Zdroj: http://www.zacha-hokej.cz/domu/knihovna-klubu-kameveda-kkk  •  Vydáno: 27.1.2018 20:35  •  Autor: Zacha Pavel st.

Knihovna Klubu Kamevéda - "KKK"

Doplnění seznamu knížek k zapůjčení

 

Doplnění seznamu knižních titulů k zapůjčení doplněno dne 27.1.2018

 

KKK - Knihovna Klubu Kamevéda

 

Přicházíme s další službou členům klubu. Její zajímavost spočívá kromě jiného v tom, že někdo před vámi se zkušenostmi s výchovou knihu přečetl a vyhodnotil ji jako zajímavou, přínosnou nebo něčím důležitou i pro ostatní rodiče. V naší knihovně hodláme ukládat pouze knihy, z jejichž obsahu lze pro výchovnou praxi nebo pro vytváření své vlastní výchovné filozofie něco prakticky použít. "KKK" slouží od prosince 2017 členům Klubu jako další podrobnější zdroj informací. Některé zvlášť zajímavé knihy nám posloužily jako základní zdroj pro články na webu Univerzity rodičovství www.kameveda.com, jedná se o jakýsi výtah základních myšlenek a informací z obsahu knihy protkaných poznámkami a souvislostmi. Pro zájemce, kteří si chtějí přečíst celý text, pak slouží právě vznikající knihovna "KKK".

 

BUDOUCNOST

V příštím roce ještě připravujeme půjčovnu zajímavých článků vystřižených z tištěných deníků a z dalšího periodického tisku, dále také videotéku zajímavých nebo motivačních filmů určených pro děti a mladé studenty, umělce nebo sportovce. To vše samozřejmě pro členy Klubu Kamevéda.

http://www.kameveda.com/cs/podminky-registrace/107-podminky-a-registrace

"KKK" je určena pro samostudium jednotlivých problematik v rámci univerzity rodičovství Kamevéda, k čerpání zajímavých a důležitých informací využitelných pro zkvalitnění celkového systému péče o dítě a o jeho maximální rozvoj.

ZAČÁTEK

V současné době jsme teprve na začátku, začínáme nakupovat hodnotné publikace. Postupem času hodláme vybudovat knihovnu, která bude mít velké množství vybraných knižních titulů zajímavých pro rodiče, pedagogy a trenéry, kteří se vážně a aktivně zabývají rozvojem dětí, případně se na takovou činnost systematicky připravují.

Půjčování knížek probíhá bezplatně ve lhůtě 20 dnů. Lze si je vyzvednout osobně v sídle Spolku Kamevéda z.s., nebo si je můžete nechat zaslat. Před uplynutím lhůty od převzetí knih od České pošty  je třeba knihu opět vložit do obálky a odeslat zpět na adresu Klubu Kamevéda, případně na adresu dalšího zájemce o zapůjčení knížky, jehož adresa vám může být sdělena e-mailem či jiným způsobem.

V rámci KKK bychom Vám chtěli zprostředkovat co nejsnadnější přístup k těm informacím, které jsou z hlediska výchovy, péče o děti, o jejich zdraví a rozvoj dovedností důležité a přinášejí využitelné informace pro vlastní praxi rodiče, trenéra či pedagoga v oblasti péče, rozvoje a výchovy dítěte.

HODNOTA KNIHY

Pro usnadnění orientace jsme si dovolili knihy podle kvality, zajímavosti a pravděpodobného přínosu pro praktické využití orientačně ohodnotit podle stupnice od 0 do 10, přičemž hodnocení 10 je nejlepší (např. hodnocení H 9.5 je mimořádně vysoké hodnocení knihy). Uvítáme také vaše vlastní hodnocení, které nám můžete zasílat, abychom mohli hodnocení aktualizovat a upravovat podle vašeho mínění.

Uvítáme od Vás také případné dary kvalitních knížek nebo doporučení těch knižních titulů, které se vám v praxi osvědčily a které už nebudete potřebovat. Přáli bychom si, aby vám knihovna KKK ušetřila čas, který využijete se svými dětmi při jejich rozvoji.

Věříme, že tuto naši myšlenku uvítáte a budete ji patřičně využívat.

 

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ "KKK"

- knihovna slouží pouze členům Klubu Kamevéda

- půjčování knih je bezplatné, je třeba pouze na vlastní náklady uhradit poštovné (doporučená zásilka) při vrácení knihy, případně je možné knihu zapůjčit i vrátit osobně

- k zapůjčení je třeba zaslání e-mailu na adresu kameveda@kameveda.com, uvedení telefonu a kompletní aktuální adresy člena klubu, název požadované knihy a jméno autora

- lze žádat o zapůjčení maximálně 2 ks knih pro jednu zápůjčku

- zápůjční doba činí 20 dnů ode dne, kdy byla kniha doručena na příslušnou pobočku pošty

- v případě nevrácení knihy v termínu bez předchozí dohody nebudou už další knihy členovi klubu zapůjčeny

- pokud člen klubu nevrátí knihu ani ve lhůtě 40 dnů od zápůjčky, bude mu zrušen statut člena Klubu Kamevéda

- pokud člen klubu nekomunikuje déle než 60 dnů, bude mu účtována smluvní pokuta za každou nevrácenou knihu ve výši 1000 Kč.

 

KNIHY JAKO SKRIPTA

Knihy představují studijní materiál, ve kterém mohou být některé pasáže předchozími čtenáři podtrženy nebo označeny. Věříme, že to nebude na závadu a že tím i další čtenáři budou upozorněni na místa, která ostatní zaujala. Je ale nutné provádět poznámky citlivě tak, aby nebyla narušena čitelnost textu.

Každý žadatel o zapůjčení knihy tímto prohlašuje, že je obeznámen s podmínkami fungování KKK, souhlasí s nimi a je ochoten se dobrovolně těmto pravidlům bez výhrad podřídit.

 

Zapůjčené knihy vracejte na adresu:

Spolek Kamevéda z.s., Jižní 3, 59401 Velké Meziříčí,

případně vám bude včas sdělena adresa následujícího zájemce, kam bude nutné knihu poslat

Doporučení: Podle ISBN je možné knihu vyhledat také v dalších knihovnách.

 

PROBLEMATIKA

1. FILOZOFIE VÝCHOVY A ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE

2. METODIKA VÝUKY DOVEDNOSTÍ

3. ŽIVOTOPISY ÚSPĚŠNÝCH

4. VÝŽIVA

5. ZDRAVÍ

6. PÉČE O DÍTĚ

7. KNIHY V ANGLIČTINĚ

 

SEZNAM TITULŮ K ZAPŮJČENÍ

zde budeme neustále aktualizovat obsah knihovny "KKK"

 

1. FILOZOFIE VÝCHOVY A ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE

- Amy Chuová, Bojová píseň TYGŘÍ MATKY aneb Jak jsem své děti učila vítězit, 2016,  ISBN: 978-80-87950-31-9, (H 9.4)

- Daniel Coyle, Tajemství talentu. Výjimečným se člověk nerodí. Výjimečným se člověk stává. Tato kniha vám prozradí jak. Tajemství myelinu. 2009, ISBN: 987-80-7263-962-5, (H 9.7)

- John Medina, Pravidla mozku dítěte. Nejnovější vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí. Pro rodiče dětí od narození do 5 let. 2011, ISBN: 978-80251-3619-5, (H 9.6)

- Paul Tough, Jak mít úspěšné dítě. Proč je odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence. 2014 ISBN:978-80-266-0180-7  (H 6.6)

- David Epstein, Sportovní gen. Hledání maximálních sportovních výkonů a limitů lidské výkonnosti. Vliv genetiky na výsledky, osobní příběhy světových špiček - Usain Bolt, Caster Semenya, Michael Phelps..,   2014, ISBN: 978-80-264-0560-3, (H 8.2)

- Heidi Grant Halvorsová, Ph. D., Jak na úspěch, Dosáhněte svých cílů 2012  ISBN:978-80-7306-491-4, (H 5.3)

- David Gruber, Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte. Kniha je určena pro rodiče dětí od tří let do zletilosti.  2013 ISBN: 978-80-85624-98-4 (H 6.8)

- John Medina, Pravidla mozku. Nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole. 2012 ISBN: 978-80-265-0015-5 (H 6.8)

- Pat Riley, Cesta k vítězství, Taktický plán pro hráče jakéhokoliv týmu, v každé životní situaci nejen na hřišti, ale i v podnikání, doma, v osobním životě. 1996, ISBN: 80-85975-21-1, (H 7.2)

- Andrew Fuller, Šťastné a úspěšné dítě. Jak vychovat génia. 2016 ISBN: 978-80-7549-175-6 (H 7.5)

- Christina Berndtová, ODOLNOST, Nepřízeň osudu lze překonat, 2015, ISBN: 978-80-7306-771-7, (H 6.1)

- Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Slepičí polévka pro otce a syna, 2009, (H 5.2)

- George H. Orvin, Dospívání - Kniha pro rodiče, 2001, ISBN: 80-247-0124-3, (H 5.4)

- W. Timothy Gallwey, Tajemství vysoké pracovní výkonnosti (v práci a ve sportu), 2004, ISBN: 80-7261-115-1, (H 5.2)

- Robert Slater, 31 Tajemství úspěchu Jacka Welche, muže, který změnil General Electric. Přeloženo z amer. opriginálu Get Better or Get Beaten! 1999, ISBN: 80-7261-000-7, (H 7.7)

- Wolfgang Krüger, Vedení týmů. Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým, 2005, ISBN: 80-247-0780-2, (H 5.2)

- John Whitmore, Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2004, ISBN: 978-80-7261-101-0, (H 5.3)

- Vladimír Jelínek, Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů. Praktický návod na dosažení emoční rovnováhy. 2013, ISBN: 978-80-247-4609-8

- Marc A. Pletzer, Emoční inteligence. Jak ji rozvíjet a využívat. 2016, ISBN: 978-80-247-3057-8, (H 5.6)

- Gill Hasson, Emoční inteligence. Jak zvládat a řídit své emoce. 2015, ISBN: 978-80-247-9921-6, (H 5.4)

- Dale Carnegie, Jak se zbavit starostí a začít žít. Kniha může změnit život tím, že vede k vybudování duševního postoje, který vede k pocitu sebejistoty a štěstí. Učí čitatele jak získávat přátele a působit na lidi. 1993, ISBN: 80-85609-32-0, (H 7.3)

- Dale Carnegie, Úspěch jsi ty aneb několik nezištných rad, jak se stát oblíbeným a bohatým. 1992, ISBN: 80-85220-56-3, (H 6.4)

- Katharina Bäcker-Braun, Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let, 2014, ISBN: 978-80-247-4798-9, (H 7.3)

- Jeho svatost Dalajláma, Cesta ke štěstí, průvodce dobrým životem, napsal Howard C. Cutler, M.D., 1999, ISBN: 80-7205-713-8, (H 5.1)

- Svatava Maria Kabošová, Marian Jelínek, Skrytá cesta k vítězství, utajené zákulisí sportu. 2003 ISBN: 80-7281-160-6, (H 2.7)

- Ulrich Sinn, Kult, sport a slavnost v antice. 2003, ISBN: 80-86328-20-1, (H 3.3)

- David J. Schwartz, Myslete velkoryse, budete mít úspěch. 1993, ISBN: 80-85634-25-2, (H 4.4)

- Tomáš Perič, Sportovní příprava dětí, 2004, ISBN: 80-247-0683-0, (H 2.8)

- Doc. PhDr. Bohumil Svoboda, CSc., Sportovní výchova mládeže, 1980, (H 2.1)

 

2. METODIKA VÝUKY DOVEDNOSTÍ

- Michael Howe, Harriet Griffey, Dejte svému dítěti lepší start do života. Jak povzbudit u dětí chuť k poznávání a učení, 1997, ISBN:80-902286-0-7, (H 4.7)

- Oldřich Maška, TENIS pro každého, (kvalitní učebnice pro rodiče a trenéry tenisu podle české tenisové školy) 1995, ISBN: 80-85194-98-8, (H 7.9)

- Josef Dovalil a kolektiv, Výkon a trénink ve sportu, 2002, (teoretické odborné dílo s menším přínosem pro přímou rodičovskou praxi) ISBN: 978-80-7033-928-2, (H 3.5)

- Věra Millerová, Jaroslav Hlína, Aleš Kaplan, Vladimír Korbel, Běhy na krátké tratě, Trénink disciplín - ATLETIKA, 2001, ISBN:80-7033-570-X, (H 5.2)

- Terry Laughlin, PLAVÁNÍ, autor popisuje revoluční metodu, díky níž může každý plavat rychleji a ladněji, 2013, ISBN: 978-80-204-3142-4, (H 6.5)  

- Karel Duspiva, Josef Šaman, Vzpírání, o základní technice, vhodné nejen pro vzpěrače, ale i pro sportovce využívající prvky silového tréninku, 1983, (H 6.5)

- Zatsiorsky, V.M. & Kraemer, W.J., Silový trénink. Praxe a věda, 2014, ISBN:978-80-204-3261-2, (H 5.6)

- Hans-Georg Willmann, Silná vůle, jak dosáhnout svých cílů. 2016, ISBN: 978-80-7306-816-5, (H 5.3)

- Jaromír Pytlík, Hokejové bruslení, trendy ve výuce techniky, 2015, ISBN: 978-80-247-5742-1, (H 7.2)

- Zdeněk Pavliš, Tomáš Perič, Školení trenérů ledního hokeje, určeno jako zákl. učebnice pro trenéry hokeje: anatomie, fyziologie, první pomoc, biomechanika, pedagogika, psychologie, sportovní trénink. 1995, ISBN: 80-900063-8-8, (H 3.9)

- Peter Scholl, TENIS - Průvodce sportem, metodická pomůcka, přeloženo z německého originálu "Richtig Tennis", 2000, ISBN: 80-7232-169-2, (H 5.3)

- Luděk Bukač, Koučování hokejové mládeže, 2012, (H 6.4)

- Zdeněk Pavliš a col., Příručka pro trenéry ledního hokeje, I. část, Přípravka 1. - 3. třída, ČSLH 1998, (H 5.2)

- Josef Dovalil a kol., SPORTOVNÍ TRÉNINK (Lexikon základních pojmů) Univerzita Karlova Praha. 1992. ISBN: 80-7066-555-6 (H 4.0)

 

 

3. ŽIVOTOPISY ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

- Roger Federer a jeho příběh, napsal René Stauffer, (TENIS) 2009, ISBN: 978-80-89311-11-8, (H 7.0)

- Richard Williams, Černá a bílá, napsal Bart Davis, Memoáry otce tenisových legend Sereny a Venus Williamsových, Neuvěřitelný příběh člověka, který nikdy neuhnul stranou. Jedna z nejhodnotnějších knih určených pro rodiče podporující své děti v průběhu jejich kariéry. R. Williams uskutečnil záměry, které jsou zřejmě mimo horizont odhodlání i chápání drtivé většiny dnešních rodičů i odborníků na výchovu. 2014, ISBN: 978-80-7505-018-2, (H 9.7)

- Tiger Woods, napsal Hank Haney, Můj žák Tiger Woods, The Big Miss - Velká ztráta, (GOLF) 2013, ISBN:978-80-253-1800-3 (H 6.8)

- Steffi Grafová, napsala Sue Heady pod názvem "Steffi", (TENIS) 1996, ISBN: 80-86004-14-7, (H 7.2)

- Boris Becker, napsali Robert Lübenhoff a Helmut Sorge, HRÁČ, (TENIS) 2004, ISBN: 80-7249-199-7, (H 7.1)

- Martina Hingisová aneb krása hry, napsal Etienne Barilier, (TENIS) 1997, ISBN: (H 6.1)

- Petra Kvitová, Petr Jaroš, Královna Petra. 2011. ISBN: 978-80-904662-6-5. (H 4.9)

- Jan Jaroš, Hvězdy NHL 2018 + Češi a Slováci v NHL, (HOKEJ) EGMONT 2017, ISBN: 978-80-252-4114

- Jana Novotná "...a teď už jen vyhrát Wimbledon, napsal Eduard Svítivý, 1998, (TENIS) ISBN: 80-86187-14-4, (H 4.9)

- Helena Suková, zpracoval Pavel Čírtek, Helena Suková o sobě, o posedlosti a vztazích. 1998, (TENIS) (H 5.4)

- Helena Suková, napsal František Kreuz, Cesta za bílým snem, (TENIS) 1990, ISBN: 80-7033-047-3, (H 5.1)

- Ivan Lendl, napsal Mark Hodgkinson, Muž kterému vyhrál Wimbledon až Andy Murray, 2014, (TENIS) ISBN:978-80-87588-48-2 (H 6.3)

- Ivan Lendl, napsal Lubomír Man, Jak vyhrát pomerančovou mísu, cesta k tenisovým výšinám (TENIS) 1995, ISBN: 80-85819-26-0, (H 6.8)

- Jaromír Henyš, napsal Pavel Bárta, Hokejový agent vypovídá, (HOKEJ) 2008, ISBN: 978-80-87004-24-1, (H 8.1)

- Věra Čáslavská - Odložilová, Cesta na Olymp, (GYMNASTIKA) 1972, (H 6.9)

- Jan Železný aneb anatomie oštěpaře, napsal Pavel Vitouš, (ATLETIKA) 1994, ISBN 80-205-0396-X (H 7.3)

- Ivo Viktor, Můj dres číslo 1, Vlasta Tafelová, 1997, (FOTBAL) (H 4.6)

- Milan Baroš, napsal Petr Svěcený, 2005 (FOTBAL) ISBN:80-86864-45-6, (H 5.5)

- Victoria & David Beckham, napsal Andrew Morton, Příběhy slavných, 2007 (FOTBAL + SHOWBYZNYS) ISBN:978-80-00-02066-2, (H 4.1)

- Dominik Hašek, napsal Robert Záruba, Chytám svůj život. 1999 (HOKEJ), ISBN: 80-902282-1-6, (H 7.1)

- Dominik Hašek, napsal Karel Knap, 1998 (HOKEJ) ISBN: 80-86054-37-3, (H 6.0)

- Dynastie Holíků, napsal Jaroslav Kirchner, 2006, (HOKEJ + TENIS) ISBN: 978-80-87004-03-6, (H 6.5)

- Robert Reichel, Kapitán zlaté generace, napsal Karel Knap, 2010 (HOKEJ) ISBN: 978-80-252-1366-7 (H 6.2)

- Ivan Hlinka, Můj táta byl... (HOKEJ) 2006, ISBN: 80-903686-4-6 (H 5.2)

- Vladimír Růžička, napsal Jaroslav Kirchner, Vladimír Růžička, příběh hokejové legendy, (HOKEJ) 2003, ISBN: 80-903305-1-7, (H 5.1)

- David Výborný, Slavný otec a syn, napsal Jaroslav Kircher, (HOKEJ) 2007, ISBN: 978-80-87004-18-0, (H 4.3)

- Roman Šebrle, pod názvem "Zlatý Roman" napsal Pavel Cmíral, jedná se o jakousi motivační pohádku pro děti protkanou výkony A fakty o nejlepším českém desetibojaři historie, a také obsahuje  básničky, fotky a ilustrace pro děti. 2005, (ATLETIKA) ISBN: 80-903610-0-5, (H 3.9)

- Petr Bílek, Obsluhoval jsem zlatou generaci (vypovídá masér a hospodář českého hokejového národního týmu), 2013 (HOKEJ) ISBN: 978-80-7388-835-0 (H 3.5)

- Pavel Loněk, Obsluhoval jsem hokejového krále, (HOKEJ) 2008, ISBN: 80-86899-34-3, (H 3.2)

 

4. VÝŽIVA

- Joel Fuhrman, M.D., SUPERIMUNITA, žádné očkování, žádné léky, žádné absence, a vaše tělo bude nedobytná pevnost, 2011  ISBN: 978-80-7252-501-0  (H 9.1)

- Hermann Geesing, Trénink imunity, podpořte obranyschopnost svého organismu, 2008, ISBN: 978-80-7360-549-0, (H 6.7)

- Lisa Turnerová, Jídla, která léčí. Nutraceutický průvodce zdravou výživou. 2008. ISBN: 978-80-7309-572-7, (H 7.5)

- Nancy Clarková, Sportovní výživa, pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonnostní trénink, 2000, ISBN:80-247-9047-5, (H 4.9)

- Jiří Janča, CO NÁM CHYBÍ, kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle, 1992, ISBN: 80-900176-2-2, (H 6.3)

- Patrizia Pfister, Odkyselení těla aneb Dokonalý pramen mládí a štíhlosti. Rovnováha kyselých a zásaditých látek v těle jako předpoklad pro zdravý a mimořádně dlouhý život. 2006. ISBN: 978-80-8111-039-9, (H 6.9)

- Caroline Wheather, DŽUSY PRO ZDRAVÍ, 1994, ISBN: 80-85885-21-2, (H 5.2)

- Bc. Eva Richtárová, Ing. Iveta Pallaiová, Léčivá moc ovoce a zeleniny, 2015, ISBN: 978-80-87389-34-8, (H 4.3)

- Gabriele Lehari, Bylinky * čerstvé * bohaté na vitaminy * zdravé. (H 2.8)

- Miroslav Kulfan, Jindřich Krejča, Nový atlas léčivých rostlin do kapsy. 2001, ISBN: 80-07-00261-8, (H 5.2)

 

5. ZDRAVÍ

- Louis J. Ignarro, Program Ano NO, oxid dusnatý - skutečný zachránce života, konec srdečním chorobám. Autor získal Nobelovu cenu za medicínu za objev zázračné molekuly oxidu dusnatého a její vliv na život a zdraví. 2005 ISBN: 80-7252-113-6 (H 9.3)

- Bob Flaws, Dětské zdraví - tradiční čínská medicína. Průvodce rodičů při péči a prevenci běžných dětských chorob, 2011 ISBN: 978-80-904775-3-7 (H 6.3)

- Jana Doležalová, Ivana Königsmarková, Hovory s porodní bábou. 2016 ISBN: 978-80-257-1796-7, (H 7.1)

- PhDr. Eva Lábusová, Alena Frydrychová, Průvodce porodnicemi České republiky. 2002. ISBN: 80-903087-0-8, (H 6.5)

- Dionýz Dugas, Zdravý život s babiččinými bylinkami. Léčivé rostliny na prevenci a léčbu podle lidové medicíny. 2004. (H 7.4)

- Dr. Dimiter Pamukov, Prof. Christo Achtardžiev, Prírodná lekáreň, o způsobech léčení chorob pomocí přírodních léčiv, slovenské znění, překlad z bulharského originálu, 1986, (H 4.9) 

- Jan Jarolímek, Zdravotní péče o sportovce, 1980,  (H 2.9)

- Katy Bowmanová, Celým tělem naboso. Zdárný přechod na minimalistickou obuv, DharmaGaia 2017

- Andreas Jell, Zdraví díky tachyomu, Kniha o základech užití tachyonizovaných produktů a terapie s jejich pomocí, 2015, ISBN: 978-80-7349-175-8, (H 4.2)

- MUDr. K. Pur, Nový lékařský rádce, 1135 stran, vydáno v roce 1941 početným kolektivem lékařů, navazuje na stejnojmenné dílo autorky M. Straníkové z roku 1930 a 1928, klasická rodinná encyklopedie z oblasti medicíny a zdraví, k zapůjčení pouze formou osobního převzetí a vrácení. (H 5.1)

 

6. PÉČE O DÍTĚ

- John Briley, 7 prvních let života rozhoduje. Nové poznatky o vývoji mozku a výchově dítěte. 1996. ISBN: 80-7178-109-6, (H 6.0)

- Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., Péče o dítě do tří let, 1976. (H 5.3)

- MUDr. Miroslav Matoušek, První rok dítěte. 1987 (H 4.7)

- Tracy Hogg, Melinda Blau, TAJEMSTVÍ KLIDNÉHO DÍTĚTE, Jak utišit miminko, napojit se na něj a správně s ním komunikovat již od narození, 2014, ISBN:978-80-264-0519--1, (H 6.5)

- Iva Dolínková, Cvičíme s kojenci a batolaty, 2006, ISBN: 80-7367-072-0, (H 7.0)

- Gabriele Zeis, Cvičíme s děťátkem. Masáže, hry, gymnastika a plavání pro kojence v 1. roce života. ISBN: 80-85830-74-4. (H 6.8)

- Julia Cameronová, Emma Livelyová, Umělcova cesta pro rodiče, Jak vychovávat kreativní děti, 2017, ISBN:978-80-7500-276-1, (H 5.8)

 

7. KNIHY V ANGLIČTINĚ

- Mike Johnston and Ryan Walter, Simply the Best. Insights and Strategies from Great Hockey Coaches. Printed in British Columbia, Canada 2004  (H 7.1)

- Peter Twist, Strength and Conditioning Coach Vancouver Canucks, Complete Conditioning for ICE HOCKEY, Foreword Pavel Bure, Human Kinetics 1996. (H 7.4)