Zdroj: http://www.zacha-hokej.cz/domu/pavel-zacha-se-pripravuje-na-zlomovou-sezonu-v-cesku-do-konce-kvetna  •  Vydáno: 24.5.2015 15:57  •  Autor: Zacha Pavel st.

Jarní příprava na sezónu 2015/2016 - Pavel Zacha

* OBECNĚ O SUCHÉ PŘÍPRAVĚ V ČESKU - SUCHÁ PŘÍPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ - PERLIČKA Z TRÉNINKU

 

 

 

* Obecně o suché přípravě v Česku

* Pavel Zacha - pojetí suché přípravy před sezónou 2015/2016

* Perlička z tréninku

 

Byl tady dotaz na model předsezónní přípravy a možnost jeho zveřejnění. Mimo toho dostávám časté dotazy mimo toto fórum ze strany rodičů hráčů i trenérů k formě přípravy Pavla Zachy, přesných rozpisů, na co klademe hlavní důraz a pod.

Prozatím kompletní strukturu přípravy nebudu uvádět. Má to celou řadu důvodů. Určitě je možné se o tom pobavit na k tomuto tématu zaměřené přednášce, kterou mám v plánu v dalších měsících, případně bych tomu věnoval kapitolu v další knížce.

Dnes bych se chtěl zmínit o přípravě mladých hokejistů obecně mimo led.

Za úplně zásadní považuji rozhodnutí, zda hráč zvolí individuální nebo týmovou přípravu na sezónu. U nás často není na výběr, protože v Česku a v Evropě obecně má tradici týmová suchá příprava. Od přípravek po extraligu dospělých.

Posun v posledních letech je ten, že některé kluby angažují pro tento krátkodobý úkol specialisty na kondiční přípravu, kteří v tom lepším případě zůstávají u týmu po celou sezónu a sestavují plán tréninku týmu mimo led. Tento trend způsobil určitý kvalitativní posun v kondici hráčů, koncepci a kvalitě této činnosti.

Naopak v zámoří preferují individuální přípravu. Do Česka a Evropy obecně ji přinášejí elitní hráči ze zámoří. Ti také ve větších městech před určitou dobou provokovali poptávku po kvalitních kondičních trenérech, které měli zájem angažovat na dobu svého pobytu doma a jsou schopni je dobře zaplatit. Tyto trenéry potom často využívají jaksi mimo hlavní záběr po většinu roku také domácí dospělí i mladí hokejisté.

Vše v Česku naráží na problém, že hokejoví trenéři spatřuji v nezávislých kondičních trenérech nebezpečí pro svoji práci. Mají obavu, aby se majitelé klubů nerozhodli angažovat hokejové trenéry pouze po část roku a v době suché přípravy jim dát neplacené volno pro nepotřebnost. Proto se často snaží hráče, kteří je angažují, ve svých týmech likvidovat a vysílat tím ostatním dobře čitelný signál, že tudy cesta nevede.

Pokud si ale hráč osvojí individuální kondiční přípravu, už se jen nerad vrací k týmovému pojetí. Ještě může nastat vhodná kombinace obou způsobů, hlavně u mladých hráčů. Lze absolvovat přípravu s týmem (výhoda v udržování sociálních kontaktů v týmu a také fakt, že nezralí hráči se společně přinutí dělat víc než kdyby byli osamocení, což je ale individuální a platí to i obráceně, že někdy lenoši strhávají ostatní hráče k šizení tréninku)

a jako nadstavbu si přidávat individuálně. Případně si po dohodě s trenérem v klubu vybrat z týmových tréninků jen některé a zbytek provádět ve své vlastní režii (pokud je s ohledem na vyspělost trenéra taková dohoda možná).

Ale i v tomto případě představuje týmová příprava určitý zásah, narušuje celkovou koncepci, některé prvky z ní jsou často nesmyslné, nekoncepční nebo dokonce pro hráče škodlivé. Individuální příprava má hlavní výhodu v tom, že ji lze naprosto ideálně ušít na míru, přednosti, nedostatky a i zdravotní problémy hráče, na jeho ambice a důležité momenty v nadcházejícím období. A hlavně, lze reagovat na jeho aktuální stav a vše mu přizpůsobovat.

Proto je nutné si udělat rámcovou osnovu a rozvrstvení tréninku, dopředu si stanovit strategii a prostředky, které může hráč v určitém období a místě využít pro svůj rozvoj. Ale konkrétní náplň každého tréninku už je vždy nutné přizpůsobit aktuálnímu pocitu, mikrotraumatům, která má každý vrcholový sportovec prakticky neustále, počasí, dopadu předchozích fází tréninku i momentálnímu mentálnímu a psychickému stavu. Tohle lze velice citlivě učit mladého hráče od dětství. Za ideální stav považuji, když je sportovec natolik vzdělaný a informovaný o svých tréninkových možnostech a potřebách, že je schopen si tento trénink řídit sám podle znalostí, momentálního odhodlání a svých pocitů.

Je nutné neustále své tělo hlídat a vyhodnocovat pocity, tzn. přidávat nebo ubírat plynu.

Osobně jsem si takovou formu vlastní přípravy před léty vyzkoušel na sobě a momentálně se snažím ji aplikovat na syna, učit ho vše podstatné si vyhodnocovat a řídit sám.

 

Pavel Zacha - příprava jaro 2015

 

Ve hře byla celá řada možností. Absolvovat celou přípravu v Americe, absolvovat celou přípravu v Evropě, případně rozdělit na dvě části - tu první situovat do Česka a tu další do zámoří. A i v Česku bylo ve hře několik míst - Velké Meziříčí, Liberec, Praha...

Nakonec jsme se přiklonili k modelu suché přípravy po celý květen ve Velkém Meziříčí s dojížděním 3 x v týdnu na led do Prahy. Po odletu na Combine testy NHL do Buffala už vše přesunout do USA do Los Angeles, kde bude příprava vedena pod vedením specialistů na kondiční trénink na suchu a trénink individuální techniky i fyzické připravenosti na ledě (tento model byl již vyzkoušen před dvěma lety na stejném místě).

Do této přípravy budou potom zasahovat přípravné kempy v NHL, případně v CHL, jejichž termíny a náplň prozatím neznáme. Bude ale pohodlnější provádět všechny přesuny na Combine Tests NHL, Draft NHL a kempy NHL v rámci amerického kontinentu než absolvovat tolik přesunů z Evropy do Ameriky, potýkat se s časovými posuny a dalšími změnami.

Letos jsme po vzájemné debatě přistoupili k určité korekci přípravy z předchozích let. Vrátili jsme se k některým prvkům, které tvořili náplň tohoto období v mládí hráče. Snažil jsem se ustoupit v oblasti obecné kondice a vrátit se více k anticipaci, koordinaci, reakci a tvorbě komplexního "sportovního software." Celý systém tvoří zhruba dvanáct hlavních prvků, které se různě prolínají.

Obecně bych to nazval ústupem od tvorby hrubé síly i absolutní rychlosti a návratu k technice, šikovnosti, timingu a dovednostem. Jednalo se o určitou korekci, kterou jsem měl v hlavě po celou sezónu, když jsem hráče pozoroval při hře, přemýšlel a srovnával, co bylo dříve a jak fungoval v sezóně.

Přestože cílem je spolupůsobit při snaze sportovce naučit se sám tvořit trénink a sám trénovat, což se hodí hlavně v zámoří, je velice výhodné, pokud může mít s  sebou vždy nějaký doprovod, trenéra a tréninkového partnera. Je třeba připomínat jednotlivé prvky, hlídat časování, sportovní stravu a její správnou aplikaci, asistovat v posilovně, dělat partnera při míčových hrách, komunikovat, pomáhat, měřit časy, hecovat, dělat vtípky, motivovat, připravovat sportoviště, nosit věci, uklízet výstroj, činky...prostě být k ruce, aby vše běželo snáz a sportovec se mohl plně koncentrovat na svůj výkon s maximálním využitím potřebné asistence.

Pokud se týká zaměření k testům NHL, tak úplně stranou necháváme bench press, protože tato disciplína není pro hokejistu zásadní nebo nějak významně přínosná. Ostatní disciplíny děláme pouze okrajově a věnujeme jim asi 5% času z tréninku. Hlavně se díváme dál do sezóny na přípravné kempy a začátek sezóny.

Už v samotném zaměření testů zaslaném hráčům se uvádí, že Combine Testy NHL nejsou pojaty jako soutěž mezi hráči, ale jako prostředek k poznání a otestování hráčů po zdravotní, fyzické a osobnostní stránce.

Do fyzických testů jsou zařazeny měření parametrů hráče:

váha

výška

rozpětí paží

shyby, skok z místa, skok do výšky na speciální podložce, balanční cvičení, bench press, tři starty na 4,5 až 9 metrů.

NHL dále vyžaduje desetistránkový záznam zpracovaný hráčem i jeho osobním lékařem o jeho zdravotním stavu a zdravotní historii hráče.

Nejvíce času je potom věnováno separovaným pohovorům s hráči.

 

Perlička z našeho tréninku z dopoledne 19.5.2015

 

Část přípravy probíhá třikrát v týdnu na sportovním areálu u nové školy, kde je k dispozici basketbalové hřiště, fotbalový stadion s umělou trávou třetí generace a tartanová atletická dráha.

zaměření tréninku - hry a dynamika nohou

Vše máme od domu asi 100 metrů. Kromě her, jako je basketbal, fotbal, tenis nebo volejbal, případně sprinty do kopce v maximální délce 20 m nejsou součástí tréninku žádné běhy na dráze nad vzdálenost 10 metrů.

V žákovském věku jsme ale běhům od 400 metrů níže věnovali hodně času a tyto disciplíny společně s různými druhy skoků a hodů jsme neustále vyhodnocovali a pokoušeli se o rekordy. Pokud byly rekordy, následovaly i různé tehdy atraktivní odměny, aby byla motivace. A taky pro ujištění, že celá ta naše příprava má kvalitu a je schopná produkovat i velice hodnotné atletické výkony.

Pavel už v prvním týdnu na začátku letošní suché přípravy začal naléhat, že by si chtěl změřit skok do dálky nebo běh na 50 metrů, aby zjistil, jak se od té doby zlepšil. S tím jsem ale zásadně nesouhlasil, protože jsem za hlavní cíl prvního týdne považoval, aby se dobře adaptoval na současné nároky, aby si hlavně nenatáhl nějaký přitahovač, nezablokoval záda či cokoliv jiného, co by následně znehodnotilo nebo limitovalo další fáze přípravy.

Riziko úrazu v rámci letní přípravy, hlavně na jejím začátku, je u hokejistů poměrně vysoké, protože mají část svalstva ochablého a v nerovnováze k ostatnímu tělu, např. na noze jsou ve vrchní části nerovnoměrně vyvinuté partie ve srovnání se spodní částí nohy. Proto jsem chtěl hlavně citlivě uskutečnit adaptaci na nadcházející nároky a teprve později jít postupně do plné zátěže.

Provádění cvičení s intenzitou pouhých 70 - 80% maximálně v prvním období suchého tréninku by mělo být samozřejmostí.

(dříve, v žákovském věku, jsem aplikoval hned po slezení z ledu na jaře delší výlety pěšky, výklusy a pozvolný náběh přípravy, protože trenéři měli často tendenci razantně nastolit nové podmínky s přechodem ven - sprinty, skoky a hry, třeba fotbal, kdy se zase jedná o starty a změny směru, což velká část hráčů odnesla různě vážnými zraněními způsobenými příliš rychlým a necitlivým náběhem na jinou činnost)

Ve druhém týdnu už ale byl se svým požadavkem ještě dotěrnější a tak jsem nakonec ač nerad souhlasil se změřením času na 50 metrů. Jen tak v botaskách, bez bloků.

Čas 6.03 vteřiny mě velice mile překvapil. Ptal jsem se jak se cítí, zda jej něco tahá ve svalech, ale nic špatného se nedělo. Bylo teplo, bezvětří, po dešti.

Říkám, že ta padesátka nám moc neřekne, protože chlapi běhají hlavně vzdálenost 100 metrů. Dal bys i stovku? ptám se.

"Jo, klidně, jen chvilku počkej, až se vydýchám."

Když se vracel znovu na start, ještě jsem na ním volal, že kdyby jej kdekoliv píchlo, aby okamžitě zvolnil a nepokračoval. Uvažoval jsem nad tím, za kolik by to asi tak maximálně mohl dát.

Stovku hrozně dlouho neběžel, - vlastně celou zimu až do teď vůbec neběžel, takže nějaká adaptace na tu disciplínu, koordinace, technika, to všechno bude určitě v háji.

Nemá tretry ani startovací bloky.

Běží sám, takže souboj s někým - atmosféra závodu, to vše bude chybět.

Váží skoro sto kilo, nemá postavu šlachovitého atleta, spíš hokejového ranaře.

Současně ale vím, že start a vůbec nohy má hrozně rychlé. Nedrobí krůčky, takže to vypadá, že se fláká. Ale když s ním dělám starty, kopce a jiné závody, dostávám šíleně na zadek. Nejsem už nejmladší, ale kdysi jsem patřil ve hrách k extrémním rychlíkům. Takže to těžko nesu a při startech do kopce, které děláme společně, si dávám náskok pět šest metrů, aby se kolem mě přehnal alespoň o chvíli později.

Prý i v Sarnii měli pochybnosti, zda fachá na plno, ale potom dělali testy na dynamiku bruslení, a byl suverénně nejrychlejší nejen v klubu, ale také v rámci celé Ontario Hockey League.

Ale to bylo na bruslích - tohle je v botaskách na tartanu.

Typoval jsem střízlivě tak čas kolem 13.60. Představoval jsem si i čas kolem 12.50 jako maximum možného, ale to jsem považoval spíš za utopii.

Potom jsem odstartoval a viděl, jak běží čas na stopkách a jak se rychle blíží do cíle. Když jsem zmáčkl stopky po proběhnutí cílem, zíral jsem na čas 11.31 vteřin.

Nejprve mě napadlo, že jsem udělal chybu v měření, ale bylo mi jasné, že se o chybu nejedná. Stopky jsem zmáčkl naprosto přesně, v toleranci tak 0.1 desetina vteřiny při startu. A proběhnutí cílem umím po těch letech měřit naprosto přesně.

Ani vítr nepomohl, byl mírný boční poryvový protivítr, ale spíš bezvětří.

Bylo to něco nepochopitelného. Uvědomil jsem si zpětně, kolik času a dřiny mě stálo, než jsem se kdysi dopracoval na stejný čas. A potom další dva roky, než jsem dosáhl času 10.80.

Tohle se mi zdálo dost nefér - bez práce. Hlavou se mi honilo, že kdyby měl tretry, byly by to desetiny dolů, se startovními bloky a atmosférou závodu to samé.

Při troše tréninku, doplnění sprinterské techniky, sladění celkové koordinace by ten čas byl ještě úplně jinde. Určitě i dost pod 11 vteřin.

V tu chvíli mi došlo, že v atletice původně zamýšlená disciplína - desetiboj, by vůbec nebyla k zahození. Hlavní síla by byla v disku, kouli a oštěpu, ale zřejmě ani skoky a sprinty by nebyly slabinou. Ale tohle už se nikdy nedozvíme - prioritu dostal hokej.

Nelituje, je to největší zábava.

První na co jsem se ptal, jestli je s nohama všechno v pořádku. Naštěstí bylo, jen pálení ve svalech přetrvalo několik minut, než "laktátek" ustoupil.

Bylo to něco, co mě v posledním týdnu překvapilo a potěšilo. Jako bonus, který vůbec nečekáte. Už před léty jsme časy a centimetry přestali měřit. Zdálo se mi, že už to postrádá smysl.

Beru to jako další důkaz o tom, že v mládí lze udat směr a potom později, i když se něčemu už nevěnujete, lze na dobré základy velice dobře kdykoliv navázat.

Čas 11.31 není zázrak, není to světový rekord. Ale s ohledem na všechny okolnosti je to něco, čemu stále nemůžu uvěřit.

 

 

Pavel Zacha - aktuální údaje

 

Sarnia Sting/OHL

výška 192 cm

váha 97,5 kg

http://www.jacketscannon.com/2015/5/10/8581367/2015-nhl-draft-prospect-profile

 

.......................................................

následuje původní článek

Pavel Zacha se do 30. května, kdy odlétá do Buffala na Combine testy NHL, připravuje v Česku na svoji zlomovou hokejovou sezónu.

Letos jsme se vrátili k modelům přípravy na sezónu z předchozích letech s tím, že vše je šité individuálně na míru a nejedná se o týmovou, ale čistě individuální - velice komplexní přípravu. Základnu máme ve Velkém Meziříčí, ale třikrát týdně jsme kromě toho v Letňanech na ledě pod vedením Zbyňka Zavadila.

Základ tréninku je poměrně specifický na české poměry, jiný než je u nás zvykem trénovat, ale nechybí ani posilovna, kolo, hry nebo víkendový pobyt v lázních...

Jedná se opět o proces, který začíná ráno a končí večer. Je třeba zajistit nejen vše kolem tréninku a přesunů na sportoviště, ale i zajištění kvalitní stravy a sportovní stravy. Večer je nutno detailně naplánovat následující den...

Z tohoto důvodu omluvte omezenou frekvenci článků na webu.

Celý národ žije mistrovstvím světa v Praze, které je v médiích tak hojně komentováno, že přilévat další šálky vody do toho moře už by nemělo význam. I nám tento evropský svátek hokeje dokresluje celkovou přípravu, atmosféru a alespoň zápasy našeho týmu, plus týmů, které mají tradičně odvahu nominovat mladé hráče (Švýcarsko nebo USA),se snažíme v rámci rozvrhu alespoň z menší části sledovat.

6. června už Pavel Zacha odlétá do Los Angeles, kde se bude připravovat vlastně celé léto na ledě i suchu na  příští sezónu v režii Patrika Štefana. Vše bude v červnu ještě přerušeno akcemi s kluby NHL a Draftem NHL na Floridě. Lze očekávat i nováčkovské kempy NHL od července a snad hlavní kemp v klubu NHL, tohle jsou cíle naší přípravy probíhající v současné době. Z toho důvodu celková příprava nebude tak kompaktní a celistvá, jak by v ideálním případě mohla být.

.......................................

Omlouvám se všem, komu jsem snad včas nereagoval v minulých dnech na e-maily či jiné zprávy. Soustřeďuji se v této chvíli na jedinou činnost, nemám více kapacity. Budu se snažit vše postupem času dohnat a vyřídit. Díky za pochopení. PZ