Zdroj: http://www.zacha-hokej.cz/domu/ombudsmanka-o-tabulkach-v-ceskem-mladeznickem-hokeji  •  Vydáno: 2.6.2017 11:28  •  Autor: Zacha Pavel st.

Ombudsmanka o tabulkách v českém mládežnickém hokeji

 

Před dvěma dny jsem obdržel tuto informaci, kterou vítám s nadějí. Je dobře, že se poměry v českém mládežnickém hokeji bude zabývat vedle ombudsmana také ministrestvo školství. Věřím, že vytvoří tlak na vedení ČSLH ve směru odstranění tabulek z českého hokeje. Současně věřím, že se situací budou zabývat i média. 

Český sport by něměl být zńou probloému, strachu a systematického zastrašování, jak občas můžeme vidět hlavně v oblasti fotbalu a hokeje. Konstruktivní kritika poměrů byla vždy nositelkou pokroku, současně k ní je třeba projevit odvahu a někdy nést následky od vládnoucí garnitury.

Nedávno mě například upoutalo vyjádření komentátorů sportovního zpravodajství ČT4, kteří požádali o pokračování spolupráce trenéra Sýkoru. Jedním z důvodů byla jeho odvaha ve vyjadřování, ke které se oni bojí odhodlat. Prakticky se dá konstatovat, že zpravodajství je prosté jakékoliv konkrétní kritiky. To přes velké zlepšení úrovně přenosů v posledních letech práci redaktorů určitým způsobem degraduje, protože obraz českého sportu je tím pádem pěstován v rozporu s běžnou realitou, což je samozřejmě škoda. Tento stav tolik potřebným skutečným změnám nepřispívá.

Ale zpět k tabulkám. Zde je plné znění postoje ombudsmanky k tabulkám v českém ml. hokeji.

 

Hokej dětem

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

OMBUDSMAN

31. května 2017

 

Někteří rodiče nesouhlasí s přestupovou politikou hokejových klubů vůči dětským hráčům. Přestup do jiného klubu je totiž už od věku 10 let podmiňován odstupným. To většinou zaplatí rodiče formou daru či sponzoringu novému klubu, který za tyto peníze „vykoupí“ malého hokejistu z jeho mateřského klubu.

Částky odstupného přitom nejsou zanedbatelné. Někteří rodiče tak kvůli odstupnému musí zvažovat, zda jejich dítě vůbec bude moci pokračovat v ledním hokeji např. v situaci, kdy se rodina přestěhuje do jiného města a dítě proto musí hokejový klub změnit.

Veřejný ochránce práv se nemůže zabývat postupem Českého svazu ledního hokeje, který stanovuje pravidla pro registraci a přestupy hráčů. Ochránkyně však odstupné v oblasti dětského sportu, který by měl být široce dostupný, považuje za problematické. Její zástupce se proto obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a požádal, aby se v rámci svým možností pokusilo situaci dětí – hokejistů řešit.

Ministerstvo školství sice je gestorem sportu a přispívá na pokrytí nákladů na přípravu mladých hokejistů (např. na nákup hokejové výstroje, sportovního vybavení, na činnost a vzdělávání trenérů mládeže, na náborové aktivity apod.), ale hokejový svaz je zcela autonomní organizací. Ani ministerstvo nemůže svazu autoritativně nařídit, jak mají vypadat přestupová pravidla. Názor ministerstva je pro hokejový svaz pouze doporučující.

Ochránkyně i její zástupce proto uvítali příslib ministerstva, že se i přes své omezené možnosti pokusí vyvolat diskuzi nejen s Českým svazem ledního hokeje, ale také s celým sportovním prostředím. Samotná Koncepce podpory sportu SPORT 2025, kterou ministerstvo zpracovalo, má totiž za cíl snižovat spoluúčast rodičů na sportování dětí a posilovat dotace do sportu tak, aby byla dostupnost nejen hokeje, ale sportu vůbec, co nejširší. Ochránkyně proto vítá, že také nový zákon o sportu bude postaven na principech rovného přístupu, neznevýhodňování na základě sociálního původu, soutěžení v duchu fair play či na podpoře znevýhodněných skupin v přístupu ke sportovním aktivitám.

Odstupné pro sezónu 2017/2018 je Českým svazem ledního hokeje pro žákovskou ligu stanoveno ve výši:

5. třída  (ročník narození 2007)                  20 000 Kč

6. třída  (ročník narození 2006)                  35 000 Kč

7. třída (ročník narození 2005)                   50 000 Kč

8. třída  (ročník narození 2004)                  70 000 Kč

(Zdroj: Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. Ligy: http://www.cslh.cz/dokumenty.html)

Hokejové velmoci, jako např. Kanada, USA, Finsko, Švédsko atd. odstupné u dětí nepožadují.