Kamevéda

Menu

Odkazy

Uživatel

Počítadlo

Reklama

Kategorie: Domů, Články a komentáře

VÝZVA - ROZJEZD JARNÍ HOKEJOVÉ SEZÓNY

Vezměme tuto výzvu jako zkoušku kreativity a obětavosti části rodičů, hráčů a trenérů „postižených“ v tom nejlepším smyslu slova svou profesí, jako test, zda jsme schopni pouze nečinně kritizovat existující situaci a nebo také přispět svojí činností ke zkvalitnění přípravy naší hokejové mládeže. Existující situace, kdy týmy odehrají v žákovské lize žalostných 33 utkání za celou sezónu, někdy velice jednostranných, tomuto řešení jenom nahrává.

  Ve světle upadající úrovně českého hokeje obecně a mládežnického hokeje zvlášť je dobré si uvědomit, že spása nespadne sama z nebe. V tomto případě neplatí, že každý z nás je bezmocný a nezmůže nic s tím, co se kolem nás děje. Naopak, existuje příležitost, kdy každý trenér, vedoucí týmu nebo rodič hráče může přispět svým dílem ke kvalitě přípravy naší hokejové mládeže. Tou příležitostí pro rodiče a trenéry je příprava rozjezdu jarní žákovské hokejové ligy. Zda ji skutečně budeme mít a na jaké úrovni je věcí a vysvědčením nás všech. 

   

ÚKOL DNE :

  Úkolem dalších několika týdnů a měsíců bude zjištění, zda by byl zájem o takový způsob prodloužení sezóny z jednotlivých krajů republiky. Mohly by se prodiskutovat jednotlivé body, jak by tento model mohl fungovat a nejrozumnější návrhy, které by získaly největší podporu, by bylo možné zrealizovat. Předpokládá to zájem a zapojení již existujících regionálních týmů a vznik dalších týmů vytvořených z hráčů určitého věku hrajících na určitém území.

ORGANIZACE:

  Dá se předpokládat, že do těchto aktivit by ČSLH neměl zájem vstupovat. Snad by nebylo na škodu se o jednání v této věci se svazem pokusit, ale současně pracovat dál s předpokladem, že vše bude záviset pouze na aktivních skupinách rodičů a trenérů. V každém případě bude ale nutné nějaké jednání s ČSLH vyvolat, aby bylo jasně řečeno, že se nejedná o aktivity nahrazující ČSLH , ale pouze o soukromé aktivity trenérů a rodičů směřující ke zkvalitnění úrovně zapojených hráčů – tedy naplnění cíle plně v souladu se stanovami ČSLH. 
  Kompetentní osoba z ČSLH Petr Míšek mi k tomu dnes řekl, že svaz nemůže tyto aktivity zakázat, pokud se při nich nebude používat logo ČSLH a ani jinak se akce nebude odkazovat na svaz. Současně by se název soutěže nebo turnajů neměl přibližovat názvům, jako je Mistrovství České republiky, neměla by se používat hymna a další státní symboly. Za dodržení těchto podmínek by svaz neměl mít proti nějaké formě jarní ligy námitky. Ještě jsem v této záležitosti požádal o stanovisko šéfa komise mládeže při ČSLH pana Vackeho.

  Základní představa je taková, aby v jednotlivých krajích nebo v silných mládežnických klubech vznikly týmy sestavené po ročnících. Mým konkrétním cílem je sestavení soutěže pro ročník , 1996, případně 1995. Ale nic nebrání tomu, aby fungovala nadstavbová soutěž v každém ročníku zvlášť.
  Reálný by byl návrh uzávěrky přihlášených týmů k datu 30. března 2009. Po tomto datu by došlo k rozlosování soutěže. V této době už také bude uzavřena diskuse o modelu a komplexních pravidlech nové soutěže.

NÁZEV NADSTAVBOVÉ SOUTĚŽE :


  By se měl odvíjet od způsobu utvoření jednotlivých týmů. Zda se bude jednat o týmy sestavené v rámci území jednotlivých krajů, případně silných hokejových líhní schopných sestavit dostatečně kvalitní a konkurenceschopná družstva hráčů. Z prozatímních návrhů na název nové soutěže vybírám následující, ale věřím, že se objeví ještě další návrhy:

EXTRALIGA VÝBĚRŮ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
JARNÍ POHÁR
JARNÍ LIGA
ČESKÁ NADSTAVBOVÁ LIGA ROČNÍKU 1996
CZECH SPRING ICE HOCKEY JUNIOR CUP
MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY
ČESKÝ POHÁR


  Mohlo by se podařit získat pro tento projekt i některou významnou hokejovou celebritu, která by celou nadstavbovou část spojila se svým jménem a na závěr předala ceny nejlepším týmům. Potom by soutěž mohla nést jméno této hokejové legendy.


TÝMY :

  Musíme vzít v úvahu, že soutěž by se měla hrát na jaře, po dlouhé sezóně, a že velká část hráčů a rodičů nebude mít chuť, čas a peníze pokračovat další týdny v hraní hokeje. Jarní liga uřčitě nebude postavená na zapojení většiny hráčů, ale jenom  těch, kteří to s hokejem myslí vážně, mají ho rádi a chtějí tuto hru hrát co nejvíce , jak to jen jde, aby se i v tomto období mohli zdokonalovat . Aby jarní liga měla smysl, měly by se vytvořit týmy kvalitnější než je většina těch, které startují v ligové oficiální soutěži. Proto by bylo nejvhodnější sestavovat družstva na urovni krajských výběrů. Nikde prozatím není stanoveno, že tento tým musí být jeden v kraji. Je pravděpodobné, že někde nevznikne žádný tým, protože nikdo nebude ochoten se v organizaci týmu angažovat. Jinde může vzniknout více týmů. Určitě v rámci Prahy existuje hráčská kvalita na sestavení 2-3 kvalitních týmů. Stejně tak v Brně je dostatek hráčů na dva kvalitní hokejové týmy.

   Základem jarní ligy by mohly být regionální výběrové týmy. V první řadě již existující neoficiální výběr kraje Vysočina HIGHLANDS, z jehož strany mám předběžný souhlas se zapojením do tohoto projektu. Oslovil jsem rovněž Hockey Agency East Bohemia, která sestavuje tým z východních Čech, o zapojení do tohoto projektu. K projektu jarní ligy už z této strany přišla pozitivní odezva (www.eastbohemia.estranky.cz). Rovněž trenér 6. a 7. tř. Plzně Petr Jonák reagoval jednoznačně kladně a s týmem sestaveným v Plzeňském kraji se určitě do jarní ligy zapojí. Kladná odezva přišla i od vedoucího 7. tř. Letců letňany pana Rudolfa Lehkého. Letci trénují na ledě až do konce června a zpestření v podobě jarní ligy, pokud by se jednalo o kategorii nebo kategorie v rozmezí 1995-1997, by jednoznačně uvítali. Zanedlouho bude známo také stanovisko 7. třídy Sparty Praha
Iniciativa vznikla v prostředí Komety Group , která je také schopna postavit tým nebo týmy. Pouze není ještě dořešeno, zda by tento tým startoval jako Kometa Group nebo jako Brno Select či výběr jižní Moravy.  Už ale i turnajové setkání vyjmenovaných týmů by slibovalo jistě výborný hokej.

  Také bude nutné zaujmout stanovisko, zda by se do projektu mohly začlenit zahraniční výběry, pokud o to projeví zájem.

KRITERIA PŘIJETÍ TÝMU DO SOUTĚŽE:

   Tým nastupující do soutěžního utkání jarní ligy nastoupí v minimálním počtu třinácti hráčů v poli a brankářem. Realizační tým sestáva z trenéra s platnou trenérskou licencí, vedoucího týmu, který vyplňuje zápis o utkání a má k dispozici soupisku týmu. Dále má k dispozici registrační průkazy. V případě neschopnosti získat tyto průkazy od mateřských klubů postačí jiné prokázání totožnosti hráčů. . Vedoucí týmu ručí za písemný souhlas rodičů o startu hráčů v soutěži na vlastní nebezpečí. Pojištění hráčů je záležitostí rodičů nebo realizačního týmu startujícího družstva - tento status musí být s rodiči hráčů projednán před vstupem týmu do  soutěže doložitelným způsobem.

     Vedoucí týmu určeného jako domácí tým odešle výsledky jednotlivých zápasů na adresu zpracovatele těchto výsledků. Zápisy o utkání odešle poštovní nebo raději elektronickou cestou na adresu realizačního týmu Jarní ligy. Adresa bude oznámena vedoucím týmů s dostatečným časovým předstihem.

    Každý tým přihlášený do Jarní ligy musí disponovat dvěma sadami dresů a jednotnými "štulpnami", dále dostatečným množstvím puků a lékárničkou uloženou na střídačce během utkání a rozbruslení. Hráči nastupující k utkání budou mít k dispozici kartičky zdravotní pojišťovny.

PŘIHLÁŠKA týmu :

    Přihláška do soutěže bude obsahovat jméno a kontaktní údaje (telefon a e-mailovou adresu) na trenéra týmu a vedoucího týmu. Dále soupisku přihlášeného družstva a uvedení názvu týmu, pod kterým bude v jarní lize startovat.

PŘIHLÁŠKA HRÁČE :

    Hráči, kteří mají zájem zahrát si jarní ligu, mohou kontaktovat trenéry nebo vedoucí týmů, které už jsem jmenoval jako vážné zájemce o jarní ligu. V místech, kde zatím nic takového není, musí vzniknout skupina lidí nebo jeden trenér či rodič, kteří si sestavení a přihlášený týmu vezmou na starosti. Pokud by měl někdo z jakéhokoliv regionu zájem se takto angažovat, prosím o sdělení kontaktu na tento web, abych na něm mohl prezentovat další kontaktní osobu. Tato osoba ale může sestavit tým sama, nicméně prezentace takové aktivity by byla užitečná pro rodiče a hráče z okolí.

    Hráči z Brna a okolí ročníků narození 1996 a 1997, kteří mají výkonnost a zájem startovat v jarní lize v kategorii 1996, se mohou přihlásit na E-mailové adrese: zacha@unet.cz. Na stejné adrese se mohou přihlásit zájemci o Jarní ligu, kteří mají ročník narození 1995 a 1994, Tito se mohou hlásit do věkové kategorie Jarní ligy 1994 Přihláška by měla obsahovat datum narození, klub, post na kterém hráč hraje, adresu a kontaktní údaje, tj. telefon a E-mailovou adresu. Soupiska těchto hráčů, jak se bude postupně tvořit, je prezentována ve zvláštní sekci na tomto webu. Při dostatečném zájmu bude k jednotlivým kategoriím vytvořen v určitém momentě realizační tým, který už bude řešit sestavení družstva, tréninkový proces a ostatní záležitosti vlastními silami.

VÝHODY JARNÍ LIGY:


1. Odehrání většího počtu kvalitních utkání nad rámec oficiální ml. ligy.
2. Přiblížení světovému trendu prodloužených sezón na ledě až k projektům nonstop celoročního tréninku na ledě u mladých talentovaných hokejistů.
3. Seskupení hráčů v týmech ochotných trénovat a hrát nad rámec programu v oddílech s cílem permanentního zlepšování herní úrovně.
4. Zahájení sledování a výběru talentovaných hráčů trenéry vybírajícími hráče na turnaje (možnost zahájení výběru hráčů ročníku 1997 na turnaj v Kanadě v příštím roce)
5. Možnost odehrání kvalitních utkání s atraktivními „neokoukanými“ soupeři.
6. Obohacení jarní „suché“ přípravy o tréninky a turnaje na ledě.

7. Možnost pro rodiče a trenéry pozitivním způsobem ovlivnit kvalitu a průběh pokusu o novou formu kokejové mládežnické soutěže.

 NEVÝHODY JARNÍ LIGY:

  V klubech probíhá v té době suchá příprava, která by někdy mohla kolidovat s jarní ligou. Logicky předpokládejme, že zúčastněné týmy v jarní lize musí mít minimálně jeden společný trénink na ledě týdně, aby soutěž měla úroveň a smysl. Při dobré vůli z obou stran by to mělo být zvládnutelné.

HRACÍ SYSTÉM :

  Návrh hracího systému musí vycházet :


z počtu přihlášených a přijatých týmu k datu 30.3.2008 
z územního rozvrstvení těchto týmů
z počtu a rozmístění ledových ploch, na kterých bude možné jarní ligu hrát

  Prozatím se jeví nejpravděpodobnější turnajový způsob herního systému jarní ligy, pro který existují tyto možnosti .

1. Turnaj tří týmů odehraný v jednom víkendovém dnu. Každý tým by v tom případě odehrál dvě utkání 3x15 minut.
2. Turnaj tří týmů odehraný ve dvou víkendových dnech. Každý tým by odehrál v jednom dnu utkání 3x20 minut čistého času.
3. Turnaj čtyř týmů odehraný v jednom dnu. Tato nejúspornější varianta by si vynutila systém tří utkání v jednom dnu. Každé utkání v délce 2x20 minut čistého, případně hrubého času.

  V závislosti na celkovém počtu týmů v jarní lize by se mohla soutěž odehrát na dvě kola. Při vyšším počtu účastníků by bylo vhodné ligu rozdělit po prvním kole na první polovinu, která by hrála o titul, a druhou polovinu, ve které by týmy sehrály vyrovnanější zápasy opět o nějaké ocenění.

  Zúčastněná družstva by startovala na vlastní náklady s nutností uhradit ledy, rozhodčí a časomíru, cestovní výlohy a případně ubytování. Pokud by startoval na zimním stadionu domácí tým, měl by nést více nákladů na provoz turnaje, aby byly zohledněny cestovní náklady ostatních dojíždějících účastníků.

ODMĚNY PRO HRÁČE A TÝMY :

  Budou zřejmě úzce souviset s tím, zda si dostatečný počet lidí dá práci s oslovením sponzorů, kteří by se podělili o část nákladů na jarní ligu. Odměny pro hráče a týmy by bylo možné uhradit právě z těchto prostředků. Počet a druh odměn je na těchto prostředcích závislý. V každém případě by týmy měly hrát o pohár a medaile. Bylo by dobré ocenit i nejlepší brankáře, obránce a útočníky. V tomto ohledu může být cenou pro vítězný tým zájezd na turnaj do Kanady nebo také na druhé straně skromný pohár s diplomem při nedostatku prostředků na ceny pro hráče a zúčastněná družstva. Vše závisí na tom, jací lidé a jakým způsobem se chopí této záležitosti. Na tom , konečně, závisí i to, zda se jarní ligu skutečně podaří nějakým způsobem odehrát, zda to bude akce ojedinělá, nebo se bude jednat o založení víceleté tradice, na kterou se hráči i rodiče budou těšit. 
  Přátelé mládežnického hokeje ! Tohle záleží jenom na nás !

REALIZAČNÍ TÝM SOUTĚŽE: 
 
  By měl vzniknout už před spuštěním soutěže z několika rodičů a trenérů různých týmů , kteří by na základně návrhů a názorů prezentovaných k tomuto projektu během zimy dopracovali detaily jarní ligy a řešili problémy vzniklé v jejím průběhu.


CÍLEM JARNÍ LIGY

  by mělo být v první řadě vylepšení celkového systému přípravy hokejové mládeže, odehrání kvalitních zápasů, absolvování kvalitní přípravy na tyto zápasy, navazování kontaktů mezi hráči a trenéry z různých regionů, porovnání úrovně jednotlivých regionů,výměna informací a odehrání utkání ve sportovním duchu fair play. 

  Dávám tímto tento návrh k široké diskusi a věřím, že přinese dostatek podnětných návrhů a řešení. Také věřím, že vznikne dostatek dobrých týmů po celé republice, protože bez hráčů a týmů se hrát nedá.Úvodní materiál pro rozjezd Jarní ligy zpracoval Pavel Zacha.  

   

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, - odpovědět
Omlouvám se ale přijde mi to jako by se někdo cítil v roli chtěl pořád něco dokazovat. nechte práci na trenérv klubu. rodiče jsou největší škůdci v ledním hokeji!
odpověděl(a)
Nezlobte se,ale Váš názor mě trochu nadzvedl,pokud necháte trenink a přípravu na trenerech v klubech,z Vašich dětí NIC nebude.Trenink a činnost v klubech je asi tak 50% toho co kluci v téhle věkové kategorii musí dělat pro to,aby měli šanci hrát hokej na nějaké úrovni.To,že jsou rodiče největší škůdci našeho hokeje,nebudu ani komentovat.Jen připomenu jména,,škodících fotrů,,Holík,Jágr,Straka,Musil atd.jak hodně škodili aby z jejich kluků něco bylo.Já sám když čtu o této aktivitě ,tak jen smekám a držím palce všem rodičům co se do toho pustili.Nebuďte ovce,jiné děti nemáte a nenechte se odradit,je to o práci,jako všechno,a to se některým lenochům v klubech nebude líbit.A to si pište,že já vím o čem mluví,jako nikdo v téhle republice!!!
, - odpovědět
DD určitě je to dobrý nápad, jen si myslím by bylo rozumné hned od začátku jasně stanovit kategorie, aby vznikly výběry jasně ohraničené směrem nahoru, směrem dolů dle uvážení trenéra /rodičů/ tedy návrh ohraničení vlastně kopírující MŽ a SŽ s ohraničením těch starších aby nevznikali dohady ty jich mají tolik ty tolik etc..:

1. 1994 + 1995 + max 3 93
2. 1996 + 1997 + max 3 95

Jinak uvažujeme utvořit výběr JČ hráčů hrajících ŽL MŽ, tedy kategorie 2 - 1996
k problematice JČ regionu jen dodávám, že bohužel neni v tomto období nikde led a tak by tým JČ musel dojíždět někam ? /Letňany, Technika, Třemošná/
odpověděl(a)
Bylo by vynikající vytvořil tým pro Jarní ligu také v JČ regionu. Co se týká kategorií, berme to jako životaschopný návrh. Jedna varianta - pouze ročníky 1996-1997, druhý návrh - jsou možní ještě 3 hráči 1995. Ve starší kategorii to samé. Navrhuji, abychom rozhodli podle názorů, které převáží, k datu 1.1.2009. S těmi ledy to je komplikace, kterou bude nutné v dalších měsících vyřešit. Ještě bych Vás rád poprosil o kontakt na Vás nebo někoho z JČ, s kým by bylo možné dál komunikovat o záležitostech kolem týmu a organizaci Jarní ligy. Děkuji za dobrou zprávu. 9
, - odpovědět
Kdo bude platit ledy , autobusy ? Rodice ?
Mate pripravenou financni stranku projektu ?
odpověděl(a)
Náklady na jeden zápas 3x20 minut (ledy,kabiny, rozhodčí a časomíra)se pohybují kolem částky 2500,- až 3000,- Kč na jeden tým. Tyto náklady bude nutno rozpočítat na počet hráčů v týmu. Rovnice je jasná: čím méně hráčů, tím vyšší ice time a vyšší náklady. To samé platí obráceně. V této chvíli nevím o žádných penězích, ze kterých by mohlo být cokoliv účastníkům plošně zaplaceno. Jsem pouze ochoten za svého syna tyto náklady zaplatit a předpokládám sestavení týmů z hráčů rodičů, kteří se zachovají stejně. Pokud vzniknou některé týmy pod kluby a ty ponesou část nákladů, budou mít výhodu. Pokud si někdo pro tuto akci sežene sponzory, bude mít výhodu. Ale přátele, jsme v České republice a ne v CSKA Moskva. Může se samozřejmě vyskytnout i sponzor nebo skupina sponzorů ochotných zaštítit Jarní ligu finančně, ale určitě na to nemůžeme spoléhat. Jsme teprve na začátku. Teprve začínáme diskutovat o tom, zda je něco podobného možné zorganizovat a případně jakým nejlepším způsobem to udělat. V této situaci je ještě nemožné oslovovat kohokoliv s prosbou o finanční pomoc na celý projekt, když ještě v tomto projektu není nic definitivní.
, - odpovědět
V Brně by byl jen tým hráčů,kteří hrají v Kometě Group.Kdyby měl někdo zájem hrát tuhle soutěž z jiného klubu v Brně,tak to nebude možné?
odpověděl(a)
V této fázi prozatím jenom diskutujeme a podle zájmu se potom bude možném rozhodnout. V současné době nikdo neví, jaký bude zájem hráčů z brněnských klubů a okolí. Zda dáme dohromady jeden tým nebo třeba i dva v jedné kategorii. Například Letňany jsou ochotni hrát i tři ročníky v jednom 1995-1997. Tyto otázky musíme vyřešit do března.Určitě to není aktivita, která je uzavřená pouze na Kometu GR. Také věkové kategorie nejsou definitivně rozdělené. Osobně se kloním k rozdělení na ročníky 1996/1997. A dále by mohla být sestavena kategorie 1995/1994. Ale je možné, že bude zájem takový, že bude nutné sestavit týmy po ročnících.
Děkuji za Váš dotaz. Při jeho čtení jsem zjistil, že je nutné umožnit způsob nahlašování zájemců, hráčů z Brna a okolí, a začít tvořit soupisku zájemců . Přidám jeden odstavec do článku k tomuto tématu

KAMEVÉDAFacebook Kamevéda

Používáte socilní síť Facebook? Pokud ano sledujte stránku Kamevéda! fb

Sponzoři

Prolog2.jpg

DrillBook

Informace o DrillBook, jak objednat a slevový kod najdete v článku (stačí kliknout na obrázek)
drillbook

Náhodný obrázek

drevorubec.jpg

Reklama