Zdroj: http://www.zacha-hokej.cz/domu/budoucnost-moderni-vychovy-ve-stinu-koronaviru  •  Vydáno: 26.3.2020 11:18  •  Autor: Zacha Pavel st.

Budoucnost moderní výchovy ve stínu koronaviru

26.3.2020

Budoucnost moderní rodinné výchovy

Najednou je všechno jinak, prožíváme zřejmě nejvýznamnější událost našich životů. Z týdne na týden přestalo existovat či fungovat mnoho z toho, bez čeho jsme si ještě před nedávnem nedokázali svůj život představit. I naše dřívější debaty, výměny názorů či úvahy vyznívají s tímto totálním převratem, nejen ve sportu, téměř nicotně.

Paradoxně tam, kde se podaří paralyzovat život ve městech a vesnicích nejdůsledněji, bude zřejmě o to dříve klokotat předchozím tempem.

Jednou z těch obrovských změn posledních dnů je návrat dětí ze škol zpět k rodičům. Mnohým to působí problémy, považují to za brzdu svého obvyklého počínání, omezení svého fungování, prostě další starost navíc. V rámci Kamevédy rodiče naopak usilují o co nejvyšší podíl na výchově svých dětí, a mnohdy i na úkor docházky do organizací našeho veřejného či soukromého školství. Jsou to hlavně ti, kteří podvědomě tuší, že dát svým dětem v pravý okamžik maximum svého času a energie, představuje dar, kterému se později žádný jiný už nevyrovná.

Pravda, takto prozatím uvažuje jen menšina rodičů, ale vzhledem k celosvětové pandemii viru, s nímž nikdo dopředu nepočítal, jsou dnes všichni rodiče prakticky na stejné lodi. Velikým uměním, které spočívá ve správném uchopení vlastního života, je schopnost obracet přicházející problémy ve výzvy a příležitosti. Proto i na tuto situaci "s dětmi na krku" můžeme pohlížet z různých úhlů. Představuje nejen "nepříjemnou komplikaci", ale také příležitost strávit čas se svými dětmi, naslouchat jim, hovořit s nimi o všem, co je zajímá, naladit se na jejich "vlnovou frekvenci" a pak jim na stejné frekvenci předávat impulzy, odpovědi a informace. Jen tak je budou vnímat, přemýšlet o nich a rozumět jim. Rodiče dostávají šanci, aby děti, na které normálně nemají čas, znovu objevili. Dostávají prostor všimnout si toho, že je mají, a mohou řešit i takzvanou výchovnou nadstavbu. Nejen kontrolovat nezbytné a uspokojovat základní lidské potřeby, případně je uplatit dárkem za to, že na ně nemají čas.

Hovořit s dítětem, pozorovat ho a vnímat, to je první krok. Pak může následovat vyšší prvek, třeba snaha dítě v tomto shůry darovaném čase něčemu novému naučit. Pokud možno tomu, co ho může obohatit, rozvinout a posunout výš jeho potenciál. Protože skutečně kvalitní a úspěšná výchova je především o účelném navyšování potenciálu dítěte v celém jeho duševním i tělesném spektru, které je vzhledem k úrovní svého vývoje schopné pojmout. Můžeme se zaměřit na výuku hudby či zpěvu, na kreslení, při kterém budeme malovat společně, reagovat na sebe a posouvat se v umění malby dál a dál. Můžeme se pustit do hry v šachy a pak svádět společné bitvy kdo z koho. Můžeme každý den věnovat několik kratších chvil výuce cizích jazyků nebo listovat v encyklopedii a hovořit hlavně o tom, co dítě zaujme. Přímo se nabízí rukodělné práce, práce v dílně se dřevem, kovem nebo cihlářskou hlínou. Je prokázáno, že děti zapomenou téměř vše z toho, co jsme jim během života řekli z pozice své autority. Ale navždy si budou pamatovat zajímavé zážitky a postupy, které prožily a které je plně zaujaly. Vychovávat formou zážitků, objevování a dobrodružství, to představuje nejnáročnější formy výuky. Té v rodině i ve škole. Musíme si to dobře promyslet, připravit, sehnat potřebný materiál a technologie, a pak teprve přistoupit k dílu. Ale ten proces, na jehož konci je vlastnoručně vyřezaný totem nebo vypálený hrnek z hlíny, ten už člověk nikdy nezapomene. Je po poznání a prožitek, na kterém už může stavět celý další život. Námaha a energie vynaložená v průběhu výchovy představuje investici, která se dítěti vyplatí. A my s ním získáváme spoustu legrace a neopakovatelné zážitky.

Důležitou oblastí z pohledu Kamevédy je rozvíjení pohybových vzorců, pohybových znalostí a dovedností. I pro to je tento životní okamžik doslova jako stvořený. Že jsou zavřená sportoviště? Nevadí! Máme vlastní byty, zahrady, můžeme dovádět někde o samotě v přírodě. I Martina Navrátilová začínala svoji hvězdnou kariéru v paneláku. Vzpomínala, že když maminka odešla nakupovat, s tátou rychle odsunuji skříň, srolovali koberec a už "mydlila" voleje o stěnu. Nic jiného prý ani na tom malém prostoru trénovat nešlo, ale možná i proto byla jednou z nejlépe hrajících tenistek na síti. V rámci Kamevédy doporučujeme vytvoření domácí dětské tělocvičny, pokud to podmínky našeho bydlení alespoň trochu dovolují. Taková tělocvična by měla zvlášť v dnešní situaci cenu zlata. Je to ta nejlepší investice, protože může sloužit celá desetiletí. Když do té své vstoupím, vzpomínám nejen na ty tisíce hodin odtrénovaných zde s Pavlem nebo s dcerami, ale pak i s vnuky. A já sám tam trávím pár desítek minut každý den - je prostě pro všechny a navždy.

Každý den můžeme s dítětem objevit a natrénovat něco jiného. Je toho hodně, co pro naši generaci bylo přirozené a automatické, ale dnešní děti už to neumějí. Technický pokrok jim změnil životy a vybral si tvrdou daň. Jsou méně odolné, méně otužilé, jejich fyzička je ve srovnání s dřívějšími generacemi mizerná, celá oblast pohybové inteligence postupně degraduje. To se ale vůbec netýká dětí vychovávaných podle Kamevédy, které se naopak vracejí k původním kořenům, k tomu, co je zdravé, důležité pro plnohodnotný život, a co skutečně funguje. Víte, je hodně směrů, které nabádají k tomu či onomu, jak vychovávat děti. Otázka zní v čem je Kamevéda jiná:

Domnívám se, že právě v té nadčasovosti a adaptaci na současné podmínky. Protože mládež nezadržitelně degeneruje především po tělesné a pohybové stránce, věnujeme komplexnímu pohybovému rozvoji obrovskou pozornost, a to prakticky od okamžiku zrození. Během těch prvních let se věnujeme všemu, co dítěti prospívá, co ho posiluje a co mu může být v dalším průběhu života užitečné. Pevná imunita a neochvějné zdraví je toho nedílnou součástí. Vidíte, jak je silná imunita a perfektní kondice dnes důležitá?

Současně ale nic z toho není samoúčelné. Neizolujeme děti ve snaze ochránit je od moderního životního stylu, který vykazuje mnoho nedostatků. Naopak, chceme vychovat silné osobnosti, které nebudou mít obvyklé nedostatky dnešní mladé populace a naopak získají potenciál, který jim umožní utrhnout si ze stromu hojnosti v budoucnu ty nejsladší plody. To mohou především ti, kteří díky formám výchovy a využitému času mládí dosáhnou v nějakém oboru na vysoký stupeň rozvoje a mají pak světu co nabídnout.

Abychom usnadnili více rodičům provozovat takto moderní výchovu, založili jsme Univerzitu rodičovství Kamevéda. Tu lze studovat, přejmout vše, co se nám zamlouvá a s čím se v rodině ztotožníme. Každá oblast důležitá pro výchovu představuje rubriku, chcete-li katedru, kde najdete inspiraci i informace. A příště, pokud vás článek zaujal, si můžeme sdělit něco víc o rozvoji pohybové inteligence dítěte.

Tohle je článek, který včera vyšel v tisku, ale řekl bych, že jej můžu prezentovat i na tomto místě.