Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů

ÚPRAVA TABULKOVÉHO ODSTUPNÉHO V ČESKÉM HOKEJI

PRAVIDLA UPLATŇOVANÁ V ČESKÉM HOKEJI JSOU PŘÍMÝM PORUŠENÍM DOKUMENTU OSN O PRÁVECH DÍTĚTE

 

 

Postoj k této neuvěřitelné anomálii v dějinách českého sportu musí být jednoznačný. Tabulky v současné právní úpravě a z hlediska dlouhodobě probíhající praxe v českém hokejI nejsou akceptovatelné z hlediska lidských práv a práv dítěte.

V dokumentu OSN, Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva, Sekretáře Výboru pro práva dětí Paolo Davida, se v oblasti upravující práva dětí ve sportu uvádí, že:

Práva dětí ve sportu jsou upravena Konvencí práv dítěte přijatou OSN v roce 1989, kterou záhy ratifikovalo 191 států. Konvence se poměrně vyčerpávajícím způsobem zabývá úpravou práv dětí v oblasti sportu.

Z jednotlivých ustanovení vyplývá, že český tabulkový systém je z hlediska dodržování základních lidských práv dítěte systémem protiprávním a neakceptovatelným.

Nelze jej upravovat ani vylepšovat, je nutné jej okamžitě zrušit a osvobodit český sport od tohoto nezákonného a neetického nástroje vykořisťování a nátlaku na české děti a na mladé české rodiny.

Dítě má podle Konvence právo nebýt diskriminováno (čl. 2), nejlepší zájmy dítěte mají být upřednostňovány nad všechny ostatní zájmy (čl. 3, což v českém hokeji není dodrženo, protože zde jsou nad práva dětí nadřazeny práva a zájmy sportovních organizací), mínění dítěte musí být bráno v potaz při všech rozhodnutích, která se ho týkají (čl. 13).

V komentáři na str. 7-8 Konvence OSN , se uvádí, že:

"...pokud je s dětmi v oblasti sportu obchodováno, stávají se komoditami mezi jednotlivými obchodníky bez ohledu na jejich lidský rozvoj. Neberou-li kluby ohled na vývojové potřeby dítěte, lze toto kupování označit za formu ekonomického vykořisťování, jak je definováno v článku 32. Konvence. Jsou-li děti obchodovány jako komodity v atmosféře nátlaku a vykořisťování  (což se v rámci českého mládežnického hokeje mnohonásobně událo - a v některých klubech se tak dělo pravidelně a systematicky), lze v takových případech nahlížet na děti jako na oběti formy handlování a prodeje podle čl. 35. Konvence, a stávají se vlastně oběťmi současné formy otroctví.

Zatímco například Francie přísně dodržuje práva dítěte a nesmí s nimi do osmnácti let být obchodováno ze strany klubů, federací, agentur ani reklamních partněrů, dítě nesmí být vedeno pod žádnou smlouvou a poplatky za sportovní přestupy jsou pouze symbolické, hradící náklady na administrativu těchto postupů s registrací, Česká republika trpí tyto moderní forma dětského otroctví a ponechává děti naprosto bez ochrany vychytralcům a spekulantům s dětským masem.

 

Právo dětí na svobodu sdružování (Konvence OSN...)

Příklad porávního výkladu:

Když chce talentovaný sportovec přestoupit do jiného klubu, a původní klub požaduje při uvolnění zaplatit za to, že věnoval své úsilí "výchově šampiona", potom v tomto typu obchodování nejsou práva a zájmy mladého sportovce respektovány. Zvláště v případech, kdy požadovaná částka byla pro nový klub příliš vysoká (což je opět běžná praxe v českém mládežnickém i dospělém hokeji, pozn. autora).

V takovém případě je porušeno pravidlo čl. 15 Konvence o Právu dítěte na sdružování (uvádí Konvence OSN).

V basketbalu a fotbalu v Belgii a v Luxemburgu bylo soudům předloženo k řešení několik případů, a soudci opakovaně uznali právo mladého sportovce svobodně si vybrat svůj sportovní klub. Jeden z belgických soudců v ospravedlnění rozsudku dokonce vyslovil názor, že: "...děti nelze považovat za zpeněžitelnou komoditu a otroctví bylo v Belgii zakázáno už před staletími..."

Nicméně, v českém sportu mají tyto otrokářské praktiky stále navrch a manažeři našich klubů se je nestydí obhajovat ještě i v dnešní době. Přitom, špičky ČSLH mají právnické vzdělání, hokejové kluby využívají služeb právníků, takže se tak v žádném případě neděje z neznalosti, omylem či nedostatku informací nebo všeobecného přehledu, ale záměrně, protože je to výhodné pro vládnoucí mocenskou skupinu v českém hokeji (ale diskriminující a protiprávní vůči většině sportovců v této zemi).

A děje se tak na úkor nejzákladnějších práv a svobod českých dětí!

Znění konvence mám k dispozici v českém překladu a v plném znění. Domnívám se, že při provedení konfrontace s Konvencí OSN, jejíž principy jsou z hlediska práva dítěte uznávána v drtivé většině civilizovaných zemí světa už více než 26 let, je argumentace obhajující tabulkový systém v mládežnickém hokeji naprosto neudržitelná a neobhajitelná.

 

TABULKY NELZE RESTAUROVAT !

TABULKY LZE POUZE ZRUŠIT !

 

autor článku

JUDr. Pavel Zacha

 

https://sport.aktualne.cz/hokej/svaz-chce-snizit-tabulky-uplne-zruseni-by-hokejem-neotraslo/r~38944fea2eb011e6a4100025900fea04/

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, Otroctví odpovědět
Pořád se o tom píše a žádná změna. Což vypovídá o kvalitě české společnosti.

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Aqueko2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

DSC_0023.jpg

Reklama