže jste ten čas zaběhl v 15ti letech tak by jste byl nejlepší čas v evropských tabulkách dané věkové kategorie!!!! Tak trošku rozum do hrsti,než napíšete takový blábol. Na tyto stránky chodím moc rád,vždy se něčím obohatím,ale byl bych naštvaný,kdyby se tu začali psát nesmysly.
odpověděl(a)
to Rony: tak já ti to kamaráde povím pěkně natvrdo. Pouze jsem se dotázal proč mladý Pavel běhal a trénoval 400 metrů. Ze zvědavosti, z vlastního zájmu. Okamžitě se po mém dotazu vyrojili lidi tvého kalibru a začali ze mě i Pavla Zachy st. dělat úplné blbce a jako argumenty si vytáhli znalosti základních škol. Pokud nevěříš času, kterým jsem zaběhl, je to tvoje věc. Ale nedělej tady ze sebe kašpara poukazováním na svoji sestru a sebe, jako měřítko nějaké kvality.
odpověděl(a)
to Kvas: proč se necháš Kvasi unýst takovými lidmi jako jsou Rony anebo realista. Myslíš si, že oni mají zájem něco se tady dozvědět popř. slušně a věcně komunikovat? Když tady napíšu, že jsem na atletických závodech zaběhl čas na 100 metrů v 15 letech za 11,2, tak buďto mě budeš věřit anebo nebudeš. Je to tvoje věc. Ale poprosil bych tě abys nedělal ukvapené závěry a neurážel mě. Děkuji ti za názor.
odpověděl(a)
to Mojac: Nenechávám se opravdu ničím unášet. Jsem člověk se svým názorem a Vy to víte moc dobře. Jen mi prostě ten Váš čas v kontextu s Evropskými tabulkami nějak nesedí. Prostě tam někde musela být chyba,kratší trať,špatné měření nebo něco jiného. Opravdu se tady nechci hádat,jen jsem Vám chtěl říci a to se opakuji,že by to byl nejlepší čas v Evropě v ročníku. Třeba jste to zaběhl,ale pak nechápu,že jste se atletice nevěnoval profesionálně,protože takového sprintera jsme tu ještě neměli...
odpověděl(a)
to Kvas: ale já byl prostě mladé jelito a nechtěl jsem jezdit po nějakých závodech, být na intru apod. Prostě jsem měl svůj život s holkama, kámošema jako každej mladej kluk v té době. Já se nepřu, že mohlo jít o chybu v měření nebo cokoliv jiného, ale ten čas jsem prostě měl. A určitě to nebyla nijaká náhoda, protože ve fotbale jsem patřil mezi daleko nejrychlejší běžce a to i mezi prvoligovými fotbalisty.
Rád si popovídám o možnostech tréninku, protože mám malého syna, který je sportovcem tělem i duší. Pokud má kdokoliv k tématu co říct, rád si přečtu cokoliv a úsudek si nechám pro sebe. Nemusím přece z někoho dělat blbce jen proto, že moje životní zkušenosti jsou zcela jiné.
odpověděl(a)
Hele Mojaci je mi jedno kolik kdo kde zabehl jen uvadim priklady toho proc ohaneni se rucnim merenim v behu na 100 metru na zavodech nekde v Horni Dolni je velice zavadejici.Ty mas potrebu se tady nechat placat po ramenou jakej ses geroj zes to v 15 takhle zabehl(mozna i proto,ze se ti od ty doby vetsi uspech v zivote nepovedl.??)ja zas ze svych zkusenosti vim,ze nema cenu se chlubit casem jeste o 0,4 desetiny lepsim,protoze proste realite neodpovida. A o genetickych predpoladech,ktery jsou potreba k uspechu ve sprinterskych tratich se s tebou nebudu bavit vubec,protoze, to jestli chces jakkoli zpochybnovat..tak nema vubec smysl s tebou v tyhle debate ztracet cas.
odpověděl(a)
A k tem meritkum kvality,jak sis vsiml svoje vykony jsem tady naprosto popravu degradoval.A vykony moji sestry dosazene v oficialnich atletickych zavodech pro me rozhodne vetsi meritko, nez tvuj nekde na skolnich zavodech bezenej cas jsou,protoze dodnes patrej v historickejch tabulkach mezi nejlepsi vykony v danych vekovych kategoriich a jeji jmeno tam na rozdil od toho sveho urcite najdes.
odpověděl(a)
to Rony: jak už jsme ti psal nebylo to v žádné Horní Dolní, ale na krajských atletických závodech. O těch genetických dispozicích se s tebou nikdo nepře, jen jde o informaci pro žáka základní školy a na těchto stránkách působí infantilně.
Pokud máš něco do diskuze ohledně běhu na 400 metrů a jeho vliv na rychlost, techniku běhu popř. jiných vlastnostech vhodných pro hokejistu či jiného sportovce, rád si to přečtu. Pokud se chceš ohánět tvými zkušenostmi popř. sestřinými tak jistě pochopíš, že vypovídací hodnota se pro mě rovná nule.
odpověděl(a)
nepatricne az infantilne by to mozna znelo,pokud by tady pan Zacha nenapsal,ze zabehnout cas pod 10,30 by pro jeho syna nemusel byt problem pokud by podstoupil atletickou prupravu a vychazel pritom ze sebou zmereneho stometroveho useku nikoli z casu realne bezeneho v zavode.rozdil mezi temi dvema udaji jsem myslim popsal dost nazorne.A uz vubec tenhle vykon nekoresponduje s nejakym okouzlenim atletikou..ono i vykon okolo 10,50 je predevsim o tech dispozicich a nikoli o tvrdym treninku.prave proto,ze si myslim o panu Zachovi,ze jeho vseobecny sportovni prehled je celkem velky prislo mi tohle tvrzeni dost mimo.A ty Mojacu to jako slepa ovce podporis a jeste navic to opepris dukazem o svem sportovnim vykonu z 15 let,kterej jak uz sem ti taky vysvetlil proc, nema absolutne zadnou vypovidajici hodnotu pro me.to je cely.jestli chces diskutovat na tema beh na 400 metru dam ti kontakt na spickovy odborniky ktery o nem muzou vypravet hodiny,Ja to nejsem
odpověděl(a)
to Rony: Tak pokud si pročteš příspěvky mezi mnou a Pavlem Zachou st. zjistíš, že mě i jeho absolutně nezajímají žádné tabulky ani jakákoliv hodnotící kritéria. Zacha st. pouze dokládal jak důležitá je pečlivá atletická i všeobecná průprava z dětství a jak i v dospělosti můžeš na takové všeobecné přípravě stavět. Mě osobně pouze zajímala ta část, kdy se věnovali se synem běhu na 400 metrů a níž.

To že ty a podobně smýšlející individua z toho udělají cirkus a chytáte se slovíček a vět nijak nesouvisejících s jádrem dotazu, to už je váš problém.
Pro mě je odpověď Pavla Zachy st. dostačující a pokud pro tebe a ostatní tvoje kamarády ne, potom s tím bohužel nikdo z nás nic neudělá.
odpověděl(a)
Už mnohokrát jsem v telce při atletických přenosech slyšela komentátory při běhu Bolta říkat, že se svými fyzickými parametry vlastně ani sprinty neměl dělat. ???????
odpověděl(a)
To Jitka a kdo uz podle nich potazmo vas by se teda mel sprintum venovat vic nez clovek ktery v 16 letech v prvnim oficialnim zavode ubehl 100metru za 10,09 a od te doby nikdy ne hur?Vetsi talent v historii svetova atletika zrejme nikdy nemela.Bolt je ryzi supertalent byt ne s tou nejidealnejsi sprinterskou postavou,ktery na sve vykony potrebuje trenovat a drit daleko mene nez treba Čeští sprinteri na o pul vteriny horsi casy.to je zkratka fakt.
To Mojac ja myslim ze chapu naprosto presne co pan Zacha dela navic to zjevne nedela spatne..kdyz jeho syn je jednim z nelepe fyzicky pripravenych nejen hokejistu,ale i vsech sportovcu v CR v juniorskych kategorich.
Jen nechapu proc by se nekdo nemohl vyjadrit k necemu o cem si mysli,ze bud nema pravdu nebo je trochu mimo misu.On to preci dela taky a navic s daleko vetsi udernosti slov nez ja.Nikoho neurazim ani nikomu nevnucuju svuj nazor,a uz vubec ne tobe,protoze to zjevne stejne nema cenu.
odpověděl(a)
To Rony: podívej se o čem článek vydaný Pavlem Zachou st. je a jaký dotaz jsem mu položil. Potom si projdi ostatní příspěvky včetně tvých. Ani v jeho článku a ani v mých příspěvcích nenajdeš nic o absolutní pravdě potažmo o absolutním čase apod. Naopak jasně tam píše, že vše měřil ručně a čas ho velice překvapil. Jemu nejde o nějakého Ronyho, realistu a mojace . On chtěl pouze poukázat na výsledky své a synovi práce (dá-li se to tak říct). Místo toho, aby kdokoliv z vás ocenil jeho přístup, okamžitě vytahujete tabulky, jste plni humoru a všem nám tady předvádíte svoje ´hluboké´ znalosti.
Ještě jednou, pokud chceš k článku něco napsat, napiš. Rád si to přečtu.
odpověděl(a)
Nepotrebuju tady chvalit pana Zachu jak genialne to dela,to by bylo zbytecny,on si svou praci umi pochvalit sam.Navic uz sem psal,ze na fyzicky kondici jeho syna je videt velka porce driny a prace ktera s tim po ty leta musela byt spojena.Ja sem se jenom vyjadril k nesrovnalostem,ktery v tom clanku byly a jestli vam prisly moje komentare ironicky nebo neerudovany neni muj problem.Lecos o Vas naznacuje to,ze vam stoji za to se donekonecna vuci nim vymezovat a schazovat je. napr.Zacha to nedela tudiz to chapu tak,ze ho to co sem napsal nechava naprosto chladnym a jede si svou coz ukazuje i na jeho presvedceni o spravnosti vseho co napsal a je to v poradku.Vy ste me presvedcil o presnym opaku.
odpověděl(a)
Vidíte jak si špatně vykládáte co kdo píše? Já opravdu ani omylem nenapsala a ani si nemyslím, že Bolt by neměl běhat. Já to napsala jen proto, že Vy jste tu napsal toto: "o genetickych predpoladech,ktery jsou potreba k uspechu ve sprinterskych tratich....." Jen jsem chtěla naznačit, že i to se dá snahou a píli obejít, což jste se tu svým způsobem snažil ostatním vymluvit. Opět kopíruju Vaše slova: "A uz vubec tenhle vykon nekoresponduje s nejakym okouzlenim atletikou..ono i vykon okolo 10,50 je predevsim o tech dispozicich a nikoli o tvrdym treninku" Proto má vsuvka o Boltovi 1
odpověděl(a)
Jitko absolutne sem nepochopil co se mi snazite napsat.Ja si prece v nicem neprotirecim.Tak jeste jednou a poporade: Bolt ma naprosto vsechny geneticky predpoklady proto behat nejrychlejc na svete a to,ze je trochu vyssi neni zasadni nedostatek.Pílí a drinou se nestanete svetovym sprinterem ikdyby ste na stadionu byla 24 hodin denne,pokud nemate ty dispozice.A pokud vas nahodou okouzli atletika tak muzete treba natrenovat na slusnej vykon v pulmaratonu,ale bez popadesate tady uz genetickych dispozic urcite nenatrenujete na 10,30 v behu na 100m.Jestli me stake nechapete tak uz mi to ani nepiste Vam uz to potreti psat urcite nebudu.. 3
odpověděl(a)
Já Vás chápu jak to myslíte Vy. Tvrdíte, že bez genetických dispozic z nikoho dobrý sprinter nebude. A právě, že o Boltovi jsem často v tv slyšela, že on ty genetické dispozice nemá. To netvrdím já. Já tomu nerozumím. Ale jak jsem psala, mockrát jsem v tv slyšela, že dokud se neobjevil Bolt, tak by nikdo takové časy od takového čahouna nečekal. A i když opravdu na tohle nejsem odborník, tak je fakt, že před Boltem byli všichni dobří sprinteři o hlavu menší než on 1
odpověděl(a)
Co treba Carl Lewis,Linford Christie,Donovan Bailey atd..?ty vsichni byli temer stejne velci.Bolt ma opravdu temer genialni predpoklady pro rychlostni discipliny.Jedinym anomalnim typem,u ktereho do dneska nedokazu pochopit jak uzasnych vysledku ve sprintech dosahoval je pro me Michael Johnson.
odpověděl(a)
to Rony: Bolt hlavně bydlí a trénuje převážně na Jamajce, kde na 100 obyvatel připadá 10 mistrů světa v atletice. Jaká to náhoda, že zrovna Jamajka vystřídala USA ve sprinterských disciplínách. Takže s těmi geniálními předpoklady bych trochu brzdil...
, - odpovědět
Panove ste trochu mimo..teda krome realisty za prvy beh na 100 metru neni o nicem jinym nez o genetickych dispozicich,cili z 90 procent rozhoduje talent,mj.to znamena ze treba na cas 10:30 se natrenovat absolutne neda sebelepsim treninkovym pristupem a metodami, pokud nema dany jedinec geneticky zaklad, ktery ho pro takovy cas predurcuje..napr.vyšší pomer bilych svalovych vlaken vuci cervenym..atd.V praxi to znamena,ze pokud Pavel Zacha tyto geneticky predpoklady nema nikdy by takoveho casu nedosahl ikdyby se s tatou treba pretrhli.Za druhy nemyslim si ze ten beh byl startovan starterem s pistoli tudiz stopky byly zmacknuty az po pohybu bezce to znamena minimalne -0,4 desetiny sekundy z realneho casu.Za treti cas 11:30 neznamena to samy zmacknuto na stopkach jako zmereno elektronickou casomirou dalsich -0,3 desetiny sekundy.A timto se dostavame na celkem realny cas 12:00 coz je na neatleta take velice slusne, ale mimo jine to behaji v CR dorostenky.Mojacu tvych 11,2 v 15 letech by se asi dalo dohledat v nejakych historickych tabulkach,protoze by se opravdu jednalo o jeden z nejlepsich vykonu starsiho zaka v CR v historii.Takze se tam zkus najit..takovej talent by urcite historikum neunikl... 3 3 3
odpověděl(a)
Neuvěřitelný
odpověděl(a)
Ano neuveritelny, by to bylo, kdyby Pavel prijel na atleticke zavody a tam s oficialni casomirou bezel cas 11,30,ale to se nestalo.Jak psal realista,nemam potrebu se hadat,je to malichernost,chapu,ze pro lidi co tomu zase tolik nerozumi je to napsany co nejsenzacnejc,ostatne to bylo asi jako vzdy cilem.
, - odpovědět
Americký styl tréninku co se týče využití v hokeji je jednoznačně učelnější.400ka je sprinterská vytrvalost absolutně se rozcházející se způsobem pohybu v hokeji.
odpověděl(a)
ty realisto, podle tebe ´sprinterská vytrvalost absolutně rozchází se způsobem pohybu v hokeji´? A to si myslíš, že hokejista nepotřebuje sprinterskou vytrvalost? Anebo tomu máme rozumět, že by měl pouze bruslit a běhat úseky do 10 metrů? Někdy mi přijde, že o tom co napíšeš moc nepřemýšlíš, ale rýpnout si a vyjít z toho jako king, to bude asi spíše účelem, co?
, Dotaz pro p.Zachu st. odpovědět
To Pavel Zacha st.: zmiňujete, že jste se v žákovských kategoriích hodně věnovali běhu na 400 metrů a níže. Zajímalo by mě proč.
Já to se synem taky trénuju, ale on je fotbalista. Moje důvody jsou jasné: považuju běh na 400 metrů jako ideální na učení se techniky běhu (syn má 10 let). Po kvalitní atl. abecedě ho nechám běžet 400 metrů, po určitém odpočinku 300 metrů atd. Podle mě se dá takto naučit malé dítě dobře vnímat běh i zlepšit kulturu běhu. Máte stejné zkušenosti anebo jiné?

Dále by mě zajímala jiná věc. Popisujete jak váš syn někdy může působit na okolí ´líným krokem´ ačkoliv má skvělé sprinterské vlohy. Vysvětlujete si to jeho výškou, atletickým během, který nemusí vypadat frekvenčně nijak rychle (jako u malých kluků) ale účelně dokáže vyvinout mnohem větší rychlost. Toto dobře znám, býval jsem podobný typ sprintera. Nemyslíte si, že problém tkví spíše v zanedbané obratnosti? Nechci vás provokovat nic takového. Jenom se chci dozvědět, jestli jste v dětství zařazovali popř. i nyní zařazujete v menší či větší míře akrobatické prvky jako jsou kotouly, salta apod. Mám totiž takovou teorii, že pravidelné cvičení akrobatických či gymnastických prvků pomáhá zlepšovat pohyb na prvních pár metrech běhu.

Pokud odpovíte budu rád, pokud ne, chápu vaší vytíženost a nedělejte si s tím žádnou hlavu.
icon odpověděl(a)
Dobrý večer, to je zajímavá otázka, vlastně víc otázek.
K tomu běhu na 400 metrů. Proč jsme to dělali? Je tady víc momentů, které zde hrají roli a malý prostor na vysvětlení. Pokusím se v úplné zkratce. Dříve naši ligoví hokejisté byli atleticky výborně připravení. Jeden z trenérů v Liberci mi např. tvrdil, že někdy absolvoval jako součást suché přípravy i víc než 30 čtyřstovek denně a byl schopen dát všechny pod minutu (jako mladý prvoligový hráč v 80. letech).
Také Boby Holík, z jehož přípravy a informací od Jaroslava Holíka a jeho maminky, paní Holíkové, jsem zpočátku také hodně čerpal, dokázal čtyřstovku pod minutu a běhal tyto střední tratě ve velkém. Rusáci obecně výborně bruslí a hodně běhají, střední, dokonce dlouhé tratě.
Já jsem vyšel z tradiční sprinterské a skokanské atletické školy, kde v rámci prvního přípravného období děláte fartleky a delší tratě, které se postupně převádí a zkracují do intenzity i kvality.
Kdyby bylo letos na suchou přípravu víc času, alespoň nějaké běhání by tam bylo. Ale pokud máte jen měsíc a potom je příprava vždy minimálně na sedm dnů přerušena (Combine testy, Draft, kemp pro nováčky), není už prostor pro tuto obecnou objemovou přípravu.
Potom je tady jedna věc, která je předmětem diskuse. V Americe skutečně nikdo neběhá víc než 20 metrů a jejich bruslení, intenzita pohybu na ledě je obecně na takové úrovni, že to samo představuje důkaz o tom, že k cíli vede více cest. Ta americká s absencí středních a dlouhých tratí vykazuje poslední dobou svoji životaschopnost velice jednoznačně.
Když přišel syn do reprezentační šestnáctky a potom začal pendlovat kategoriemi až po osmnáctku setkali jsme se s oběma protipóly. Trenér Reichel, který převzal ročník 1996, je vyznavačem delších tratí. Kluci běhali jako chrti ráno i odpoledne pět šest kilometrů ve vysokém tempu společně s trenérem. V kategorii 1995 působil Luděk Bukač mladší, který naopak preferoval americký systém, tedy když běhat, tak do dvaceti metrů a vše dělat do rychlosti s vysokou intenzitou. Byly to dva naprosto odlišné způsoby pojetí přípravy reprezentačního týmu, založené na protichůdných principech.
Na tom je vidět, že nemáme ucelenou koncepci a každý trenér si vlastně dělal, co uznal za vhodné a čemu on sám věřil.
K té gymnastice. Určitě je nutné ji zařazovat v přípravce a žákovských kategoriích. Potom později je to diskutabilní, protože je u chlapů i juniorů je velice riziková na zranění. Muselo by se to dělat od mládí, aby z toho hráči nevypadli. V mládí jsme ji dělali, včetně trampolíny, dnes už ne. K dostatečné obratnosti musí sloužit ostatní doplňkové sporty provozované ale jen do určité intenzity.
K té frekvenci běhu, domnívám se, že je to věc částečně daná. Já osobně až moc drobím krok a dokážu se rozbíhat s velkou frekvencí kroků. Syna jsem odmala učil atletickou abecedu a stejný projev, ale nikdy to nepřevzal, rozbíhá se jinak, delšími kroky. Po čase jsem rezignoval a dnes už to nechávám být.
odpověděl(a)
Děkuji za odpověď. Je zajímavé číst, jakými prostředky se snaží naši hokejoví trenéři udržet a zvyšovat výkonnost hráčů v suché přípravě.
Každopádně si vždy rád přečtu cokoliv o Vaší přípravě se synem Pavlem, takže pokud máte chuť a náladu, klidně více takových článků. Držím Vám palce ať mu vyjde sezóna co nejlépe.
, vzkaz realistovi odpovědět
Milý realisto, tvůj příspěvek v podobě kritiky a nedůvěry nad zmiňovaným časem na 100 metrů, pouze ukazuje na tvoji totální neznalost atletiky a sportu všeobecně. Ten čas 11,3 na 100 metrů je určitě vynikající, ale nikoliv jedinečný jak se snažíš přesvědčit nás i sebe.

Čas pod 11,6 u netrénovaného atleta ukazuje na jeho výjimečný sportovní talent a je velký předpoklad, že pokud by se takový jedinec věnoval atletickým disciplínám, může to dotáhnout hodně daleko. Sám jsem jezdil na atletické závody a čas 11,2 jsem zaběhl (jako netrénovaný atlet) v 15 letech.

Pavel Zacha st. chtěl pouze ukázat (alespoň já to tak chápu) jaký skvělý atletický základ jeho syn má. A to že má takové atletické předpoklady není určitě náhoda, ale jde o skvělou a propracovanou všeobecnou přípravu v dětských a mládežnických letech. Takže příště realisto, než něco napíšeš, reálně zvaž svoje praktické znalosti z oblasti sportu.
odpověděl(a)
Jen naokraj jsem trenérem atletiky,takže trochu těch znalosti mám a tvůj čas 11.2 v 15 letech bez běžecké průpravy?Škoda,že ses tomu nevěnoval měli by jsme prvního mistra evropy v juniorech.
odpověděl(a)
No, taky si myslím 2
, - odpovědět
Pane Zacha.Bez sprinterského tréninku s hokejovým stylem běhu i když píšete,že nedrobí,bez treter atd.,by vedl letošní juniorské tabulky v atletice,protože čas by musel být pod 11,čemuž nevěřím.A i mezi muži specialisty na sprint by byl do 5,což je směšné.Pokud by to byla pravda,syn se začal specializovat na stovku,tak by to musel běhat za 10.3,čemuž nemůžete věřit ani Vy. 1
icon odpověděl(a)
No, určitě jsem neměl v plánu se přít o to, zda to může být pravda a nebo ne. To bych tady nemusel psát nic. Mezi časem 11.31 a 10.30 je ještě výkonnostní propast jednoho patra. 1
Na druhou stranu, pokud by před léty zvítězila atletika a v ní krátké tratě, tak si nemyslím, že by čas 10.30 musel zůstat nějakou nesmyslnou sci-fi. Opět by to bylo jen o systému a tréninku - ale hlavně okouzlení atletikou, což se nestalo.
odpověděl(a)
Jen naokraj.Můj názor jednoduše dokázal dnešní mítink zlaté tretry,kde náš nejlepší sprintér běžel čas 10.75.Jak píšte 10.3 je jinde,ovšem Pavel běžel v teniskách,bez sprinterské průpravy.Vůbec mi mejde o to se s váma přít,ale trochu reality.
, Informace odpovědět
Je možné uvést příklad mikrocyklu jak Pavel teď trénuje? Byl bych rád i třeba za nějaké video. Trénuje převážně na ty disciplíny které ho tam čekají? Je možné potom napsat detailní článek přímo o nhl combine a přiblížit z něj detaily?

Děkuji a držím palce
, Co jsem z toho mála odpovědět
Viděl, pokud chce hrát stůj co stůj NHL, musí mít aspoň trochu štěstí. Pokud ho bude mít aspoň z 10%, má cestu už teď otevřenou. Ta dominance na U18 byla hodně naznačující. Už to tady dávno psal Happerbola, je to typ Voráčka, jen ještě ve svém věku lepší. Osobně o NHL nepochybuji, záleží na štěstí, odhodlanosti.
Taky věřím, že bude mít v budoucnu stejný přístup k reprezentaci. Rád bych se zase dočkal podobných okamžiků, které prožívám teď. Byť nesouhlasím s některými kroky v nominaci p. Růžičky. Ale zatím mu to vychází.
Ať se daří 10
, Ona je zlomová? odpovědět
Vůbec netuším proč? 3 , Tak ať se daří :-).
icon odpověděl(a)
Do těch 18 let to bylo možno považovat za dětskou hru, za přípravu, výchovu a vývoj. Za měsíc je tady Draft do NHL a po něm snad kempy v některé z hokejových organizací nejlepší ligy na světě. S možností do této ligy nahlédnout, pokusit se o to. Už tomu nebrání věková nedostatečnost. A jestli se to podaří, případně kdy, to rozhoduje o kariérách hráčů. Proto zlomová, protože teď se ukáže, zdali 18 let předchozí práce bylo k něčemu. Tak se na to dívám, stejně tak můj syn a lidi kolem nás. 1
odpověděl(a)
Souhlas, já to pochopil. Ale do NHL se dá nahlédnout i déle. Samozřejmě je lepší se tam usadit už v 18cti. V každém případě pokud se to povede, tak je to hodně silný příběh.
icon odpověděl(a)
Díváme se na to tak, že věříme a děláme všechno pro to, aby se to podařilo. Po mnoha hovorech s týmy NHL během uplynulé sezóny i posledních dnů je patrné, že jsou kluby, které by takového hráče chtěly umístit do týmu už v další sezóně. Ale jsou také týmy, které tolik nespěchají. Proto se nic naplánovat nedá,čeká nás teprve Draft NHL, který vše určí. Chce to i hodně štěstí a hlavně být připravený, pokud by se šance naskytla.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

kometa-hodonin.jpg

Reklama